Dette må tilbudsbrevet i en anbudskonkurranse inneholde

Dette må tilbudsbrevet i en anbudskonkurranse inneholde

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Skrevet av Thorstein Olsen, rådgiver offentlige anskaffelser i Mercell. 

 

Tilbudsbrevet i en anbudskonkurranse blir ofte sett på som et selvstendig forpliktende dokument av mange oppdragsgivere. Når du skal levere et offentlig anbud, bør du derfor alltid levere et selvstendig tilbudsbrev sammen med anbudsbesvarelsen.

Ofte står det i anbudets konkurransegrunnlaget nøyaktig hva tilbudsbrevet må inneholde. I så fall må du følge oppskriften til punkt og prikke. I noen tilfeller følger det med en egen mal sammen med konkurransedokumentene. I så fall skal du bruke malen som oppdragsgiveren har laget. Men hvis det ikke er oppgitt spesielle krav til tilbudsbrevet i konkurransegrunnlaget, kan du lage din egen mal som inneholder de opplysningene saksbehandleren trenger svar på.

For å hjelpe deg på vei, har vi laget en huskeliste. Dette må tilbudsbrevet i en anbudskonkurranse som et minimum inneholde:

  • Sted og dato
  • Referanse til Doffin-kunngjøringen. Doffin-kunngjøringen er den offisielle kunngjøringen for konkurransen. 
  • Bekreftelse på vedståelsesfristen. Vedståelsesfristen er datoen eller tidsfristen som bestemmer hvor lenge tilbudet er gyldig. Pass på at du ikke skriver i tilbudsbrevet eller andre steder i tilbudet ditt at «Tilbudet er gyldig i 30 dager» hvis det er krav om f.eks. 3 måneder vedståelsesfrist. Tilbudet ditt kan i så fall bli avvist.
  • Bekreftelse på at alle kontraktsvilkår aksepteres. Har du noen forbehold må du oppgi hvor i tilbudet disse er beskrevet.
  • Hvis tilbudet skal leveres i papirformat i en perm, kan du lage en kort oversikt over tilbudsbesvarelsens disposisjon (flik 1: , flik 2: , osv)
  • Gjelder konkurransen et oppdrag med en tilbudspris du kan sette to streker under, så kan du oppgi prisen i tilbudsbrevet. Husk å skrive om prisen er eks. eller inkl. mva. Som oftest ber oppdragsgiveren om pris eks. mva.
  • Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere. Oppgi hvor i tilbudet du har beskrevet samarbeidsformen. Husk å legge ved signert samarbeidsavtale mellom begge firmaene. Hvis dette mangler risikerer du at oppdragsgiveren ikke godtar opplysningene om samarbeidet, noe som kan gjøre at du blir avvist.
  • Kontaktperson og all nødvendig kontaktinformasjon i anbudsperioden.
  • Kontaktperson og all nødvendig kontaktinformasjon for kontraktgjennomføringen
  • Navn og signatur av bemyndiget person i firmaet.

Skriv gjerne en kort oppsummering av tilbudet

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

Litt avhengig av hvordan beslutningsprosessen er, så kan det være smart å skrive en oppsummering av tilbudet ditt i tilbudsbrevet. Men pass på å ikke skrive for mye. Et tilbudsbrev på 5 sider kan bli for mye. Forsøk å holde deg til 2-3 sider

Tilbudsbrevet legger du helt foran i permen slik at det er lett å finne. På den måten gir du et positivt og godt inntrykk allerede før oppdragsgiveren har begynt å lese resten av tilbudet.

Hvis tilbudet skal leveres elektronisk, så pass på å gi filen navnet «Tilbudsbrev» slik at det er enkelt å finne blant alle de andre filene.

OBS: Pass også at du ikke skriver noe i tilbudsbrevet til anbudskonkurransen som ikke stemmer med det som står andre steder i tilbudsbesvarelsen. I så fall risikerer du å bli avvist i anbudskonkurransen pga. usikkerhet om hvordan tilbudet skal vurderes.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Andre artikler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

Har du noen spørsmål eller noen ønsker om hva du vil lese om, da kan du kontakte oss på marketing@mercell.com

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00