Utredare samiskt näringsliv - Läget i Sápmi

Hankinnan yleistiedot

14 - kaavake14
Yksinkertaistettu hankinta
26.9.2018 17.15 (GMT+03:00)
20.10.2018 0.55 (GMT+03:00)
12.10.2018 17.30 (GMT+03:00)
20.10.2018 0.55 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

Sametinget Sametinget
Ingela Nilsson Ingela Nilsson
Box 90
Adolf Hedinsvägen 58

98122 Kiruna
Ruotsi
202100-4573

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Sametinget inbjuder att lämna anbud på genomförande av utredning/analys av läget i Sápmi utifrån en samiskt näringsperspektiv.

Uppdraget omfattar:
1. Allmän redovisning av det samiska samhället
2. Informationsinsamling och redovisning av olika samiska näringsgrenar
3. Framtagande av befintlig och ny statistik
4. Analys och slutsatser av materialet

Utredningens innehåll och resultat skall bland annat kunna användas som underlag för kommande EU-program samt det Näringslivspolitiska handlingsprogrammet.

Uppdraget beräknas till maximalt åtta månader och skall slutredovisas senast den 30 juni 2019.
Totalsumman får uppgå till högst 488 000 kronor exklusive moms.

Hankinta-asiakirjat

Tiedosto Koko
Utvärderingsdokument utredare läget i sapmi.pdf 819 KB

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600