Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen

Tittel Tilbudsfrist
Dynamisk Indkøbssystem for kommunikationsydelser over 100.000 kr. 30.04.2024
1. Dynamisk indkøbssystem: Forretningsudvikling og dataanalyse 05.12.2024
2. Dynamisk indkøbssystem: Projektledelse og test-management 05.12.2024
3. Dynamisk indkøbssystem: Infrastruktur 05.12.2024
4. Dynamisk indkøbssystem: It-arkitektur og It-governance 05.12.2024
5. Dynamisk indkøbssystem: It-sikkerhed 05.12.2024
6. Dynamisk indkøbssystem: Support og drift af it-miljø 05.12.2024
7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer 05.12.2024
Dynamisk Indkøbssystem vedr. Isolationsfaciliteter 08.08.2025
Kørsel for udflytterbørnehaver - Dynamisk Indkøbssystem 16.06.2032
Udbud af dynamisk indkøbssystem for indkvartering 31.07.2024
Dynamisk indkøbssystem for kantiner i Københavns Kommune 30.09.2032
Dynamisk indkøbssystem på træplejerydelser 06.01.2033
Dynamisk indkøbssystem på gartnerydelser 06.01.2033
8. Dynamisk indkøbssystem: IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform 17.02.2028
Dynamisk Indkøbssystem til Indkøb af Inventar 30.09.2033
Buskørsel - Dynamisk Indkøbssystem 31.10.2033
Udbud af Pleje- og Omsorgsvikarer til borgere med ekstraordinære behov 02.04.2024
Tilbudsfase - Rammeaftale vedr. ServiceNow konsulenter 03.04.2024
Udbud af planteservice og indkøb af planter til Københavns Kommune 19.03.2024
Prækvalifikationsfase: Rammeaftale om Cloud Platform Services til Københavns Kommune 08.03.2024
Tilbudsfase: Udbud af rammeaftale om Cloud Platform Services til Københavns Kommune 29.04.2024
Bystrategisk Rådgivning 2 15.03.2024

Tittel Publisert
Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00