R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy

Hange

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
15.05.2024 13:33 (GMT+03:00)
06.06.2024 13:00 (GMT+03:00)
30.05.2024 16:00 (GMT+03:00)
29.05.2024 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Rammeavtalen omfatter leveranse av 360-lederevalueringsverktøy til bruk i forbindelse med lederutviklingsprogram for nye ledere (anslagsvis 30 stk pr. år).

Verktøy skal inkludere et rammeverk for måling av lederadferd med tilhørende adferdsindikatorer. Verktøyet skal være forskningsmessig forankret.

Forsvarsbygg har gjennomført lederutviklingsprogram for alle eksisterende ledere i virksomheten (190stk). I forbindelse med gjennomføringen av lederutviklingen, har vi benyttet oss av 360-lederevalueringsverktøy for at lederne skal få en strukturert tilbakemelding på sine styrker og utviklingsområder.

Forsvarsbygg er ute etter et verktøy som opplærte brukere i Forsvarsbygg kan få administrasjonstilgang til, med muligheter for å sende ut invitasjoner til respondenter/ledere, påminne og generere rapporter.
Brukergrensesnittet for både administratorer, ledere og de som evaluerer lederen skal være intuitivt og brukervennlig.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti