Sandefjord Kommune - Anbud og avtaler

Sandefjord Kommune
Sandefjordsveien 3
postboks 2025

3208 SANDEFJORD
Norge
Org. nummer: 916882807
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Avfallsbeholdere Rammeavtale 15.08.2027 Roger Stampe Alles Miljø AS
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 1 Sykepleiere m.m. Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Leker og spill Delkontrakt 1 Leker og spill Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg Lekolar AS (Hovedenhet)
Formingsmateriell, leker og spill Delkontrakt 2 Formingsmateriell Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg CREATIV COMPANY A/S
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 2 Leger Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Transport og spredning av slam fra Sandefjord Renseanlegg – Enga Kontrakt - Tjenester 31.12.2024 Roger Stampe Fon Anlegg AS
VA-materiell og gategods VA materiell og gategods Rammeavtale 01.04.2024 Roger Stampe Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Bedriftshelsetjenester Bedriftshelsetjenester Kontrakt 31.12.2023 Roger Stampe Bedriftshelsen AS
Konsulenttjenester Konsulenttjeneste ifm overvåkningsprogram for Renere Sandefjordsfjord Kontrakt 31.12.2023 Eva Arntzen Cowi AS (Hovedenhet)
Renovasjon Oppsamling, transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjon. Kontrakt 30.09.2025 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Kontormøbler Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 02.10.2023 Lillian Bærheim Skåleskog SENAB EIKELAND ØST AS
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Barnehagemøbler Rammeavtale 15.10.2023 Lillian Bærheim Skåleskog Input interior Norway AS
VVA Prosjektering for vei-, vann- og avløpsprosjekter Parallell rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen Flere
VVA Byggledelse for vei-, vann- og avløpsprosjekter Parallell rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen Flere
Elektroniske dørlåser VOIS - Elektroniske dørlåser - 2019-2026 Rammeavtale 01.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Atea AS (Hovedenhet)
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Skolemøbler Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 20.11.2023 Lillian Bærheim Skåleskog Lekolar AS (Hovedenhet)
NAV Digisos - modul i Socio for digital søknad om sosialhjelp Kontrakt Eva Arntzen Tieto Norway AS
VVA Laboratorietjenester for analyse av drikkevann, avløpsvann, slam og sigevann Rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen SGS ANALYTICS NORWAY AS
NAV Språkopplæring og integrering i utvidet kommunal egenregi Kontrakt Eva Arntzen FØNIX SANDEFJORD AS
Medisinske artikler og medisinskteknisk utstyr VOIS - Medisinske artikler og medisinteknisk utstyr 2020-2024 Rammeavtale 05.04.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Erik Tanche Nilssen AS (Norengros)
Veilys VOIS - Veilysanlegg 2020–2024 Rammeavtale 14.07.2024 Pia Charlotte Berg Laugstol AS
Diverse forbruksvarer VOIS - Diverse forbruksvarer 2020-2024 Rammeavtale 20.08.2024 Pia Charlotte Berg Olafsen Engros AS
Vinterdrift (26 roder) - 2020-2024 Kontrakt 15.04.2024 Roger Stampe Flere
Smittevern IKT-verktøy for smittesporing Kontrakt Eva Arntzen Remin AS
Byggevarer Aluminiumdører, -vinduer og -profiler - Rammeavtale Rammeavtale 06.09.2024 André Bredo Larsen Umbra Produkter AS
Håndverkertjenester Ventilasjonsentreprenør - Rammeavtale Parallell rammeavtale 08.09.2024 André Bredo Larsen Flere
Vinterdrift (12 roder) - 2020-2024 Kontrakt 15.04.2024 Roger Stampe Flere
Konsulenttjenester Rekrutteringstjenester - rammeavtale Kontrakt 01.08.2024 Eva Arntzen Flere
Bygg og anlegg Entreprenør- og Byggmestertjenester. (Reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, rehabiliteringer, ombygginger m.m.) - Rammeavtale Parallell rammeavtale 24.09.2024 André Bredo Larsen Flere
Eletrikertjenester El-bil ladestasjoner Sandefjord kommune - Rammeavtale Rammeavtale 28.09.2024 André Bredo Larsen SET Elektro AS
Forsikringer Personal- og tingskadeforsikringer - 2021-2024 Kontrakt 31.12.2024 Roger Stampe KLP Skadeforsikring AS
Møbler VOIS - Møbler - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 16.06.2031 Lillian Bærheim Skåleskog
Multifunksjonelle kopimaskiner VOIS - Multifunksjonsmaskiner og sikker utskriftsløsning - 2020-2028 Rammeavtale 08.10.2028 Pia Charlotte Berg Canon Business Center Vestfold Telemark AS
Fyringsolje og drivstoff i bulk VOIS - Fyringsolje og drivstoff i bulk 2020-2024 Rammeavtale 31.10.2024 Pia Charlotte Berg Knapphus Energi AS
Helsetjenester Kjøp av institusjonsplasser ved Mosserødhjemmet Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen Stiftelsen Mosserødhjemmet
VVA Fagsystem for håndtering av selvkostområder for miljø og plan for Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen Norkart AS
Avfalls- og miljøtjenester Behandling av kvist og hageavfall Kontrakt 30.11.2024 Rune Solberg Gemidan NMI AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Bær, frukt, grønnsaker og sous-vide poteter 2020–2024 Rammeavtale 16.11.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Meum Frukt & Grønt AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Kolonialvarer 2020–2024 Rammeavtale 19.11.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Asko Øst AS
Leieavtale for drift av bobilhavna på Hjertnesstranda -2021-2025 Kontrakt 31.12.2025 André Bredo Larsen GRANHOLMEN AS
Opplæring Leirskoleplasser - Rammeavtale Rammeavtale 31.07.2025 Eva Arntzen Flere
Drivstoff fra stasjon VOIS - Drivstoff fra stasjon 2021-2024 Rammeavtale 14.01.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Banktjenester (hovedbankavtale) Kontrakt 31.08.2025 Roger Stampe SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE
Helsetjenester Medisinsk gass Rammeavtale 31.01.2024 Eva Arntzen Air Liquide Norway AS
Helsetjenester Blodprøvetaking og mikrobiologiskeprøver på institusjoner Rammeavtale 31.03.2025 Roger Stampe Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
Rørinspeksjon, tetthets-/trykkeprøving av VA-ledninger Rammeavtale 31.03.2025 Roger Stampe TT-Teknikk AS
IKT tjeneste Programvare for timefangst og internregnskap Kontrakt 08.04.2025 Eva Arntzen Vitec Infoeasy AS
Storkjøkken Glass, serviser og kjøkkenutstyr Rammeavtale 11.04.2025 Roger Stampe Skien Storkjøkken AS
Bildeler, utstyr og rekvisita Dekk til kjøretøy og tilhørende arbeider Rammeavtale 11.04.2025 Roger Stampe Flere
Bygg og anlegg Rørleggertjenester (inkl. sanitærutstyr og -deler) Parallell rammeavtale 09.04.2025 André Bredo Larsen Flere
Bygg og anlegg Skolepaviljong Sandefjord voksenopplæring Kontrakt - Tjenester 23.03.2024 André Bredo Larsen Adapteo AS
Lisenser VOIS - Programvarelisenser og lisensforvaltning 2021-2025 Rammeavtale 30.04.2025 Pia Charlotte Berg Atea AS (Hovedenhet)
VOIS - Flattøy, pasienttøy og arbeidstøy for helse- og kjøkkenpersonell 2021–2025 Rammeavtale 06.05.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Sverre W. Monsen AS
Service, vedlikehold og kontroll av medisinskteknisk utstyr Rammeavtale 02.05.2025 Roger Stampe Erik Tanche Nilssen AS (Norengros)
Anleggsbil Innleie av maskiner (med og uten sjåfør) Rammeavtale 20.05.2024 Roger Stampe Flere
Legemidler VOIS - Legemidler og multidose - 2021-2023 Rammeavtale 20.06.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Apotek 1 Gruppen AS
VOIS - Hvite og brunevarer 2021–2025 Rammeavtale 27.06.2025 Pia Charlotte Berg Elkjøp Norge AS
Snørydding og strøing i Sandefjord sentrum Kontrakt 14.10.2025 Roger Stampe Carl C Fon AS
Sykkelgarasjer i Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen BIKELY AS
Avfalls- og miljøtjenester Innsamling, transport og destruksjon av farlig avfall Kontrakt 30.09.2026 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Tjenestebiler VOIS - Tjenestebiler - Dynamisk innkjøpsordning Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 04.02.2025 Pia Charlotte Berg
Vintervedlikehold (brøyting) - Sandefjord havnevesen Kontrakt 14.10.2025 Roger Stampe ELVERHØY ENTREPRENØR AS
Gartnertjenester Vedlikeholdstjenester på gravsteder Kontrakt 31.12.2025 Øyvind Rotnes Agaia AS
Sommerblomster Rammeavtale 14.11.2024 Roger Stampe Gjennestad Drift AS
Språktjenester Tolketjenester Rammeavtale 03.11.2024 Roger Stampe Noricom Språktjenester as
IKT-utstyr VOIS - IKT-utstyr - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Byggevarer Trelast, byggevarer, dører/vinduer og kjøkken/garderober Rammeavtale 30.11.2025 Roger Stampe Byggmakker Handel
Kjemikalier og polymerer til renseanlegg VOIS - Kjemikalier og polymerer til renseanlegg - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Heiser – Service og vedlikehold VOIS - Service og vedlikehold av heiser - 2022-2025 Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Schindler AS (hovedenhet)
Responssentertjenester for velferdsteknologi VOIS - Responssentertjenester for velferdsteknologi - 2022-2027 Kontrakt 31.12.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Careium Norge AS
Eletrikertjenester Elektrikertjenester og tilhørende materiell - Rammeavtale Parallell rammeavtale 07.01.2024 André Bredo Larsen Flere
Helsetjenester Generisk samarbeidsavtale vaksinasjon Kontrakt Eva Arntzen Norsk Medisinaldepot AS
Vektertjenester Rammeavtale 28.02.2026 Roger Stampe Team Security AS
Drift av verdensteateret Kontrakt 31.12.2025 Kim Kristian Sandve FJORDEN KULTURDRIFT AS
Varekjøp Nedgravningskasser for selvvanning ved gravplasser i Sandefjord kommune Kontrakt 30.11.2024 André Bredo Larsen LOG AS
Konsulenttjenester Landskapsarkitekt ifm oppgrading av uteområder barnehager Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen TEGN LANDSKAP LANDSKAPSARKITEKT MERETE SCHAU MNLA
VOIS - Lekeplassutstyr - 2022-2026 Rammeavtale – parallell 07.03.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Skiltmateriell Rammeavtale Veiskilt og trafikkmateriell Rammeavtale 10.04.2026 Roger Stampe Euroskilt AS avd.Oslo
Malertjenester Malertjenester (både utomhus og innomhus) inkludert gulvlegging og tapetsering- Rammeavtale Parallell rammeavtale 10.04.2026 Eva Arntzen Flere
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 1 - Larvik og Sandefjord Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 2 - Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Konsulenttjenester 2022/4952 Rammeavtale Rådgivertjenester Parallell rammeavtale 26.04.2024 Isabell Rival Flere
Smarte avfallscontainere Rammeavtale 11.05.2024 Roger Stampe EnviroPac AS
VOIS - Bøker og media til bibliotek - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Pia Charlotte Berg Biblioteksentralen SA
Konsulenttjenester Meglertjenester Sandefjord kommune - Rammeavtale. Rammeavtale 13.05.2024 Thomas Fritzon Sørmegleren AS
Eletrikertjenester Kvalifisert kontroll av tekniske anlegg - Rammeavtale v2 Rammeavtale 19.05.2025 André Bredo Larsen SecTech AS
Kontor – og skolerekvisita VOIS - Kontorrekvisita, skolemateriell og kopipapir 2022-2026 - Avtale Rammeavtale 31.05.2026 Pia Charlotte Berg Maske AS (Hovedenhet)
Trykte læremidler til grunnskolen VOIS - Trykte læremidler til grunnskolen - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Pia Charlotte Berg BS Undervisning AS
BPA-Fritt brukervalg - Kvalifikasjonsordning - 2022-2032 Kontrakt 31.08.2032 Roger Stampe Flere
Næringsavfall VOIS - Næringsavfall - 2022-2026 Kontrakt 31.08.2026 Pia Charlotte Berg Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Persontransport Busskjøring ifm svømmeopplæring i barneskolen for Sandefjord kommune - Rammeavtale Rammeavtale 31.07.2026 Eva Arntzen Flere
Konsesjon - Praktisk bistand i hjemmet - Fritt brukervalg Kontrakt - Tjenester 31.10.2025 Roger Stampe PRIMA ASSISTANSE AS
Catering Møtemat, i form av snitter/rundstykker/baguetter, varm mat og lignende Kontrakt 31.10.2026 Eva Arntzen Fønix AS
Planteskolevarer Rammeavtale 31.12.2024 Roger Stampe Sanda planteskole A/S
Salgs- og skjenkekontroll, alkohol og tobakksvarer Rammeavtale 31.12.2024 Roger Stampe Johnsrud Etterforskning og Rådgivning
Drift og vedlikehold Kjemikalier og utstyr til vannrensing av svømmebasseng Kontrakt 31.12.2026 Eva Arntzen ENVIROPROCESS NORWAY AS
Blomsterbuketter, grønne planter og oppsatser Kontrakt 31.12.2026 Eva Arntzen Flere
VVS VVS matriell - rammeavtale Sandefjord kommune Kontrakt 01.04.2024 Eva Arntzen Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Montering av elektroniske dørlåser og elektroniske nøkkelbokser og service Rammeavtale 07.02.2025 Roger Stampe Certego AS
Konsulenttjenester Forsikringsmegler Sandefjord kommune Kontrakt Eva Arntzen Söderberg & Partners (herunder Söderberg & Partners Nord AS orgnr. 986187960)
Grus og pukk Grus og pukk Rammeavtale 31.03.2027 Roger Stampe Veidekke Industri AS
Kurs og konferanse Kurs- og konferansefasiliteter i Sandefjord Kontrakt 09.04.2025 Eva Arntzen Flere
Konsulenttjenester Konsulentoppdrag for utredning av klimagassutslipp Kontrakt 31.12.2023 Eva Arntzen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Små maskiner til parker, kirkegårder og idrettsanlegg Kontrakt 07.05.2025 Roger Stampe Haukerød Hage og Skog
Betong og gategods Kontrakt 16.06.2027 Roger Stampe Norsk Betong AS

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00