Sandefjord Kommune - Anbud og avtaler

Sandefjord Kommune
Sandefjordsveien 3
postboks 2025

3208 SANDEFJORD
Norge
Org. nummer: 916882807
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Små maskiner til parker, kirkegårder og idrettsanlegg Kontrakt 07.05.2025 Roger Stampe Haukerød Hage og Skog
Betong og gategods Kontrakt 16.06.2027 Roger Stampe Norsk Betong AS
Avfallsbeholdere Rammeavtale 15.08.2027 Roger Stampe Alles Miljø AS
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 1 Sykepleiere m.m. Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Formingsmateriell, leker og spill VOIS - Leker og spill Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg Lekolar AS (Hovedenhet)
Formingsmateriell, leker og spill VOIS - Formingsmateriell Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg CREATIV COMPANY A/S
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 2 Leger Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
VOIS - Advokattjenester og kursvirksomhet - Kontraktstildeling Kontrakt 14.11.2027 Pia Charlotte Berg Advokatfirmaet Berngaard AS
Møbler VOIS - Kontormøbler, helse- og omsorgsmøbler Rammeavtale – parallell 18.02.2028 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Avfalls- og miljøtjenester Slamrenovasjon Kontrakt 31.03.2030 Roger Stampe Norva24 Vestfold
Leie av torgplass for uteservering på torget i Sandefjord sentrum (2 torgplasser) Kontrakt 30.09.2024 Roger Stampe KAFKA SANDEFJORD AS
Møbler VOIS - Barnehage- og skolemøbler Rammeavtale – parallell 14.03.2028 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Undervisning Leirskoleplasser - Rammeavtale Parallell rammeavtale 31.07.2030 Eva Arntzen Flere
Pasienthjelpemidler Kontrakt 14.04.2028 Roger Stampe Flere
Leie av torgplass for uteservering på torget i Sandefjord sentrum Kontrakt 30.09.2024 Roger Stampe KAFKA SANDEFJORD AS
Konsulenttjenester Konsulentbistand for gjennomføring av bunndyrundersøkelser Kontrakt 31.12.2029 Eva Arntzen RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
Avtale konsulenttjeneste Konsulenttjenester vei, vann, avløp, geoteknikk og grunnerverv Parallell rammeavtale 14.04.2026 Roger Stampe Flere
Transport og spredning av slam fra Sandefjord Renseanlegg – Enga Kontrakt - Tjenester 31.12.2024 Roger Stampe Fon Anlegg AS
VA-materiell og gategods VA materiell og gategods Rammeavtale 31.10.2024 Roger Stampe Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Bedriftshelsetjenester Bedriftshelsetjenester Kontrakt 31.12.2025 Roger Stampe Bedriftshelsen AS
Helsetjenester Medisinsk gass Kontrakt Eva Arntzen LINDE GAS AS
Laboratorietjenester VOIS - Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg Rammeavtale 30.06.2028 Cecilie Svindseth Rambøll Norge AS (hovedenhet)
Konsulenttjenester Juridisk bistand til håndtering av varsel på kommunedirektør og/eller ordfører Kontrakt 31.05.2028 Eva Arntzen Advokatfirmaet Berngaard AS
Helsetjenester Botilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde uten omfattende omsorgsbehov Kontrakt Eva Arntzen Signo Vivo
Konsulenttjenester Rekrutteringstjenester Kontrakt 31.07.2028 Eva Arntzen Flere
IKT-utstyr VOIS - Mobiltelefoner og mobiltilbehør Rammeavtale 31.07.2028 Cecilie Svindseth Techstep Norway AS
Undervisning DIGITALE LÆREMIDLER TIL GRUNNSKOLEN - heldekkende digitale læremidler Kontrakt 31.07.2026 Eva Arntzen Gyldendal Norsk Forlag AS
Renovasjon Oppsamling, transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjon. Kontrakt 30.09.2025 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Elektroniske dørlåser VOIS - Elektroniske dørlåser - 2019-2026 Rammeavtale 01.09.2026 Cecilie Svindseth Atea AS (Hovedenhet)
NAV Digisos - modul i Socio for digital søknad om sosialhjelp Kontrakt Eva Arntzen Tieto Norway AS
VVA Laboratorietjenester for analyse av drikkevann, avløpsvann, slam og sigevann Rammeavtale 31.12.2024 Eva Arntzen SGS ANALYTICS NORWAY AS
NAV Språkopplæring og integrering i utvidet kommunal egenregi Kontrakt Eva Arntzen FØNIX SANDEFJORD AS
Diverse forbruksvarer VOIS - Diverse forbruksvarer 2020-2024 Rammeavtale 20.08.2024 Pia Charlotte Berg Olafsen Engros AS
Smittevern IKT-verktøy for smittesporing Kontrakt Eva Arntzen Remin AS
Byggevarer Aluminiumdører, -vinduer og -profiler - Rammeavtale Rammeavtale 06.09.2024 André Bredo Larsen Umbra Produkter AS
Håndverkertjenester Ventilasjonsentreprenør - Rammeavtale Parallell rammeavtale 08.09.2024 André Bredo Larsen Flere
Konsulenttjenester Rekrutteringstjenester - rammeavtale Kontrakt 01.08.2024 Eva Arntzen Flere
Bygg og anlegg Entreprenør- og Byggmestertjenester. (Reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, rehabiliteringer, ombygginger m.m.) - Rammeavtale Parallell rammeavtale 24.09.2024 André Bredo Larsen Flere
Eletrikertjenester El-bil ladestasjoner Sandefjord kommune - Rammeavtale Rammeavtale 28.09.2024 André Bredo Larsen SET Elektro AS
Forsikringer Personal- og tingskadeforsikringer - 2021-2024 Kontrakt 31.12.2024 Roger Stampe KLP Skadeforsikring AS
Multifunksjonelle kopimaskiner VOIS - Multifunksjonsmaskiner og sikker utskriftsløsning - 2020-2028 Rammeavtale 08.10.2028 Pia Charlotte Berg Canon Business Center Vestfold Telemark AS
Fyringsolje og drivstoff i bulk VOIS - Fyringsolje og drivstoff i bulk 2020-2024 Rammeavtale 31.10.2024 Pia Charlotte Berg Knapphus Energi AS
Helsetjenester Kjøp av institusjonsplasser ved Mosserødhjemmet Kontrakt 31.12.2028 Eva Arntzen Stiftelsen Mosserødhjemmet
VVA Fagsystem for håndtering av selvkostområder for miljø og plan for Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen Norkart AS
Avfalls- og miljøtjenester Behandling av kvist og hageavfall Kontrakt 30.11.2024 Rune Solberg Gemidan NMI AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Bær, frukt, grønnsaker og sous-vide poteter 2020–2024 Rammeavtale 16.11.2024 Cecilie Svindseth Meum Frukt & Grønt AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Kolonialvarer 2020–2024 Rammeavtale 19.11.2024 Cecilie Svindseth Asko Øst AS
Leieavtale for drift av bobilhavna på Hjertnesstranda -2021-2025 Kontrakt 31.12.2025 André Bredo Larsen GRANHOLMEN AS
Opplæring Leirskoleplasser - Rammeavtale Rammeavtale 31.07.2025 Eva Arntzen Flere
Drivstoff fra stasjon VOIS - Drivstoff fra stasjon 2021-2024 Rammeavtale 14.01.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Banktjenester (hovedbankavtale) Kontrakt 31.08.2025 Roger Stampe SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE
Helsetjenester Medisinsk gass Rammeavtale 31.01.2025 Eva Arntzen Air Liquide Norway AS
Helsetjenester Blodprøvetaking og mikrobiologiskeprøver på institusjoner Rammeavtale 31.03.2025 Roger Stampe Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
Rørinspeksjon, tetthets-/trykkeprøving av VA-ledninger Rammeavtale 31.03.2025 Roger Stampe TT-Teknikk AS
IKT tjeneste Programvare for timefangst og internregnskap Kontrakt 08.04.2025 Eva Arntzen Vitec Infoeasy AS
Storkjøkken Glass, serviser og kjøkkenutstyr Rammeavtale 11.04.2025 Roger Stampe Skien Storkjøkken AS
Bildeler, utstyr og rekvisita Dekk til kjøretøy og tilhørende arbeider Rammeavtale 11.04.2025 Roger Stampe Flere
Bygg og anlegg Rørleggertjenester (inkl. sanitærutstyr og -deler) Parallell rammeavtale 09.04.2025 André Bredo Larsen Flere
Lisenser VOIS - Programvarelisenser og lisensforvaltning 2021-2025 Rammeavtale 30.04.2025 Pia Charlotte Berg Atea AS (Hovedenhet)
VOIS - Flattøy, pasienttøy og arbeidstøy for helse- og kjøkkenpersonell 2021–2025 Rammeavtale 06.05.2025 Cecilie Svindseth Sverre W. Monsen AS
Service, vedlikehold og kontroll av medisinskteknisk utstyr Rammeavtale 02.05.2025 Roger Stampe Erik Tanche Nilssen AS (Norengros)
Anleggsbil Innleie av maskiner (med og uten sjåfør) Rammeavtale 20.05.2025 Roger Stampe Flere
Legemidler VOIS - Legemidler og multidose - 2021-2023 Rammeavtale 20.06.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Apotek 1 Gruppen AS
VOIS - Hvite og brunevarer 2021–2025 Rammeavtale 27.06.2025 Cecilie Svindseth Elkjøp Norge AS
Snørydding og strøing i Sandefjord sentrum Kontrakt 15.10.2026 Roger Stampe Carl C Fon AS
Sykkelgarasjer i Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen BIKELY AS
Avfalls- og miljøtjenester Innsamling, transport og destruksjon av farlig avfall Kontrakt 30.09.2026 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Vintervedlikehold (brøyting) - Sandefjord havnevesen Kontrakt 14.10.2025 Roger Stampe ELVERHØY ENTREPRENØR AS
Gartnertjenester Vedlikeholdstjenester på gravsteder Kontrakt 31.12.2025 Øyvind Rotnes Agaia AS
Sommerblomster Rammeavtale 14.11.2024 Roger Stampe Gjennestad Drift AS
Språktjenester Tolketjenester Rammeavtale 03.11.2025 Roger Stampe Noricom Språktjenester as
IKT-utstyr VOIS - IKT-utstyr - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Byggevarer Trelast, byggevarer, dører/vinduer og kjøkken/garderober Rammeavtale 30.11.2025 Roger Stampe Byggmakker Handel
Kjemikalier og polymerer til renseanlegg VOIS - Kjemikalier og polymerer til renseanlegg - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Heiser – Service og vedlikehold VOIS - Service og vedlikehold av heiser - 2022-2025 Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Schindler AS (hovedenhet)
Responssentertjenester for velferdsteknologi VOIS - Responssentertjenester for velferdsteknologi - 2022-2027 Kontrakt 31.12.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Careium Norge AS
Eletrikertjenester Elektrikertjenester og tilhørende materiell - Rammeavtale Parallell rammeavtale 07.01.2025 André Bredo Larsen Flere
Helsetjenester Generisk samarbeidsavtale vaksinasjon Kontrakt Eva Arntzen Norsk Medisinaldepot AS
Vektertjenester Rammeavtale 28.02.2026 Roger Stampe Team Security AS
Drift av verdensteateret Kontrakt 31.12.2025 Kim Kristian Sandve FJORDEN KULTURDRIFT AS
Varekjøp Nedgravningskasser for selvvanning ved gravplasser i Sandefjord kommune Kontrakt 30.11.2024 André Bredo Larsen LOG AS
