Drammen kommune - Anbud og avtaler

Drammen kommune
Engene 1
3008 DRAMMEN
Norge
Org. nummer: 939214895
Informasjon:

Kunngjøringer og avtaler i Drammen Kommune

Drammen kommune benytter seg av Mercell sitt konkurranse- og kontraktsadministrasjonsverktøy. På denne siden vil du finne pågående kunngjøringer og avtaler for Drammen kommune.

Kontaktinformasjon: innkjop@drmk.no  


Tittel Tilbudsfrist
Utomhusarbeider Fjellhagen barnehage og Fjell torg 20.12.2019
Rammeavtale tømrer- og snekkerarbeid i Drammen kommune 07.01.2020
Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Elektroarbeider Rammeavtale 31.12.2020 Anders Olaussen Andreassen Elektro AS
Kontroll og inspeksjonstjenester Trafikksikring og arbeidsvarsling Rammeavtale 31.12.2020 Anders Olaussen Ramudden AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Grus og pukk Rammeavtale 31.12.2020 Anders Olaussen KR Larsen Maskinentreprenør AS
Programvare Varsling 24 Online (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web as
Programvare Varsling 24 Connect API - CIM (kontrakt) Enkeltanskaffelse Vegard Frøysaa Bjerk Fram Web as
Konsulenttjenester Teknisk bistand konvertering og etablering av UBW for Nye Drammen Enkeltanskaffelse 31.12.2020 Svein Hilding Aasen Aquery AS
Vedlikeholdsavtale Socio Vedlikeholdsavtale 31.12.2019 Anne Vera Lystad Tieto Norway AS Helse og Velferd
SSA-L - skytjeneste - Visma flyt barnevernvakt Annet Anne Vera Lystad Visma Enterprise AS
Andre tjenester Rammeavtale - Fellingskjemikalier til avløpsrenseanlegg Rammeavtale 31.12.2020 Geir. Gunnerud Kemira Oyj
Dokumentasjon og presentasjon av teknisk infrastruktur i Nye Drammen Enkeltanskaffelse 31.12.2019 Svein Hilding Aasen Acando AS
Byrenovasjon Drammen Driftsavtale 31.12.2020 Sofie Viker Broen
Bistandsavtale (SSA-B) Visma Gat Annet Anne Vera Lystad Visma Enterprise AS
Rammeavtale for konsulenttjenester offentlige anskaffelser Rammeavtale 13.02.2021 Vegard Frøysaa Bjerk Innkjøpskontoret AS
Bistandsavtale testverktøy Annet Anne Vera Lystad Computas AS
Bistandsavtale UBW Annet Anne Vera Lystad EVRY Norge AS (hovedenhet)
Sosiale tjenester Konsesjonskontrakt brukervalg praktisk bistand i form av rengjøring og innkjøp av dagligvarer Tjenestekonsesjonskontrakt 01.02.2020 Ida Marie Skistad Flere
El. materiell Fartstavler (enkeltanskaffelse) Enkeltanskaffelse 12.03.2023 Vegard Frøysaa Bjerk Amparo Solutions AS
Andre tjenester Ny driver av kaffebar ved biblioteket i Drammen 2019 Tjenestekonsesjonskontrakt 01.03.2024 Kristin Langridge Hos Solveig AS
Hovedinspeksjon av kommunale bruer Rammeavtale 31.12.2020 Bjørn Westby Safe Control Engineering AS
Spiralen - Drift av porter, internkontroll elektro, drift av varslingsanlegg for brann, nødtelefon, radio/nød-samband og brannslukningsapparater Driftsavtale 31.12.2019 Bjørn Westby Arro Elektro AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse kontormøbler Brandengen skole Enkeltanskaffelse 08.03.2024 Kristin Langridge Input Interior EFG Norway AS
Drift Kameraer og servere Spiralen Driftsavtale Bjørn Westby Elektronikk Systemer AS
Drift klimastasjon Jalsbergveien Driftsavtale Bjørn Westby Instrumenttjenesten AS
Metrologisk institutt - Vinterrapport Driftsavtale Bjørn Westby Meteorologisk Institutt
Metrologisk institutt - Værrapport Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Meteorologisk Institutt
Støykartlegging - Trafikkstøy Enkeltanskaffelse 31.12.2019 Bjørn Westby Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Driftweb Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Pavement Consultants AS
Bysykkel Enkeltanskaffelse 30.04.2020 Bjørn Westby Clear Channel Norway AS
Avtale JCDecaux toalett bragernes torg og reklamevitriner Tjenestekonsesjonskontrakt 31.12.2021 Bjørn Westby JCDecaux Norge AS
ROSY - Dekkevedlikeholds program Driftsavtale 31.12.2019 Bjørn Westby Sweco Pavement Consultants AS
Avtale - Hosting av Rosy databasen Enkeltanskaffelse Bjørn Westby Sweco Pavement Consultants AS
Tillegg til Driftweb - qengine Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Pavement Consultants AS
Bra Felt ( geomatikk) Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk IKT AS
CPOS - Norgeodesi Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Norgeodesi AS
Drift av klimaanlegg heishus (GK inneklima) Driftsavtale Bjørn Westby GK Inneklima AS (hovedenhet)
Vedlikeholdskontrakt Heis Bybrua (Schindler Scheis) Vedlikeholdsavtale Bjørn Westby Schindler AS (hovedenhet)
Drift og vedlikehold veilys styringssystem (Datek AS) Driftsavtale Bjørn Westby Datek Wireless AS
Drift Veilys Driftsavtale 31.01.2021 Bjørn Westby Set Elektro AS
Konsulenttjenester Bistand i forbindelse med testgjennomføring i prosjekt A4.2-Ikt, Nye Drammen Enkeltanskaffelse 31.12.2019 Svein Hilding Aasen Acando AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse skolemøbler til Brandengen skole Annet 15.03.2024 Kristin Langridge Lekolar AS (Hovedenhet)
Bobleanlegg seviceavtale Kompressor Driftsavtale 10.06.2020 Bjørn Westby Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Gravemeldingstjeneste Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
Gravemeldingstjeneste Tillegg Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
RoSy Digweb Driftsavtale Bjørn Westby Sweco Pavement Consultants AS
Support avtale Aiwell (Gatevarme styringssystem) Driftsavtale Bjørn Westby Aiwell AS
Finansielle tjenester Banktjenester Rammeavtale 22.08.2020 Kirsten Nordhøy Nordea Bank Norge ASA
Transporttjenester Transporttjenester til dag - og arbeidssentrene i Drammen kommune Rammeavtale 15.01.2020 Miriam Undebakke Oslo Taxi AS
Programvare PPS system. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Annet Morten Deol AKRIBE AS
Transporttjenester Rammeavtale busstransport Rammeavtale 06.01.2020 Miriam Undebakke VY Buss AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for rekrutteringstjenester til Drammen kommune Rammeavtale 22.02.2020 Anette Hartz-Bruun Amrop Delphi AS
Finansielle tjenester Rammeavtale for forsikringsmegling og rådgivning Rammeavtale 21.04.2020 Kirsten Nordhøy S&P NORWEGIAN BROKER AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Rammeavtale skilt - Drammen Parkering KF Rammeavtale 02.05.2020 Kristin Langridge Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Reiser og hoteller Rammeavtale Reisebyråtjenester Rammeavtale 31.05.2020 Kristin Langridge Berg-hansen Reisebureau AS Drammen
Avtale om utlevering av infrastrukturdata for planlegging og Prosjektering Tjenestekonsesjonskontrakt Bjørn Westby Geomatikk AS
Belysning Ypsilon med funksjonsansvar Rammeavtale 10.03.2021 Bjørn Westby Sandquist Elektro AS
Avtale drift trafikklys Driftsavtale Bjørn Westby Statens Vegvesen
Renhold heishus Driftsavtale Gry Hege Eng Berg Sodexo AS
Rammeavtale Tilsyn og vedlikehold av snøsmelteanlegg Rammeavtale 30.06.2020 Bjørn Westby Assemblin AS
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse kontormøbler Børresen skole Enkeltanskaffelse 27.03.2024 Kristin Langridge Input Interior EFG Norway AS
Konsulenttjenester Bistandsavtale - utvikling på mellomvare Annet 07.04.2021 Svein Hilding Aasen Greenbird Integration Technology AS
Vedlikeholdsavtale - publisering og analyse av kartdata, samt beredskapskart Vedlikeholdsavtale 31.05.2021 Svein Hilding Aasen Geodata AS
Rammeavtale forarbeider for asfalt Rammeavtale 31.12.2021 Bjørn Westby Flere
Bistandsavtale - kommunalteknikk Annet Anne Vera Lystad Norkart AS
Møbler, inventar og utstyr Avskjermingsgardiner til Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 20.12.2019 Kristin Langridge NOTTO TEKSTIL & SOLSKJERMING AS
Andre tjenester Bistand til kommunikasjonsarbeid, opplæring og prosjektstøtte for delprosjekter i A4.2 IKT-prosjektet Enkeltanskaffelse 30.04.2020 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Prosjektleder IKT, delprosjekt D1, Saksbehandling og arkiv (støttefunksjoner) Enkeltanskaffelse 30.04.2020 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Møbler, inventar og utstyr Møbeltapetserer til oppussing av Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 06.01.2020 Kristin Langridge Møbeltapetserer Monika Haugen
Møbler, inventar og utstyr Minikonkurranse møbler til Drammensbiblioteket og arena Fjell Enkeltanskaffelse 18.06.2024 Kristin Langridge Input Interior EFG Norway AS
Service, vedlikehold og kjøp av pumper med utstyr Rammeavtale 31.05.2021 Geir. Gunnerud Flere
Konsulenttjenester Trinn 2 Anskaffelse av rammeavtale for kommunikasjonstjenester Rammeavtale 01.07.2021 Anette Hartz-Bruun Geelmuyden Kiese AS
Databehandleravtale EVRY - Drammen IKT Annet Anne Vera Lystad EVRY Norge AS (hovedenhet)
Bygg og anlegg entreprise Drammen Rådhus, teknisk oppgradering og vindusutskifting Enkeltanskaffelse 01.11.2022 Kjersti Johansen Tømrermesterene Bogen og Mathisen AS
Andre tjenester Publisering og analyse av kartdata, samt beredskapskart Driftsavtale 31.05.2021 Arne Hvidsten Geodata AS
Møbler, inventar og utstyr Spesialinnredning til Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 31.01.2020 Kristin Langridge Møbelsnekkerne AS
Bistand til ledelse og gjennomføring av test for A4.2 IKT-prosjektet Enkeltanskaffelse 30.04.2020 Svein Hilding Aasen Acando AS
Bygg og anlegg entreprise Åskollen HOD - tilrettelagte boliger Bygg og anlegg 01.08.2023 Kjersti Johansen Obas Øst AS
Løpende tjenestekjøp over internett (SSA-L) - Momentum Selvkost Annet Anne Vera Lystad Envidan AS
Powel Gemini - bistandsavtale Annet Anne Vera Lystad POWEL ENVIRONMENT AS
Elsykkelbiblioteket Driftsavtale 31.03.2020 Vegard Frøysaa Bjerk InternetMarket Global AS
Bygg og anlegg entreprise Konggata 28, gjenoppbygging etter brann Enkeltanskaffelse 31.05.2023 Kjersti Johansen Trebo AS
Sticos SSA-L (løpende tjenestekjøp over internett) Annet Anne Vera Lystad Sticos AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester for IKT personell Rammeavtale 08.07.2021 Arne Hvidsten Glasspaper People
Programvare Fagsystem for journalføring av fysioterapitjenester for Friskliv Driftsavtale Arne Hvidsten Extensor AS
HK Oppvekst - vedlikeholdsavtale (SSA-V) Vedlikeholdsavtale Anne Vera Lystad HK Data AS
Programvare HK Oppvekst - vedlikeholdsavtale (SSA-V) Vedlikeholdsavtale Anne Vera Lystad HK Data AS
Oppvekstadministrativt system Driftsavtale Karen Tone Børsum Vigilo AS
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester Rammeavtale 09.07.2021 Anette Hartz-Bruun Flere
Sweco-programmene - bistandsavtale enkel (SSA-B) Annet 31.12.2019 Anne Vera Lystad Sweco Pavement Consultants AS
Møbler, inventar og utstyr Minkonkurranse Skolemøbler til Fjell skole Enkeltanskaffelse 29.02.2020 Kristin Langridge Lekolar AS (Hovedenhet)
Møbler, inventar og utstyr Møbler til skole BTV 2014 - 32 Rammeavtale 30.04.2020 Kristin Langridge Flere
Bøker, leker og formingsmateriell Bøker og andre medier til bibliotek BTV 2015-91 Rammeavtale 31.05.2020 Miriam Undebakke Biblioteksentralen SA
Kjøretøy Flåtestyring og elektronisk kjørebok Rammeavtale 01.03.2020 Ida Marie Skistad Etc Electric Time Car AS
Møbler, inventar og utstyr Møbler til barnehage BTV 2014 - 32 Rammeavtale 30.04.2020 Kristin Langridge Flere
Møbler, inventar og utstyr Møbler til kontor BTV 2014 - 32 Rammeavtale 30.04.2020 Kristin Langridge Flere
Møbler, inventar og utstyr Møbler til institusjoner BTV 2014 - 32 Rammeavtale 30.04.2020 Kristin Langridge Flere
Andre tjenester Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT) Rammeavtale 01.09.2020 Anette Hartz-Bruun Synergi Helse AS
Vaskeri og renholdstjenester Rammeavtale vaskeritjenester Rammeavtale 31.01.2020 Ida Marie Skistad Sentralvaskeriet for Østlandet AS
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale for kjøp av brukte møbler til etablering av boliger for flyktninger i Drammen kommune Rammeavtale 30.09.2020 Kristin Langridge Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen
Vikar, rekrutteringstjenester Vikarer til pleie- og omsorgsektoren Rammeavtale 16.10.2020 Ida Marie Skistad Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale om kjøp av kontroll og service på medisinsk utstyr Rammeavtale 14.09.2020 Ida Marie Skistad Unitronic AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale for levering av digitale tv-signaler og abonnement på kanalpakke til bo- og servicesenter Rammeavtale 09.11.2020 Ida Marie Skistad Get AS
Møbler, inventar og utstyr Produksjonsmaskin til Grafisk senter Annet 08.03.2021 Vegard Frøysaa Bjerk Flere
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Fast- og mobiltelefoni inkl. mobil datatrafikk BTV-2015-119 Rammeavtale 09.09.2020 Morten Deol Telenor Norge AS (hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale vakt-, sikkerhet- og servicetjenester Rammeavtale 01.04.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Nokas AS (hovedenhet)
Vikar, rekrutteringstjenester Rammeavtale Vikartjenester skole og barnehage Rammeavtale 22.02.2020 Miriam Undebakke Flere
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale for kjøp av hvitevarer, brunevarer og småelektriske artikler Rammeavtale 19.04.2020 Miriam Undebakke Elkjøp Norge AS
Transporttjenester Samarbeidsavtale skyss av skolebarn etter opplæringsloven §13-4 Annet Miriam Undebakke Brakar AS
Konsulenttjenester Rammeavtale - Miljøfyrtårn Sertifisør for Drammen kommune Ny Rammeavtale 09.05.2020 Ida Marie Skistad Jensen Miljøkonsult
Møbler, inventar og utstyr Scene- og audiovisuelt utstyr til Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 22.05.2027 Kristin Langridge Bravo Audiovisual AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Elektronisk legemiddelhåndtering Enkeltanskaffelse 31.05.2021 Kirsten Nordhøy VINGMED AS
Programvare Unit4 Business World - anskaffelser Annet Anne Vera Lystad EVRY Norge AS (hovedenhet)
Storhusholdning og kolonial Rammeavtale for levering av brødvarer Rammeavtale 21.06.2020 Miriam Undebakke Bakermester Klausen AS
Møbler, inventar og utstyr Minkonkurranse Kontormøbler til Fjell skole Enkeltanskaffelse 29.02.2020 Kristin Langridge Input Interior EFG Norway AS
Drift av fagsystem for journalføring av fysioterapitjenester for Friskliv Driftsavtale Svein Hilding Aasen Funn AS
Avtale om kjøp av SAAS-tjenester - Framsikt Driftsavtale Anne Vera Lystad Framsikt AS
EpiServer - Vedlikeholdsavtale tilleggsmoduler fra Sem og Stenersen Prokom Vedlikeholdsavtale Anne Vera Lystad Sem & Stenersen Prokom AS
Teamleder D3-3, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for trygghetsskapende tjenester (velferdsteknologi, responssenter, velferdsteknologisk plattform etc) Enkeltanskaffelse 31.03.2020 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Vedlikeholdsavtale for Gerica Vedlikeholdsavtale 31.12.2022 Anne Vera Lystad Tieto Norway AS Helse og Velferd
Strategisk arbeidsplanlegging Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Visma Enterprise AS avd Porsgrunn
Konsulenttjenester Sluttevaluering Fjell 2020 (enkeltanskaffelse) Enkeltanskaffelse 01.02.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Rambøll Norge AS (hovedenhet)
Vaskeri og renholdstjenester Kontrakt vaskeritjenester for Drammen Kjøkken Driftsavtale 04.12.2020 Karl Peder Nymoen Eiker Vekst AS
Avtale om bruk av KS FIKS Meldingsformidler Annet Anne Vera Lystad KS
Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L - Tilskuddsportalen Driftsavtale Anne Vera Lystad Osint Analytics AS
Bistand til teknisk implementering av Service-Now Enkeltanskaffelse 19.11.2021 Svein Hilding Aasen Atea AS (Hovedenhet)
Prosjektledelse og arkitekturrådgivning implementering og forvaltning av Service-Now Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen Sopra Steria AS (hovedenhet)
Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Lars-Erik Olsen Cappelen Damm AS
Datafangst i felt, braFelt Driftsavtale Svein Hilding Aasen Geomatikk IKT AS
Forvaltning av veinett og parker Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Sweco Pavement Consultants AS
Avtale om bruk av KOSTRAhjelp.no Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Arne Hvidsten DIBKUNNSKAP AS
Online- og ajourtjenester - kartlegging av omfang og gjennomføring av endringer for sammenslått kommune Enkeltanskaffelse Svein Hilding Aasen EVRY Norge AS (hovedenhet)
Bistandsavtale Visma Flyt Barnevernvakt Annet Anne Vera Lystad Visma Enterprise AS
Avtale om tjenester på informsskjermer Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Favo AS
Microsoft Enterprise Services Work Order Enkeltanskaffelse 16.06.2020 Anne Vera Lystad Microsoft Norge AS
Supportavtale på styringssystem for gatevarme Aiwell Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Aiwell AS
Lisenser for digitalisering og publisering av deponerte arkiv, braArkiv Enkeltanskaffelse 31.12.2020 Svein Hilding Aasen Geomatikk IKT AS
Programvare KF-Skjema - Løpende tjenestekjøp over internett - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Anne Vera Lystad Kommuneforlaget AS
Rådgiver personvernsikkerhet Enkeltanskaffelse 29.02.2020 Svein Hilding Aasen Sopra Steria AS (hovedenhet)
Bygg og anlegg entreprise 10318 Brandengen skole - nybygg/utvidelse Enkeltanskaffelse 14.08.2022 Kjersti Johansen Bermingrud Entreprenør AS
Programvare Løsning for administrasjon av idrettsanlegg Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Hano AS
Programvare Løsning for administrasjon av kulturskole Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Speedware ApS
Programvare Forvaltning av personlig økonomi - NAV Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flexi Soft AS
Styring og overvåkning av utendørsbelysning Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Datek Light Control AS
