R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
15-05-2024 12:33 (GMT+02:00)
06-06-2024 12:00 (GMT+02:00)
30-05-2024 15:00 (GMT+02:00)
29-05-2024 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristin Svendsen Kristin Svendsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Rammeavtalen omfatter leveranse av 360-lederevalueringsverktøy til bruk i forbindelse med lederutviklingsprogram for nye ledere (anslagsvis 30 stk pr. år).

Verktøy skal inkludere et rammeverk for måling av lederadferd med tilhørende adferdsindikatorer. Verktøyet skal være forskningsmessig forankret.

Forsvarsbygg har gjennomført lederutviklingsprogram for alle eksisterende ledere i virksomheten (190stk). I forbindelse med gjennomføringen av lederutviklingen, har vi benyttet oss av 360-lederevalueringsverktøy for at lederne skal få en strukturert tilbakemelding på sine styrker og utviklingsområder.

Forsvarsbygg er ute etter et verktøy som opplærte brukere i Forsvarsbygg kan få administrasjonstilgang til, med muligheter for å sende ut invitasjoner til respondenter/ledere, påminne og generere rapporter.
Brukergrensesnittet for både administratorer, ledere og de som evaluerer lederen skal være intuitivt og brukervennlig.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark