Veiledende kunngjøring - IKT-system for administrasjon av fagopplæring (2.gang)

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
11/17/2021 8:41 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune vurderer å anskaffe en IKT-løsning for administrasjon og oppfølging av fagopplæringen i Bergen kommune. Løsningen skal benyttes av kommunens administrasjon, instruktører og lærlingene. Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte løsninger som i dag dekker deler av funksjonsbehovet.

Bergen kommune har tidligere kunngjort konkurranse om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring, men det meldte seg ingen tilbydere innen tilbudsfristen 31. august 2021. Bergen kommune vurderer 2. gangs utlysning.  

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00