R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
15.05.2024 12:33 (GMT+02:00)
06.06.2024 12:00 (GMT+02:00)
30.05.2024 15:00 (GMT+02:00)
29.05.2024 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Rammeavtalen omfatter leveranse av 360-lederevalueringsverktøy til bruk i forbindelse med lederutviklingsprogram for nye ledere (anslagsvis 30 stk pr. år).

Verktøy skal inkludere et rammeverk for måling av lederadferd med tilhørende adferdsindikatorer. Verktøyet skal være forskningsmessig forankret.

Forsvarsbygg har gjennomført lederutviklingsprogram for alle eksisterende ledere i virksomheten (190stk). I forbindelse med gjennomføringen av lederutviklingen, har vi benyttet oss av 360-lederevalueringsverktøy for at lederne skal få en strukturert tilbakemelding på sine styrker og utviklingsområder.

Forsvarsbygg er ute etter et verktøy som opplærte brukere i Forsvarsbygg kan få administrasjonstilgang til, med muligheter for å sende ut invitasjoner til respondenter/ledere, påminne og generere rapporter.
Brukergrensesnittet for både administratorer, ledere og de som evaluerer lederen skal være intuitivt og brukervennlig.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00