Varmegjenvinning og ombygging av inntaksgrupper 83868 US bygg 6 for OUS

Information

52 - Contract notice
Open national
4/11/2023 1:54 PM (GMT+02:00)
5/4/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
4/26/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kjetil Pharm Kjetil Pharm
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet tar plass i bygg 6, et av de største byggene på Ullevål Sykehus. Bygget består av en høy del – «Midtblokken» og en lavblokk «Parkfløyen». Bygget inneholder blant annet funksjoner knyttet til pasientbehandling, laboratorier og røntgen.
Ventilasjonsanleggene er organisert i tre inntaks- og avkastgrupper som hver består av flere sett med vifter, batterier, spjeld etc.
Anskaffelsens formål er å redusere energibruk gjennom å etablere varmegjenvinning på to av inntaks- avkastgruppene (samlet omtrent 250 000m³/h i disse to inntaksgruppene), samt bedre driftssikkerheten ved å skifte ut ventilasjonskomponenter i alle de tre inntaks- og avkastgruppene.
Prosjektets øvre ramme for entreprisekostnad er 16 000 000,- eks mva. Byggherren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom rammen overstiges, eventuelt redusere omfanget før valg av tilbyder dersom ingen tilbud er innenfor tildelt ramme og nødvendig tilleggsfinansiering ikke blir bevilget. Dette er nærmere omtalt under punkt 5 Tildelingskriterier og evaluering.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00