Dette må du passe på når du bruker underleverandører eller samarbeidspartnere i en anbudskonkurranse

anbud med flere leverandører
Dette må du passe på når du bruker underleverandører eller samarbeidspartnere i en anbudskonkurranse

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post

 

Dersom du skal delta i en anbudskonkurranse sammen med en eller flere andre leverandører, er det en del ting du må passe på. Det er forskjell på hvilke roller man har i anbudskontrakten, og vi kan i hovedsak skille mellom disse rollene:

1. Leverandører som deltar sammen i et konsortium/leverandørgruppe
2. Bruk av underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskrav
3. Underleverandører som brukes for å utføre visse deler av kontrakten

 

Leverandører som deltar sammen i et konsortium/leverandørgruppe

Et «konsortium» er to eller flere firmaer som samarbeider om en leveranse, men som allikevel opptrer som selvstendige selskaper. I slike tilfeller må man oppgi hvilken rolle eller del av leveransen de forskjellige firmaene har. For at oppdragsgiveren skal kunne følge opp og styre prosjektet, har kontrakter med et konsortium ofte beskrivelser av hva de enkelte firmaene skal levere.

I tillegg til kontrakten med oppdragsgiveren, har gruppen en egen internavtale seg i mellom som bl.a. sier noe om organisering og fordeling av arbeidsoppgaver. Oppdragsgiver skal ha en kopi av internavtalen, og gruppen skal utpeke en gruppeleder som skal være representant overfor oppdragsgiveren.

Når det gjelder dokumentasjonsplikten i selve konkurransen, må man her passe på at alle deltakerne i gruppen leverer komplett sett med dokumentasjon på de kvalifikasjonskravene som gjelder for den aktuelle delen av kontrakten, eller leverer komplett egenerklæring på ESPD.

 

Bruk av underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskrav i anbudskonkurransen

Hvis anbudskonkurransen du ønsker å delta i har noen kvalifikasjonskrav som ditt firma ikke kan oppfylle, har du mulighet til å inngå et samarbeid med et annet firma. Dette kan være krav til økonomisk kapasitet eller tekniske kvalifikasjoner som f.eks. erfaringsoppdrag som ditt firma ikke kan oppfylle alene.

Dette må dokumenteres på en måte som gjør at oppdragsgiveren er trygg på at det er et reelt samarbeid. Derfor må dere skrive en samarbeidsavtale som begge signerer og vedlegger tilbudet.

Også i slike tilfeller må alle firmaene levere komplett sett med dokumentasjon på alle kvalifikasjonskrav, slik som økonomi og tekniske kvalifikasjoner, eller levere komplett egenerklæring på ESPD.

Vær OBS på at oppdragsgiver også kan kreve at du leverer en beskrivelse av hvordan du styrer leverandørkjeden i kontrakten. Med det menes både din underleverandør og evt. dennes underleverandør igjen.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post

 

Underleverandører som brukes for å utføre visse deler av kontrakten

Denne typen underleverandør kan være en underleverandør som hovedleverandøren ikke støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene, men som han ønsker å bruke til enkelte deler av leveransen til anbudet.

Det kan også være tilfeller hvor hovedleverandøren ikke vet hvilken underleverandør man kan komme til å bruke på tilbudstidspunktet, fordi man innhenter priser fra underleverandørene først etter at man har blitt tildelt kontrakt.

I slike tilfeller er det ofte  ikke nødvendig for underleverandørene å dokumentere alle kvalifikasjonskravene, siden hovedleverandøren selv i prinsippet er kvalifisert. Men oppdragsgiveren kan allikevel kreve at hovedleverandøren oppgir navnet på alle underleverandørene, og i tillegg kreve all dokumentasjon fra alle underleverandørene.

Hvis det skal leveres ESPD-skjema i konkurransen, må underleverandørene besvare avvisningsgrunnene.

Oppdragsgiver kan også kreve at visse kritiske deler av leveransen kun skal utføres av hovedleverandøren. I slike tilfeller skal oppdragsgiveren beskrive hvilke deler det er snakk om.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post

Andre artikler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00