MBK tjänster

Informasjon

03 - Kontraktstildeling
Åpen prosedyre
17.07.2019 09.05 (GMT+02:00)

Innkjøper

Åstorps Kommun Åstorps Kommun
Pamela Ciardella Pamela Ciardella
Storgatan 7
26580 Åstorp
Sverige
212000-0936

Kort beskrivelse

Åstorps kommun behöver tillgodose sitt behov av aktuella underlag i plan- och bygglovsprocessen m.m i form av MBK tjänster. Karthantering och ajourhålla densamma.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: MBK tjänster

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00