Konsulenttjenester Landskapsarkitekt ifm oppgrading av uteområder barnehager Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen TEGN LANDSKAP LANDSKAPSARKITEKT MERETE SCHAU MNLA
VOIS - Lekeplassutstyr - 2022-2026 Rammeavtale – parallell 07.03.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Skiltmateriell Rammeavtale Veiskilt og trafikkmateriell Rammeavtale 10.04.2026 Roger Stampe Euroskilt AS avd.Oslo
Malertjenester Malertjenester (både utomhus og innomhus) inkludert gulvlegging og tapetsering- Rammeavtale Parallell rammeavtale 10.04.2026 Eva Arntzen Flere
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 1 - Larvik og Sandefjord Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 2 - Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Konsulenttjenester 2022/4952 Rammeavtale Rådgivertjenester Parallell rammeavtale 26.04.2025 Isabell Rival Flere
VOIS - Bøker og media til bibliotek - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Biblioteksentralen SA
Konsulenttjenester Meglertjenester Sandefjord kommune - Rammeavtale. Rammeavtale 13.05.2025 Thomas Fritzon Sørmegleren AS
Eletrikertjenester Kvalifisert kontroll av tekniske anlegg - Rammeavtale v2 Rammeavtale 19.05.2025 André Bredo Larsen SecTech AS
Kontor – og skolerekvisita VOIS - Kontorrekvisita, skolemateriell og kopipapir 2022-2026 - Avtale Rammeavtale 31.05.2026 Pia Charlotte Berg Maske AS (Hovedenhet)
Trykte læremidler til grunnskolen VOIS - Trykte læremidler til grunnskolen - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog BS Undervisning AS
BPA-Fritt brukervalg - Kvalifikasjonsordning - 2022-2032 Kontrakt 31.08.2032 Roger Stampe Flere
Næringsavfall VOIS - Næringsavfall - 2022-2026 Kontrakt 31.08.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Persontransport Busskjøring ifm svømmeopplæring i barneskolen for Sandefjord kommune - Rammeavtale Rammeavtale 31.07.2026 Eva Arntzen Flere
Konsulenttjenester Arkitekt og Landskapsarkitekt tjenester Kontrakt 31.07.2024 André Bredo Larsen NIAMO ARKITEKTUR AS
Konsesjon - Praktisk bistand i hjemmet - Fritt brukervalg Kontrakt - Tjenester 31.10.2025 Roger Stampe PRIMA ASSISTANSE AS
Catering Møtemat, i form av snitter/rundstykker/baguetter, varm mat og lignende Kontrakt Eva Arntzen Fønix AS
Konsulenttjenester 2022/13038 Rammeavtale ARK Parallell rammeavtale Isabell Rival Flere
Planteskolevarer Rammeavtale 31.12.2024 Roger Stampe Sanda planteskole A/S
Salgs- og skjenkekontroll, alkohol og tobakksvarer Rammeavtale 31.12.2024 Roger Stampe Johnsrud Etterforskning og Rådgivning
Drift og vedlikehold Kjemikalier og utstyr til vannrensing av svømmebasseng Kontrakt 31.12.2026 Eva Arntzen ENVIROPROCESS NORWAY AS
Blomsterbuketter, grønne planter og oppsatser Kontrakt 31.12.2026 Eva Arntzen Flere
VVS VVS matriell - rammeavtale Sandefjord kommune Kontrakt 31.10.2024 Eva Arntzen Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Montering av elektroniske dørlåser og elektroniske nøkkelbokser og service Rammeavtale 07.02.2025 Roger Stampe Certego AS
Konsulenttjenester Forsikringsmegler Sandefjord kommune Kontrakt Eva Arntzen Söderberg & Partners (herunder Söderberg & Partners Nord AS orgnr. 986187960)
Grus og pukk Grus og pukk Rammeavtale 31.03.2027 Roger Stampe Veidekke Industri AS
Kurs og konferanse Kurs- og konferansefasiliteter i Sandefjord Kontrakt 09.04.2025 Eva Arntzen Flere

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00