Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Anbud

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
LV-3001 Jelgava
Latvia
Org. nummer: 90000041898


Tittel Avdeling Publisert
(739262) Profesionālās indukcijas plīts piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (5 000 Eur) 24.05.2023
(739267) Dažādu svaru piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (4 900 Eur) 24.05.2023
(739417) Profesionālo veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāju iegāde LBTU 8. un 9. studentu viesnīcas vajadzībām 26.05.2023
(739613) Saldēšanas un atlaidināšanas tehnoloģiska procesa pielietojuma iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (14 000 Eur) 26.05.2023
(739626) Paraugu sagatavošanas laboratorijas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (16 000 Eur) 26.05.2023
Iepirkuma plāni: Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram Exigo eos, Boule Diagnostics Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām;2023, jūnijs - 2023, jūnijs 26.05.2023
Iepirkuma plāni: Produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 29.05.2023
Iepirkuma plāni: Analītisko iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 29.05.2023
Iepirkuma plāni: Dezinfekcijas barjeras piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 29.05.2023
Iepirkuma plāni: Maltu produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 29.05.2023
(740129) Maltu produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (8 000 Eur) 01.06.2023
(740101) Analītisko iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (15 000 Eur) 01.06.2023
(740114) Dezinfekcijas barjeras piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (6 500 Eur) 01.06.2023
(740307) Produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (12 000 Eur) 01.06.2023
(740078) Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram Exigo eos, Boule Diagnostics Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (10 000 Eur) 02.06.2023
Iepirkuma plāni: Reaģentu un to komplektu un vienreizlietojamu laboratorijas trauku un materiālu piegāde LBTU zinātniskās darbības nodrošināšanai;2023, jūlijs - 2023, jūlijs 05.06.2023
Iepirkuma plāni: Vertikāla lejupejoša vienvirziena (lamināra) gaisa plūsmas skapja piegāde LBTU LF vajadzībām;2023, jūlijs - 2023, jūlijs 05.06.2023
(741042) Vertikāla lejupejoša vienvirziena (lamināra) gaisa plūsmas skapja piegāde LBTU LF vajadzībām; (6 500 Eur) 08.06.2023
(742321) Reaģentu un to komplektu un vienreizlietojamu laboratorijas trauku un materiālu piegāde LBTU zinātniskās darbības nodrošināšanai; (10 000 Eur) 15.06.2023
(744583) Dažādu svaru piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (4 900 Eur) 03.07.2023
(744381) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi LBTU 8.studentu viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 03.07.2023
(745478) LBTU VMF būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi 11.07.2023
(746134) LBTU laboratorijas iekārtu funkcionālās pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem; (20 000 Eur) 14.07.2023
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes korpusa (kadastra apzīmējums 09000270156018) energoefektivitātes paaugstināšanai;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 14.07.2023
Iepirkuma plāni: Ķirurģisko implantu un instrumentu piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām;2023, augusts - 2023, augusts 18.07.2023
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumu nodrošināšana LBTU vajadzībām;2023, augusts - 2023, augusts 18.07.2023
Iepirkuma plāni: LBTU MF mācību korpusa telpu renovācija;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.07.2023
(747273) Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumu nodrošināšana LBTU vajadzībām; (70 000 Eur) 24.07.2023
(747217) Ķirurģisko implantu un instrumentu piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (11 000 Eur) 24.07.2023
(747672) Laboratorijas iekārtas lipekļa daudzuma un kvalitātes noteikšanai piegāde 24.07.2023
(749148) Bioanalīzes (mikrofluidiskās elektroforēzes) sistēmas DNS, RNS un olbaltumvielu noteikšanai pārtikas izejvielās un produktos piegāde 07.08.2023
(749168) Laboratorijas liofilizācijas iekārta pārtikas produktu kaltēšanai 07.08.2023
(749173) Manuālā rokas klipsatora un elektriskā sviesta kūlēja piegāde 07.08.2023
(749639) Projektēšanas pakalpojumi durvju iebūvei starp 36. un 37.telpu un elektroinstalācijas modernizācijai augu audzēšanas telpās LBTU LF ēkā Strazdu ielā 1, Jelgavā 07.08.2023
(749655) Laboratorijas pH metra un ātrgaitas mini centrifūgas piegāde 07.08.2023
(752380) Hlorofila mērītāja piegāde 28.08.2023
(753383) Fizioloģijas mācību laboratorijas preču piegāde LBTU VMF vajadzībām 04.09.2023
(753424) Anatomijas mācību laboratorijas mulāžu (modeļu) piegāde LBTU VMF vajadzībām 04.09.2023
Iepirkuma plāni: Ūdens attīrīšanas sistēmas piegāde LBTU AAZI Augsnes zinātnes un agroķīmijas laboratorijas vajadzībām;2023, septembris - 2023, septembris 05.09.2023
(753967) Ūdens attīrīšanas sistēmas piegāde LBTU AAZI Augsnes zinātnes un agroķīmijas laboratorijas vajadzībām; (18 500 Eur) 07.09.2023
Iepirkuma plāni: Negaisa avārijas seku novēršana – LBTU galvenā mācību korpusa UATS un Balss izziņošanas sistēmas darbības atjaunošanas darbi pēc negaisa radītajiem bojājumiem;2023, septembris - 2023, septembris 12.09.2023
Iepirkuma plāni: Portatīvā NIR analizatora un ultrasonogrāfijas aparāta piegāde LPTF vajadzībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 15.09.2023
(755443) Portatīvā NIR analizatora un ultrasonogrāfijas aparāta piegāde LPTF vajadzībām; (30 000 Eur) 20.09.2023
(756629) Videogastroskopa un darba stacijas, zirgu zobu vīles un stomatoloģisko instrumentu piegāde LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām; (46 500 Eur) 25.09.2023
Iepirkuma plāni: LBTU piederošo ēku demontāžas un teritorijas sakārtošanas darbi;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 09.10.2023
Iepirkuma plāni: Bruģēta laukuma ar velosipēdu novietni izbūve pie LBTU 6. un 9.studentu viesnīcas;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 09.10.2023
Iepirkuma plāni: Uzjumteņa izbūve virs LBTU 9. studentu viesnīcas ieejas;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 09.10.2023
Iepirkuma plāni: Augu audzēšanas vajadzībām aprīkotas plauktu sistēmas piegāde;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 09.10.2023
Iepirkuma plāni: Lāzera difrakcijas analizatora pārtikas paraugu daļiņu izmēru noteikšanai piegāde LBTU vajadzībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 10.10.2023
Iepirkuma plāni: Ķīmisko reaģentu, fiksanālu un laboratorijas trauku piegāde LBTU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 12.10.2023
Iepirkuma plāni: Manuālā rokas klipsatora un elektriskā sviesta kūlēja piegāde;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 12.10.2023
(759342) Ķīmisko reaģentu, fiksanālu un laboratorijas trauku piegāde LBTU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam; (90 000 Eur) 16.10.2023
(759354) Lāzera difrakcijas analizatora pārtikas paraugu daļiņu izmēru noteikšanai piegāde LBTU vajadzībām; (64 000 Eur) 18.10.2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeļu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 23.10.2023
Iepirkuma plāni: LBTU slēpju bāzes un sūkņu mājas demontāžas un teritorijas sakārtošanas darbi;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 25.10.2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas liofilizācijas iekārtas pārtikas produktu kaltēšanai piegāde LBTU vajadzībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 02.11.2023
Iepirkuma plāni: Bioanalīzes (mikrofluidiskās elektroforēzes) sistēmas DNS, RNS un olbaltumvielu noteikšanai pārtikas izejvielās un produktos piegāde;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 03.11.2023
Iepirkuma plāni: Jauna kravas furgona iegāde LBTU Transporta un zaļumsaimniecības nodaļas vajadzībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 08.11.2023
Iepirkuma plāni: Elektromateriālu piegāde LBTU vajadzībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 14.11.2023
Iepirkuma plāni: LBTU Veterinārās klīnikas UATS, vienotās piekļuves un drošības sistēmas projekta realizācija;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 15.11.2023
(753c9cfd-3b9a-4eaf-95ec-8933175b8f13) Augu audzēšanas vajadzībām aprīkotas plauktu sistēmas piegāde 21.11.2023
(d3949e1d-9be4-4956-b2db-bd73d9f9c626) Baktēriju kultūru identifikācija LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām 01.12.2023
(4ffe20a3-7519-49af-ab00-99660101a1fb) Krioterapijas aplikatora piegāde LBTU Veterinārās klīnikas vajadzībām 22.12.2023
Iepirkuma plāni: Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas LPTF Zemkopības institūta saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 04.01.2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana LBTU MVZF Starpnozaru laboratorijas iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu būvdarbiem un telpu labiekārtošanai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.01.2024
Iepirkuma plāni: Asinsspiediena mērītāja, spirometra un apmācību fonendoskopa piegāde LBTU VMF vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09.01.2024
Iepirkuma plāni: Ultrasonogrāfijas aparāta piegāde LPTF vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 17.01.2024
Augsnes, ūdens un augu paraugu ķīmiskās analīzes LBTU vajadzībām; 22.02.2024 18.01.2024
Grūsnības noteikšana lauksaimniecības dzīvniekiem piena un asins paraugos LBTU vajadzībām; 05.02.2024 19.01.2024
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām, 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 01.04.2019
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajām personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 29.04.2019
Iepirkuma plāni: Ziedputekšņu paraugu analīzes LLU AAZI vajadzībām projekta S347 ietvaros, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzturēšana, tīrīšana un apkalpošana, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām, 2019, maijs, 144000 Eur 02.05.2019
Iepirkuma plāni: Apses, bērza un papeles finieru bionoturības noteikšana LLU pētniecības programmas projekta P5 īstenošanai, 2019, maijs, 42000 Eur - 144000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcijas piegāde LLU vajadzībām, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.07.2019
Iepirkuma plāni: Sanitāro mezglu aprīkojuma un maināmo higiēnas preču nodrošinājums LLU objektos, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Artroskopijas instrumentu komplekta iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 30.09.2019
Iepirkuma plāni: Firmas „SHARP” ražoto kopētāju apkope un uzturēšana LLU, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 21.10.2019
Iepirkuma plāni: Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam, 2020, janvāris, 144000 Eur 02.01.2020
Iepirkuma plāni: Grunts sablīvējuma mērītāja piegāde LAD3 projekta ietvaros, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu komplekta iegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.01.2020
Iepirkuma plāni: Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.01.2020
Iepirkuma plāni: Iekārtu komplekta robotu programmēšanai piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.01.2020
Iepirkuma plāni: Mikroskopu piegāde LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.01.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu saimniecības preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Molekulār-ģenētisko analīžu veikšana LLU vajadzībām projekta R 124 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Molekulār-ģenētisko analīžu veikšana LLU vajadzībām projekta R 124 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam studiju virzienā Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna projekta Nr…, 2020, 1. ceturksnis 18.02.2020
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam studiju virzienā Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības projekta Nr. 8.2.2.0/18…, 2020, 1. ceturksnis 18.02.2020
Iepirkuma plāni: Barības piedevu zirgiem piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2020
Dabasgāzes piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vajadzībām; 01.03.2024 19.01.2024
Iepirkuma plāni: Vides materiālu apdruka un lielformāta izdruka LBTU vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 25.01.2024
Iepirkuma plāni: Elektromateriālu piegāde LBTU vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 26.01.2024
Iepirkuma plāni: Dārza un siltumnīcas preču iegāde LBTU LPTF Augu Aizsardzības Zinātniskais Institūts “Agrihorts” saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 01.02.2024
Iepirkuma plāni: Reģistrētu veterināro zāļu piegāde LBTU Veterinārās klīnikas vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 01.02.2024
Reģistrētu veterināro zāļu piegāde LBTU Veterinārās klīnikas vajadzībām; (400 000 Eur); 19.02.2024 02.02.2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfisko materiālu izgatavošana un piegāde LBTU vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 08.02.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība LBTU 4.studentu viesnīcas jumta seguma nomaiņai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 13.02.2024
Iepirkuma plāni: LBTU rīcībā esošo meteoroloģisko staciju iekārtu apkope un kalibrācija;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 13.02.2024
Iepirkuma plāni: Reaģentu un aksesuāru piegāde LBTU Veterinārās klīnikas bioķīmijas analizatoram Mindray BS 200E un laboratorijas piederumu piegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 13.02.2024
Iepirkuma plāni: Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Veterinārās klīnikas vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 13.02.2024
Reaģentu un aksesuāru piegāde LBTU Veterinārās klīnikas bioķīmijas analizatoram Mindray BS 200E un laboratorijas piederumu piegāde; 27.02.2024 13.02.2024
Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Veterinārās klīnikas vajadzībām; 27.02.2024 13.02.2024
Iepirkuma plāni: LBTU VMF medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 15.02.2024
Komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei; 21.03.2024 16.02.2024
Iepirkuma plāni: Komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 16.02.2024
Iepirkuma plāni: Rakstiskās tulkošanas, teksta rediģēšanas un korektūras pakalpojumu nodrošināšana LBTU vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 20.02.2024
Iepirkuma plāni: Sakaru kanalizācijas projektu izstrāde un realizācija uz LBTU objektiem Dobeles ielā 41 un P.Lejiņa ielā 2, Jelgavā;2024, marts - 2024, marts 05.03.2024
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LBTU vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 06.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde teritorijas labiekārtošanai pie LBTU ēkām P.Lejiņa ielā 2, Jelgavā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 13.03.2024
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes darbības nodrošināšanai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 14.03.2024
Iepirkuma plāni: Aitu fēču paraugiem 16S rRNS gēna v3-v4 rajonu sekvencēšanas pakalpojums;2024, aprīlis - 2024, aprīlis 20.03.2024
Iepirkuma plāni: Vasaras miežu un kviešu sēklu piegāde LBTU LPTF Zemkopības institūta un MPS ”Pēterlauki” vajadzībām;2024, marts - 2024, marts 20.03.2024
Iepirkuma plāni: Optiskā gaismas mikroskopa ar LED apgaismojumu un digitālo kameru piegāde LBTU VMF vajadzībām;2024, marts - 2024, marts 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfisko materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2020
Iepirkuma plāni: Pneimatiskās graudaugu sējmašīnas piegāde MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Dažādu šķirņu jaunlopu gaļas ķīmiskā sastāva analīzes projekta Z20 ietvaros, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 31.03.2020
Iepirkuma plāni: Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu un mācībspēku dienasgrāmatas izgatavošana un piegāde LLU vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 29.05.2020
Iepirkuma plāni: IT rezerves daļas un piederumi LLU pārraudzībā esošo iekārtu uzturēšanai darba kārtībā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2020
Iepirkuma plāni: Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.07.2020
Iepirkuma plāni: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.07.2020
Iepirkuma plāni: Bibliotēkas fondu papildināšana ar drukātajām grāmatām, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.07.2020
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi projekta LAD33 un LAD37 ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2020
Iepirkuma plāni: Auto transporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika LLU Zemkopības institūta vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2020
Iepirkuma plāni: Aprīkojums augsnes un lopbarības paraugu noņemšanai LAD16 projekta vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.10.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu komplekta iegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.10.2020
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LLU vajadzībām, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.01.2021
Iepirkuma plāni: Drenu noteces mēriekārtas ar aprīkojumu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.01.2021
Iepirkuma plāni: LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.01.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 29.01.2021
Iepirkuma plāni: Tulkošanas, rediģēšanas un korektūras pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 29.01.2021
Iepirkuma plāni: Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2021
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma piegāde Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 12.02.2021
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeles LLU BZL Viedo tehnoloģiju nodaļai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.02.2021
Iepirkuma plāni: Automātiskā vertikālā autoklāva piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.04.2021
Iepirkuma plāni: Vakuuma iekoncentrētāja ar rotoru iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.04.2021
Iepirkuma plāni: Papildaprīkojums reometra MCR302 (Anton Paar, GmbH., Austrija) uzlabošanai LAD6 projekta ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.04.2021
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta realizācija ESAF ēkā, Svētes ielā 18, Jelgavā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.04.2021
Iepirkuma plāni: Laboratorijas papildaprīkojuma piegāde LLU Biotehnoloģiju zinātniskai laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.05.2021
Iepirkuma plāni: Apmācību pakalpojums LLU studiju programmu direktoriem projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros, 2021, 4. ceturksnis 24.11.2021
Iepirkuma plāni: Rezerves daļu iegāde ultrasonogrāfijas iekārtai GE LOGIQ R8 Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām, 2022, janvāris 04.01.2022
Iepirkuma plāni: BID izstrāde fasāžu vienkāršotai atjaunošanai LBTU objektam Raiņa ielā 1, Jelgavā;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 28.03.2024
Iepirkuma plāni: Projekta izstrāde LBTU piederošās ēkas (šķūnis) nojaukšanai ZMC “Mušķi”, Cenu pagastā, Jelgavas novadā;2024, aprīlis - 2024, aprīlis 02.04.2024
Iepirkuma plāni: LLU TF mācību korpusa vienstāva daļas pārseguma siju pastiprināšana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2022
Iepirkuma plāni: VMF Pārtikas un vides higiēnas mācību un pētniecības laboratoriju bloka būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2022
Iepirkuma plāni: LLU 2.dienesta viesnīcas telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojums, 2022, 1. ceturksnis 05.01.2022
Iepirkuma plāni: Graudkopības produkcijas pieņemšanas pakalpojumi Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2022, janvāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.01.2022
Iepirkuma plāni: Minerālvielu analīzes pienā (mātes) projekta Z53 ietvaros, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.01.2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LLU vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.03.2022
Iepirkuma plāni: Autonoma elektriskā mikrotīkla moduļa izstrāde, uzstādīšana un uzturēšana projekta K83 īstenošanai, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 30.03.2022
Iepirkuma plāni: Herbicīdu, fungicīdu un regulatoru, izmēģinājumus kviešu sējumos, vērtējot vides ietekmes faktorus, vadoties pēc LLU “Agrihorts” izstrādātās metodikas projektā S420, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2022
Iepirkuma plāni: LLU ESAF mācību korpusa divstāvu piebūvju nojaukšana Svētes ielā 18, Jelgavā, 2022, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 24.05.2022
Iepirkuma plāni: Svaigpiena un piena paraugu testēšana LLU zinātniskās darbības un projektu īstenošanai, 2022, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 02.06.2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LLU studentu viesnīcas vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.07.2022
Iepirkuma plāni: Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām, 2022, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 21.07.2022
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai, 2022, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 05.08.2022
Iepirkuma plāni: LLU ESAF mācību korpusa pagrabstāva pastiprināšanas būvdarbi, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.08.2022
Iepirkuma plāni: Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centra izbūve, P.Lejiņa ielā 2, Jelgavā, projekta EJZF5 ietvaros, 2022, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 06.09.2022
Iepirkuma plāni: Saules paneļu sistēmas izbūve uz LLU PTF ēkas jumta Rīgas ielā 22A, Jelgavā, 2022, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 06.09.2022
Iepirkuma plāni: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika, 2022, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07.09.2022
Iepirkuma plāni: Reģistrētu veterināro zāļu piegāde Universitātes veterinārās klīnikas vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.09.2022
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 04.10.2022
Iepirkuma plāni: Saules paneļu sistēmas izbūve uz LBTU PTF ēkas jumta Rīgas ielā 22A, Jelgavā, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 04.10.2022
Iepirkuma plāni: Pētījuma veikšana EJZF4 projekta ietvaros, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 11.10.2022
(723853) Nātrija hialuronāta (Natrii hyaluronas) piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (7 000 Eur) 27.01.2023
(724168) Multiparametru testa viedkartes piegāde veterinārajam asins gāzu analizatoram Epoc, Epocal Inc. Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (10 000 Eur) 30.01.2023
(724583) Laboratorijas inkubatora piegāde LAD 52 projekta ietvaros; (30 000 Eur) 02.02.2023
(724664) Laboratorijas materiālu un piederumu piegāde LAD 52 projekta ietvaros; (9 000 Eur) 06.02.2023
(724906) Reģistrētu veterināro zāļu piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (22 000 Eur) 08.02.2023
Iepirkuma plāni: Ledusskapju iegāde LBTU 2. un 7. studentu viesnīcas vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.02.2023
Iepirkuma plāni: Dažādu gāzu un to maisījumu piegāde LBTU vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.02.2023
(726948) Dažādu analīžu un laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumu nodrošināšana LBTU vajadzībām; (20 000 Eur) 20.02.2023
(Papildināts) Iepirkuma plāni: Dabasgāzes piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 20.02.2023
Iepirkuma plāni: LBTU esošās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 24.02.2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi LBTU esošās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 24.02.2023
Iepirkuma plāni: Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā esošo ēku un iekārtu apdrošināšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Suvenīru un reprezentatīvo materiālu piegāde un apdruka LBTU tēla popularizēšanas veicināšanai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27.02.2023
Iepirkuma plāni: Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām;2023, marts - 2023, marts 01.03.2023
(728627) Laboratorijas materiālu, trauku, instrumentu, reaģentu un barotņu piegāde LBTU laboratoriju darbības nodrošināšanai; (12 000 Eur) 03.03.2023
(729108) Ūdeņu ķīmiskā sastāva analīzes pētniecisko darbu īstenošanai LBTU vajadzībām; (85 000 Eur) 09.03.2023
(730239) Augu aizsardzības līdzekļu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām; (70 000 Eur) 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Minerālmēslu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 20.03.2023
Iepirkuma plāni: Konsultāciju sniegšana par ūdeņraža tehnoloģisko risinājumu izmantošanu jaunos produktos LBTU vajadzībām;2023, marts - 2023, marts 22.03.2023
(730935) Minerālmēslu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām; (100 000 Eur) 22.03.2023
(731446) Vienreizlietojamu, sterilu medicīnas preču piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (52 000 Eur) 27.03.2023
Iepirkuma plāni: LBTU ESAF mācību korpusa ārējās elektroapgādes tīklu daļējas pārbūves būvdarbi;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 28.03.2023
Iepirkuma plāni: LBTU Sporta centra dušu telpu remonts;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 28.03.2023
(731872) Pārtikas produktu mitruma analizatora piegāde projekta ES32 ietvaros; (865 Eur) 30.03.2023
Iepirkuma plāni: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes īpašumā esošo ēku un iekārtu apdrošināšana;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 05.04.2023
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 06.04.2023
Iepirkuma plāni: Konditorejas izstrādājumu piegāde LBTU vajadzībām;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 13.04.2023
Iepirkuma plāni: Dažādu pārtikas preču piegāde LBTU struktūrvienību studiju procesa nodrošināšanai;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 13.04.2023
(733537) Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (20 000 Eur) 13.04.2023
(733658) Dabasgāzes piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vajadzībām; (500 000 Eur) 14.04.2023
(734979) Vakuuma kutera piegāde projekta EJZF5 ietvaros; (70 000 Eur) 23.04.2023
Iepirkuma plāni: Sadzīves elektrotehnikas piegāde LBTU mācību un zinātniskā procesa nodrošināšanai;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 25.04.2023
(734165) LBTU Tehniskās fakultātes apkures sistēmas projektēšana 26.04.2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeļu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27.04.2023
Iepirkuma plāni: Holšteinas govs dzemdību palīdzības, tesmeņa izmeklēšanas/piena paraugu iegūšanas simulatora ar teļu modeļiem dvīņu dzemdību simulācijai piegāde VMF studentu apmācību vajadzībām;2023, maijs - 2023, maijs 27.04.2023
(736150) LBTU piederošo ēku demontāžas un teritorijas sakārtošanas projekta izstrāde 28.04.2023
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana neregulārai pasažieru pārvadāšanai LBTU vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 28.04.2023
(736402) Sadzīves elektrotehnikas piegāde LBTU mācību un zinātniskā procesa nodrošināšanai; (40 000 Eur) 02.05.2023
(736557) Transporta pakalpojumu nodrošināšana neregulārai pasažieru pārvadāšanai LBTU vajadzībām; (160 000 Eur) 02.05.2023
(736352) Laboratorijas mēbeļu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros 02.05.2023
Iepirkuma plāni: LBTU Veterinārās klīnikas un MF Kokapstrādes katedras UATS, vienotās piekļuves un drošības sistēmas projektu izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 03.05.2023
(736969) LBTU Veterinārās klīnikas un MF Kokapstrādes katedras UATS, vienotās piekļuves un drošības sistēmas projektu izstrāde 08.05.2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas iekārtu piegāde VMF PVHI un projekta EUROLEGUME ZV-83 vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 15.05.2023
Iepirkuma plāni: Augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un kaļķojamā materiāla iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām;2023, jūnijs - 2023, jūnijs 15.05.2023
(738075) Augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un kaļķojamā materiāla iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām; (50 000 Eur) 17.05.2023
(737990) Laboratorijas iekārtu piegāde VMF PVHI un projekta EUROLEGUME ZV-83 vajadzībām; (8 800 Eur) 17.05.2023
Iepirkuma plāni: Zivju gaļas analītiskās iekārtas piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Laboratoriju darba galdu un skapju piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Zivju un to produktu iepakošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Zivju un to produktu sagatavošanas un apstrādes iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Miltu izstrādājumu gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Profesionālās indukcijas plīts piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Dažādu svaru piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 22.05.2023
Iepirkuma plāni: Saldēšanas un atlaidināšanas tehnoloģiska procesa pielietojuma iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 24.05.2023
Iepirkuma plāni: Paraugu sagatavošanas laboratorijas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 24.05.2023
(739188) Laboratoriju darba galdu un skapju piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros 24.05.2023
(739201) Zivju un to produktu iepakošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (80 000 Eur) 24.05.2023
(739258) Miltu izstrādājumu gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (11 100 Eur) 24.05.2023
(739185) Zivju gaļas analītiskās iekārtas piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (80 000 Eur) 24.05.2023
(739248) Zivju un to produktu sagatavošanas un apstrādes iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (7 500 Eur) 24.05.2023

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00