Bøker, leker og formingsmateriell BTV- Rammeavtale formingsmateriell Rammeavtale 25.09.2021 Miriam Undebakke AV Form A/S
Bøker, leker og formingsmateriell BTV- Rammeavtale for leker og spill Rammeavtale 25.09.2021 Miriam Undebakke Lekolar AS (Hovedenhet)
Programvare Systematisk internkontroll - EQS Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Extend AS
Programvare ESA vedlikeholdsavtale Vedlikeholdsavtale 30.06.2020 Anne Vera Lystad EVRY Norge AS (hovedenhet)
Faghjelp Infotjenester - SSA-L Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Anne Vera Lystad INFOTJENESTER AS
Avrop på rammeavtale DSB-CIM (krisestøtteverktøy) med One Voice Rammeavtale 30.09.2022 Svein Hilding Aasen F24 Nordics AS (tidl: One Voice AS)
Programvare PocketCONTROL, Mobility Workspace og Alarmmodul for parkering (SSA-L) Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Anne Vera Lystad Giant Leap Technologies AS
Kontroll og inspeksjonstjenester Avtale om kontraktsoppfølgingskontroller for å bekjempe arbeidslivskriminalitet Rammeavtale Morten Deol Kemneren i Drammensregionen
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Anskaffelse av pasientvarslingssystem Vedlikeholdsavtale 05.07.2027 Ida Marie Skistad Ascom (Norway) AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Rammeavtale databriller Rammeavtale 07.08.2020 Kirsten Nordhøy Brilleland AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester Rammeavtale 31.07.2020 Ida Marie Skistad Apotek 1 Gruppen as
Konsulenttjenester Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Rammeavtale 31.12.2019 Anette Hartz-Bruun BDO AS (Hovedenhet)
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir Rammeavtale 01.09.2020 Miriam Undebakke Maske AS (Hovedenhet)
Storhusholdning og kolonial Rammeavtale for levering av melk Rammeavtale 16.10.2020 Miriam Undebakke Tine SA
Transporttjenester Rammeavtale for transport av barnehagebarn Rammeavtale 11.10.2020 Miriam Undebakke Drammen Taxi sa
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Avtale teknisk tegner Rammeavtale 15.12.2019 Kjersti Johansen Nli Grenland AS - 982732662
Kjøretøy Maskinleie Rammeavtale 31.12.2020 Maria Loe Drammen liftutleie AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester VA-materiell Rammeavtale 31.12.2020 Maria Loe Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Vikartjenester Vikar- og rekrutteringstjenester Rammeavtale 31.12.2020 Maria Loe Jobzone Norge AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - betongvarer til VA-lager Rammeavtale 10.07.2021 Geir. Gunnerud Norsk Betong AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - VA-Materiell: duktile støpejernsrør Rammeavtale 01.07.2020 Geir. Gunnerud Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - VA-Materiell: støpejernsdeler og plastrør og deler Rammeavtale 01.07.2020 Geir. Gunnerud Ahlsell Norge AS (hovedenhet)
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - skadedyrbekjempelse Rammeavtale 24.05.2020 Geir. Gunnerud Anticimex AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale for mekaniske arbeider og montasje Rammeavtale 08.08.2020 Geir. Gunnerud Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - Løfteutstyr Sertifisering og reperasjon Rammeavtale 01.01.2020 Geir. Gunnerud Kis Øst AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - gategods Rammeavtale 13.01.2020 Geir. Gunnerud Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtale - industri-/elektroinstallasjon Rammeavtale 15.02.2020 Geir. Gunnerud Flere
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Rammeavtaler - Rådgivingstjenester Rammeavtale 27.06.2020 Geir. Gunnerud Flere
Kjøretøy Rammeavtale -. Biladministrasjon og leasing av biler Rammeavtale 21.10.2020 Ida Marie Skistad Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Vaskeri og renholdstjenester Renhold Drammenshallen Driftsavtale 01.01.2021 Tommy Svendsrud Elite Service Partner AS (hovedenhet)
Bygg og anlegg entreprise Veioppmerking kommunale veier og plasser Rammeavtale 31.12.2019 Bjørn Westby Eurostar AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Driftskontrakt vei og trafikkarealer 2014 - 2019 Driftsavtale 31.08.2020 Bjørn Westby Aktiv Veidrift AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Skjøtsel av park- og landskapsanlegg Drammen sør (rode 3 og 4) Rammeavtale 31.03.2020 Maria Stavem Kyhn Steen & Lund AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Parallelle rammeavtaler for anleggsgartnerarbeider Rammeavtale 31.03.2020 Sofie Viker Broen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Kontroll av lekeplassutstyr Rammeavtale 31.03.2020 Sofie Viker Broen Lekeplasskontrollen DA
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Skjøtsel av park- og landskapsanlegg Drammen nord (Rode 1 og 2) Rammeavtale 31.03.2021 Sofie Viker Broen Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV NÆRINGSMIDLER TIL DRAMMEN KJØKKEN OG DRAMMENSBADET KF Rammeavtale 03.07.2020 Karl Peder Nymoen Asko Øst AS
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV FISK OG FISKEPRODUKTER TIL DRAMMEN KJØKKEN Rammeavtale 28.02.2020 Karl Peder Nymoen Bama Storkjøkken AS
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV KJØTT OG KJØTTPRODUKTER TIL DRAMMEN KJØKKEN Rammeavtale 28.02.2021 Karl Peder Nymoen K-S Kjøttengros AS
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV MEIERIPRODUKTER TIL DRAMMEN KJØKKEN Rammeavtale 14.03.2020 Karl Peder Nymoen Tine SA
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV BRØD OG BAKERIPRODUKTER TIL DRAMMEN KJØKKEN KF Rammeavtale 28.02.2021 Karl Peder Nymoen Bakermester Klausen AS
Utsending av SMS, Link Mobility Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Link Mobility AS
Transporttjenester Konkurranse Sone 1 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Transporttjenester Konkurranse Sone 2 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Transporttjenester Konkurranse sone 3 DPS Transport Dag- og kveldssentre Drammen kommue Annet Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Løypemaskin Bragernes Drammen Enkeltanskaffelse 15.11.2021 Lise Davanger Hausler Owren AS
Transporttjenester Konkurranse Sone 4 DPS Transport til og fra dagsentre Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Transporttjenester Konkurranse Sone 5 DPS Transport til og fra dag- og arbeidssentre Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Andre tjenester Lokaliseringsteknologi - rammeavale Rammeavtale 22.09.2020 Arne Hvidsten Safemate AS
Konkurranse sone 6 DPS Transport til og fra avlastning Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Konkurranse Sone 8 DPS Transport VTA Drammen kommune Annet 15.01.2021 Kristin Langridge Drammen Taxi sa
Programvare FotoWare Vedlikeholdsavtale (Software Maintenance Agreement) Vedlikeholdsavtale 01.12.2020 Anne Vera Lystad FotoWare AS
Prosjektlederstøtte i D2.1 Enkeltanskaffelse 29.02.2020 Svein Hilding Aasen A-2 Norge AS
Møbler, inventar og utstyr Rammeavtale for kjøp av arbeidstøy og verneutstyr Rammeavtale 01.12.2021 Miriam Undebakke Bekken & Strøm AS
Feedback Informerte tjenester Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 11.12.2024 Svein Hilding Aasen ACE Health
Serviceavtaler for posisjoneringsutstyr - Trimble Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norgeodesi AS
Løsning for anbudsbeskrivelser - ISY Beskrivelse Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Norconsult Informasjonssystemer AS
Virksomhetssystem for måltidsorganisasjon - Mathilda Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Mashie Foodtech Solutions Norge AS
Løsning for registrering av kunst - Primus Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen KulturIT AS
Arkivintegrasjon mellom Procasso og P360 Bistandsavtale 01.04.2020 Svein Hilding Aasen Concent AS
Bygg og anlegg entreprise Spiralen - Oppgradering Enkeltanskaffelse 15.11.2020 Heidi Strandvik Bjarne Solli Graveservice AS
Programvare Vedlikeholdsavtale på Unit4 Business World(UBW), med Evry inkl. Webcruiter og InfoCaption Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen EVRY Norge AS (hovedenhet)
Kundeoppfølgingssystem for servicetorg/innbyggertorg Bistandsavtale Arne Hvidsten SuperOffice Norge AS
Vask av adresseinformasjon på ansatte i UBW (Infotorg.no) Driftsavtale Svein Hilding Aasen EVRY Norge AS (hovedenhet)
Service og vedlikehold Vannkiosk Driftsavtale Svein Hilding Aasen KZ Handels as
Verktøy for lese og skrivestøtte - CD-ord Driftsavtale 30.06.2020 Svein Hilding Aasen VITEC MV AS
Samarbeidsverktøy for pasientflyt - IKOS tavler Rammeavtale 31.01.2021 Svein Hilding Aasen Sensio AS
Løsning for avstemming av konti - Adramatch Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Adra Software AS
Digital læringresurs for grunnskolen - Salaby Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gyldendal Norsk Forlag AS
Digital løsning for matematikkundervisning - Kikora Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Eldur Learning AS
Læringsplattform for omvendt undervisning - Campus inkrement Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Inkrement AS
Løsning for forvaltning av kommunale gebyrer - KOMTEK Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Norkart AS
Løsning for forvaltning av vann- og avløp - Gemini VA Vedlikeholdsavtale Svein Hilding Aasen Flere
Løsning for økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse - Relemo Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Conexus AS
Digital ordbok for bruk i undervisning - Clarify Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Clarify AS
Løsning for måling av trivsel - Klassetrivsel Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen SKOLEVISJONER AS
Løsning for anskaffelser og avtaleforvaltning - Mercell Bistandsavtale Svein Hilding Aasen Mercell Norge AS
Løsning for legejournal - CGM legevakt Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen
Løsning for legejournal - CGM Visjon Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) 01.01.2020 Svein Hilding Aasen
Løsning for legejournal - CGM Allmenn, Fengselshelsetjenesten Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen
Løsning for overvåkning av luftkvalitet - NILU Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen NILU - Norsk institutt for luftforskning
Løsning for stoffliste - EcoOnline Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen
Løsning for rapportering fra renseanlegg - VA Løpende tjenestekjøp over internett (skytjenesteavtale) Svein Hilding Aasen Gurusoft AS
Sosiale tjenester Konsulentbistand sakskyndig vurdering PPT Rammeavtale 14.11.2020 Kirsten Nordhøy Flere
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Renholdskjemikalier og verneutstyr til Drammensbadet Rammeavtale 31.12.2020 Kirsten Nordhøy Wj Business Partner AS
Sosiale tjenester Rammeavtale - Avlastnings- og heldøgnstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne Rammeavtale 30.11.2020 Kirsten Nordhøy Flere
Programvare Unit4 Business World - Avtale om support Annet 31.12.2019 Anne Vera Lystad EVRY Norge AS (hovedenhet)
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale snørydding og strøing formålsbygg rode 4 Rammeavtale 31.10.2020 Elisabeth Dokken Steen & Lund AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale grøntstell rode 1 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Skaaret Landskap AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale grøntstell rode 3 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Isachsen Anlegg AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale grøntstell rode 4 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Skaaret Landskap AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale feiing rode 1 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Grythe Maskin AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale feiing rode 2 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Bekkevold Drift AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale feiing rode 3 Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Grythe Maskin AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Sentrumsfeiing Rammeavtale 31.03.2020 Elisabeth Dokken Grythe Maskin AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Parallell rammeavtale maler/tapetserer/gulvlegging Rammeavtale 02.04.2020 Elisabeth Dokken Flere
Programvare Anskaffelse av ny løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv Enkeltanskaffelse Morten Deol Tieto Norway AS
Næringsmidler Ferske grønnsaker frukt og poteter Rammeavtale 16.02.2020 Miriam Undebakke Bama Storkjøkken AS
Andre tjenester Anskaffelse interiørarkitekt til ny barneavdeling og oppgradering av 3. etasje ved Drammensbiblioteket Enkeltanskaffelse 31.01.2020 Kristin Langridge Nyfelt og Strand AS
Andre tjenester Posttjenester til Drammen og Nedre Eiker kommune (rammeavtale) Rammeavtale 21.05.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Bypost AS
Andre tjenester Operasjonell leasingavtale for treningsutstyr til Drammensbadet KF Driftsavtale 30.04.2023 Kirsten Nordhøy Qicraft Norge AS
Vaskeri og renholdstjenester Rammeavtale - Vindusvask Rammeavtale 31.12.2019 Kjell-Erik Haukland Elite Service Partner AS (hovedenhet)
Andre tjenester Gårdsaktiviteter for barn og unge Rammeavtale 02.05.2020 Kristin Langridge Grytebakke gård AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler prosjektledelse Rammeavtale 31.03.2020 Kjersti Johansen Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Vedlikehold av utearealer renseanlegg og utestasjoner. Sommer og vinter Rammeavtale 15.05.2020 Geir. Gunnerud Bekkevold Drift AS - JØRN BEKKEVOLD
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Internkontroll elektriske installasjoner Rammeavtale 15.05.2020 Geir. Gunnerud Ingeniør Ivar Pettersen AS
Sosiale tjenester Leie av forsterkede sykehjemsplasser Rammeavtale 18.06.2022 Ida Marie Skistad Villa Skaar AS
Andre tjenester Matvett 2020 Enkeltanskaffelse 31.12.2019 Ida Marie Skistad Matvett AS
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler byggeledelse Rammeavtale 31.05.2020 Kjersti Johansen Flere
Konsulenttjenester Konsulenttjenester til virksomhetsstyring Enkeltanskaffelse 31.12.2019 Anette Hartz-Bruun PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
Andre tjenester Trykkeritjenester (rammeavtale) Rammeavtale 05.07.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Rk Grafisk AS
Andre tjenester Print av storformat og dekor (rammeavtale) Rammeavtale 04.07.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Byråservice AS
Programvare Elektronisk handelsløsning og kataloghåndteringsverktøy med støtte/tilleggstjenester Driftsavtale 31.12.2021 Morten Deol Tradeshift AS
Forbruksmateriell Kontor, IKT, hygiene mm Rammeavtale på utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller Rammeavtale 09.08.2020 Miriam Undebakke PGM AS
Konsulenttjenester Modelleringstjenester innen avløp og overvann Rammeavtale 01.03.2020 Geir. Gunnerud Rosim AS
Andre tjenester Transport, behandling og avsetting av avløpsvann Rammeavtale 01.07.2024 Geir. Gunnerud Lindum AS
Andre tjenester Bassengkjemikalier, vannrensingsutstyr og service på renseanlegg (rammeavtale) Rammeavtale 22.08.2020 Kirsten Nordhøy Enwa Badeanlegg AS
Sosiale tjenester Kjøp av aktivitetstiltak og tiltak knyttet til aktivitetsplikt Rammeavtale 02.09.2023 Kirsten Nordhøy Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen
Rammeavtale PLS-programmering Rammeavtale 27.08.2020 Geir. Gunnerud Flere
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Rammeavtale - Supportavtale på pasientvarslingssystem Driftsavtale 31.12.2021 Ida Marie Skistad Ascom (Norway) AS
Tjenestekonsesjonsavtale - Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistent Tjenestekonsesjonskontrakt 01.01.2021 Ida Marie Skistad Flere
Programvare Trinn 2 konkurranse: Digital booking/billettsystem og produkter for adgangs- og besøkshåndtering til Drammensbadet Vedlikeholdsavtale 18.09.2026 Kristin Langridge Enwa Badeanlegg AS
Vinterdrift Gulskogen Arena Driftsavtale 01.04.2020 Tommy Svendsrud Greensport AS
Næringsmidler RAMMEAVTALE PÅ LEVERING AV FERSKE GRØNNSAKER, FRUKT OG POTETER. FUGL, FJÆRKRE, EGG OG PRODUKTER AV DISSE. Rammeavtale 16.02.2020 Karl Peder Nymoen Bama Storkjøkken AS
Bøker, leker og formingsmateriell Bøker til skole Rammeavtale 04.10.2020 Miriam Undebakke BS Undervisning AS
Næringsmidler Rammeavtale - Jobbfrukt Rammeavtale 18.10.2020 Miriam Undebakke SØRVANGEN NÆRINGSPARK AS
Medisiner, medisinsk materiell og utstyr Elektroniske Multidosedispensere Driftsavtale 30.01.2021 Ida Marie Skistad Evondos as
Rådgivningstjenester Bygg og Anlegg Parallelle rammeavtaler arkitekt Rammeavtale 30.09.2020 Kjersti Johansen Flere
Konsulenttjenester Rammeavtale for ekstern bistand - interncontroller Rammeavtale 29.10.2020 Miriam Undebakke Flere
Næringsmidler Rammeavtale for levering av dagligvarer til Drammen kommune Rammeavtale 05.11.2020 Miriam Undebakke KOLONIAL.NO AS
Konsulenttjenester Deltagelse i Nettverk for miljømerket innkjøp Annet Ida Marie Skistad Stiftelsen Miljømerking i Norge
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Svevestøvmåler PM10 og PM2,5 Vedlikeholdsavtale Kirsten Nordhøy ACOEM AB
Andre tjenester Skilt og foliering (rammeavtale) Rammeavtale 03.12.2020 Vegard Frøysaa Bjerk Ide-Systemer AS
Drift, vedlikehold og håndverkstjenester Tjenesteshop - bookingløsing for kommunale tjenester Driftsavtale Kirsten Nordhøy Proventus AS
Programvare Rammeavtale Nettverk- og Sikkerhet Rammeavtale 18.12.2020 Svein Hilding Aasen Dulram AS

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00