VOIS - Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid - Anbud og avtaler

VOIS - Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid
Postboks 2025
Stokke kommunehus, Nygaards alle 1, 3160 Stokke

3202 Sandefjord
Norge
Org. nummer: 916882807

Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
Transport og spredning av slam fra Sandefjord Renseanlegg – Enga Kontrakt - Tjenester 31.12.2024 Roger Stampe Fon Anlegg AS
VA-materiell og gategods VA materiell og gategods Rammeavtale 01.04.2024 Roger Stampe Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Konsulenttjenester Konsulenttjeneste ifm overvåkningsprogram for Renere Sandefjordsfjord Kontrakt 31.12.2023 Eva Arntzen Cowi AS (Hovedenhet)
Renovasjon Oppsamling, transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjon. Kontrakt 30.09.2025 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Kontormøbler Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 02.10.2023 Lillian Bærheim Skåleskog SENAB EIKELAND ØST AS
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Barnehagemøbler Rammeavtale 15.10.2023 Lillian Bærheim Skåleskog Input interior Norway AS
VVA Prosjektering for vei-, vann- og avløpsprosjekter Parallell rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen Flere
VVA Byggledelse for vei-, vann- og avløpsprosjekter Parallell rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen Flere
Velferdsteknologi VOIS/GKI – Digital trygghetsteknologi for hjemmeboende Rammeavtale 01.11.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Careium Norge AS
Elektroniske dørlåser VOIS - Elektroniske dørlåser - 2019-2026 Rammeavtale 01.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Atea AS (Hovedenhet)
Møbler DPS - RAMMEAVTALE - VOIS - Skolemøbler Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 20.11.2023 Lillian Bærheim Skåleskog Lekolar AS (Hovedenhet)
VVA Laboratorietjenester for analyse av drikkevann, avløpsvann, slam og sigevann Rammeavtale 31.12.2023 Eva Arntzen SGS ANALYTICS NORWAY AS
Medisinske artikler og medisinskteknisk utstyr VOIS - Medisinske artikler og medisinteknisk utstyr 2020-2024 Rammeavtale 05.04.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Erik Tanche Nilssen AS (Norengros)
Veilys VOIS - Veilysanlegg 2020–2024 Rammeavtale 14.07.2024 Pia Charlotte Berg Laugstol AS
Diverse forbruksvarer VOIS - Diverse forbruksvarer 2020-2024 Rammeavtale 20.08.2024 Pia Charlotte Berg Olafsen Engros AS
Vinterdrift (26 roder) - 2020-2024 Kontrakt 15.04.2024 Roger Stampe Flere
Vinterdrift (12 roder) - 2020-2024 Kontrakt 15.04.2024 Roger Stampe Flere
Møbler VOIS - Møbler - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 16.06.2031 Lillian Bærheim Skåleskog
Multifunksjonelle kopimaskiner VOIS - Multifunksjonsmaskiner og sikker utskriftsløsning - 2020-2028 Rammeavtale 08.10.2028 Pia Charlotte Berg Canon Business Center Vestfold Telemark AS
Fyringsolje og drivstoff i bulk VOIS - Fyringsolje og drivstoff i bulk 2020-2024 Rammeavtale 31.10.2024 Pia Charlotte Berg Knapphus Energi AS
VVA Fagsystem for håndtering av selvkostområder for miljø og plan for Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen Norkart AS
Avfalls- og miljøtjenester Behandling av kvist og hageavfall Kontrakt 30.11.2024 Rune Solberg Gemidan NMI AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Bær, frukt, grønnsaker og sous-vide poteter 2020–2024 Rammeavtale 16.11.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Meum Frukt & Grønt AS
Næringsmidler VOIS - Næringsmidler: Kolonialvarer 2020–2024 Rammeavtale 19.11.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Asko Øst AS
Drivstoff fra stasjon VOIS - Drivstoff fra stasjon 2021-2024 Rammeavtale 14.01.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Rørinspeksjon, tetthets-/trykkeprøving av VA-ledninger Rammeavtale 31.03.2025 Roger Stampe TT-Teknikk AS
IKT tjeneste Programvare for timefangst og internregnskap Kontrakt 08.04.2025 Eva Arntzen Vitec Infoeasy AS
Bildeler, utstyr og rekvisita Dekk til kjøretøy og tilhørende arbeider Rammeavtale 11.04.2025 Roger Stampe Flere
Lisenser VOIS - Programvarelisenser og lisensforvaltning 2021-2025 Rammeavtale 30.04.2025 Pia Charlotte Berg Atea AS (Hovedenhet)
VOIS - Flattøy, pasienttøy og arbeidstøy for helse- og kjøkkenpersonell 2021–2025 Rammeavtale 06.05.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Sverre W. Monsen AS
Anleggsbil Innleie av maskiner (med og uten sjåfør) Rammeavtale 20.05.2024 Roger Stampe Flere
Legemidler VOIS - Legemidler og multidose - 2021-2023 Rammeavtale 20.06.2024 Lillian Bærheim Skåleskog Apotek 1 Gruppen AS
VOIS - Hvite og brunevarer 2021–2025 Rammeavtale 27.06.2025 Pia Charlotte Berg Elkjøp Norge AS
Snørydding og strøing i Sandefjord sentrum Kontrakt 14.10.2025 Roger Stampe Carl C Fon AS
Sykkelgarasjer i Sandefjord kommune Kontrakt 31.12.2024 Eva Arntzen BIKELY AS
Avfalls- og miljøtjenester Innsamling, transport og destruksjon av farlig avfall Kontrakt 30.09.2026 Roger Stampe Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Tjenestebiler VOIS - Tjenestebiler - Dynamisk innkjøpsordning Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 04.02.2025 Pia Charlotte Berg
Vintervedlikehold (brøyting) - Sandefjord havnevesen Kontrakt 14.10.2025 Roger Stampe ELVERHØY ENTREPRENØR AS
Sommerblomster Rammeavtale 14.11.2024 Roger Stampe Gjennestad Drift AS
IKT-utstyr VOIS - IKT-utstyr - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Flere
Kjemikalier og polymerer til renseanlegg VOIS - Kjemikalier og polymerer til renseanlegg - 2022-2025 Rammeavtale – parallell 31.12.2025 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Heiser – Service og vedlikehold VOIS - Service og vedlikehold av heiser - 2022-2025 Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Schindler AS (hovedenhet)
Responssentertjenester for velferdsteknologi VOIS - Responssentertjenester for velferdsteknologi - 2022-2027 Kontrakt 31.12.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Careium Norge AS
VOIS - Lekeplassutstyr - 2022-2026 Rammeavtale – parallell 07.03.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Skiltmateriell Rammeavtale Veiskilt og trafikkmateriell Rammeavtale 10.04.2026 Roger Stampe Euroskilt AS avd.Oslo
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 1 - Larvik og Sandefjord Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Asfalt og asfaltlegging VOIS - Asfalt og asfaltlegging - Sone 2 - Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg Rammeavtale 31.12.2025 Pia Charlotte Berg Peab Asfalt Norge AS
Smarte avfallscontainere Rammeavtale 11.05.2024 Roger Stampe EnviroPac AS
VOIS - Bøker og media til bibliotek - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Biblioteksentralen SA
Konsulenttjenester Meglertjenester Sandefjord kommune - Rammeavtale. Rammeavtale 13.05.2024 Thomas Fritzon Sørmegleren AS
Eletrikertjenester Kvalifisert kontroll av tekniske anlegg - Rammeavtale v2 Rammeavtale 19.05.2025 André Bredo Larsen SecTech AS
Kontor – og skolerekvisita VOIS - Kontorrekvisita, skolemateriell og kopipapir 2022-2026 - Avtale Rammeavtale 31.05.2026 Pia Charlotte Berg Maske AS (Hovedenhet)
Trykte læremidler til grunnskolen VOIS - Trykte læremidler til grunnskolen - 2022-2026 Rammeavtale 30.09.2026 Lillian Bærheim Skåleskog BS Undervisning AS
Næringsavfall VOIS - Næringsavfall - 2022-2026 Kontrakt 31.08.2026 Lillian Bærheim Skåleskog Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
Planteskolevarer Rammeavtale 31.12.2024 Roger Stampe Sanda planteskole A/S
VVS VVS matriell - rammeavtale Sandefjord kommune Kontrakt 01.04.2024 Eva Arntzen Brødrene Dahl A/S (hovedenhet)
Grus og pukk Grus og pukk Rammeavtale 31.03.2027 Roger Stampe Veidekke Industri AS
Små maskiner til parker, kirkegårder og idrettsanlegg Kontrakt 07.05.2025 Roger Stampe Haukerød Hage og Skog
Betong og gategods Kontrakt 16.06.2027 Roger Stampe Norsk Betong AS
Avfallsbeholdere Rammeavtale 15.08.2027 Roger Stampe Alles Miljø AS
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 1 Sykepleiere m.m. Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere
Leker og spill Delkontrakt 1 Leker og spill Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg Lekolar AS (Hovedenhet)
Formingsmateriell, leker og spill Delkontrakt 2 Formingsmateriell Rammeavtale 31.10.2027 Pia Charlotte Berg CREATIV COMPANY A/S
Helsevikarer VOIS - Innleie av helsepersonell - Delkontrakt 2 Leger Rammeavtale – parallell 30.09.2027 Lillian Bærheim Skåleskog Flere

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00