Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)

Hange

Prior information notice
01 - Prior information notice
17.11.2021 9:41 (GMT+02:00)

Hankija

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norra
964338531

Hanke lühikirjeldus

Bergen kommune vurderer å anskaffe en IKT-løsning for administrasjon og oppfølging av fagopplæringen i Bergen kommune. Løsningen skal benyttes av kommunens administrasjon, instruktører og lærlingene. Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte løsninger som i dag dekker deler av funksjonsbehovet.

Bergen kommune har tidligere kunngjort konkurranse om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring, men det meldte seg ingen tilbydere innen tilbudsfristen 31. august 2021. Bergen kommune vurderer 2. gangs utlysning.  

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti