MBK tjänster

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2019-07-17 09:05 (GMT+02:00)

Inköpare

Åstorps Kommun Åstorps Kommun
Pamela Ciardella Pamela Ciardella
Storgatan 7
26580 Åstorp
Sverige
212000-0936

Kort beskrivning

Åstorps kommun behöver tillgodose sitt behov av aktuella underlag i plan- och bygglovsprocessen m.m i form av MBK tjänster. Karthantering och ajourhålla densamma.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: MBK tjänster

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige