Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)

Information

Denne bekendtgørelse er kun vejledende
01 - Forhåndsmeddelelse
17-11-2021 08:41 (GMT+01:00)

Indkøber

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Kort beskrivelse

Bergen kommune vurderer å anskaffe en IKT-løsning for administrasjon og oppfølging av fagopplæringen i Bergen kommune. Løsningen skal benyttes av kommunens administrasjon, instruktører og lærlingene. Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte løsninger som i dag dekker deler av funksjonsbehovet.

Bergen kommune har tidligere kunngjort konkurranse om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring, men det meldte seg ingen tilbydere innen tilbudsfristen 31. august 2021. Bergen kommune vurderer 2. gangs utlysning.  

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark