I0580 Mathopen idrettshall

Informasjon

Innkjøpsplan
15.12.2022 00.00 (GMT+01:00)
03.06.2022 07.34 (GMT+02:00)

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
964338531

Kort beskrivelse

Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.
Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet og øke antall brukstimer av anlegget.

  • Byggetid: ca 12 mnd
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, klimagassberegninger, passivhusnivå.
  • Størrelse: ca 800 m²
 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00