Frode Aamodt

Senior rådgiver

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
RFI - Markedsdialog - 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr K930.09 Automasjonssystem / Automated workstation
1239102 Bodø Fengsel, tiltak Frigangsboligen og admin K201 Utførelsesentreprise 21.06.2024 13.00
1251301 Statsarkivet i Bergen, vedlikehold K101 Generalentreprise 31.05.2024 12.00
1262901Diehtosiida, ombygging adm.bygget - K201 Totalentreprise 30.05.2024 13.00
1225402 BUF Stjørdal Ungdomssenter K101 Totalentreprise med samspill 07.06.2024 10.00
RFI - Markedsdialog - 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr K930.01 Flowcytometer
RFI - Markedsdialog -1117705 Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet-Samlokalisering - Automatiserte frysesystemet
Vadsø Fengsel, bytte av celledører - Totalentreprise K201 15.05.2024 13.00
1265001 Oslo Tinghus rehabilitering av glasstak K201 Totalentreprise 29.04.2024 15.00
RFI - Invitasjon til markedsdialog - 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr K907 H2O2 desinfeksjonsutstyr
RFI - Invitasjon til markedsdialog - 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr K922 Kjøl- og frys
RFI - Invitasjon til markedsdialog - 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr K914.01 Hanskebokser
1263101 UiO psyk. inst. fasaderehabilitering H001 Prosjektering 11.03.2024 15.00
1146605 Nationaltheatret Nødsikring Totalentreprise K 601f Heis amfi 06.02.2024 12.00
1144207 Fagskolen for brann- og redningspersonell, bygging av hybler K201 Totalentreprise
1148703 NTNU Campussamling, Utbyggingsetappe 1 K201 P1 Økonomi og innovasjon - Fase 1 05.01.2024 12.00
1144209 Fagskole for brann og redningspersonell, midlertidige hybler K101 – Leie av midlertidige boligbrakker for studenter 24.01.2024 14.00
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr K921.08 Autoklaver OUS og UiO 06.02.2024 12.00
1148703 NTNU Campussamling - Informasjonsmøte for markedet innen grave-/grunn- og landskapsarbeider
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr - Informasjonsmøte
1239201 HVL Stord, Renovering av Aulaen Totalentreprise K 101
1239201 HVL Stord, Renovering av Aulaen Totalentreprise K 101 07.11.2023 12.00
1207001 Magnormoen politistasjon Byggherreombud (BHO) og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H 001 08.01.2024 12.00
1148703 NTNU Campussamling, Utbyggingsetappe 1 K201 P1 Økonomi og innovasjon - Fase 2 27.02.2024 12.00
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K601d Heis amfi 13.11.2023 12.00
1148703 NTNU Campussamling Entreprise K202 P2 Materialteknologi Fase 1 04.12.2023 12.00
1148703 NTNU Campussamling Entreprise K202 P2 Materialteknologi Fase 2 30.01.2024 12.00
1144207 Fagskole for brann- og redningspersonell, hybler H001 Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 30.11.2023 14.00
1202002 Tønsberg tinghus Byggherreombud (BHO) H 001 20.11.2023 16.00
1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H004 SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 20.11.2023 12.00
1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H005 Rådgiver kalkulasjon 20.11.2023 12.00
1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H002 BHO Byggherreombud 20.11.2023 12.00
1117705 Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet Konsulentoppdrag H003 - Grunnundersøkelser forurensning og geoteknikk
1011002 Håkonshallen, oppgradering toalett K101 Generalentreprise 06.10.2023 12.00
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr K921.02 Autoklaver OUS og UiO 11.09.2023 12.00
1199901 Kirkenes politihus, vedlikehold og innvendig ombygging Totalentreprise K 201 04.09.2023 12.00
Markedsundersøkelse og leverandørdialog (RFI) Kjøp av IT Brukerstøtte tjeneste 2023
1144207 Fagskolen for brann- og redningspersonell, bygging av hybler K201 Totalentreprise 11.09.2023 14.00
1184702 Den Norske Opera & Ballett - Utskifting av Scenemaskineri H003 Sceneteknisk rådgiver og Detaljprosjektering
1189701 Musikkhøgskolen, vinduer K 201 Totalentreprise 29.08.2023 12.00
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr K921.01 Laboratorievaskemaskiner 11.08.2023 12.00
Prosjekt 1202002 Tønsberg tinghus Totalentreprise med løsningsforslag K 201
1117705 Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet Konsulentoppdrag H003 - Grunnundersøkelser forurensning og geoteknikk 22.08.2023 14.00
Rammeavtaler for ventilasjon- og kjølearbeider i Sunnhordland og Nord-Rogaland 21.08.2023 12.00
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr K920.02 Fiskeoppstalling 21.08.2023 12.00
K914.02.02 Sikkerhetskabinetter mikroskopifront 21.08.2023 12.00
K914.02.01 Sikkerhetskabinett 21.08.2023 12.00
1004916 BUT Kategori 4 Det nye regjeringskvartalet K807 Garderober, lager- og kopiromsinnredning 22.03.2023 13.00
1004916 BUT Kategori 4 Det nye regjeringskvartalet K805 Løse lamper 22.03.2023 13.00
1004916 BUT Kategori 4 Det nye regjeringskvartalet K801 Arbeidsstoler 22.03.2023 13.00
1004916 BUT Kategori 4 Det nye regjeringskvartalet K800 Kontor- og platemøbler 22.03.2023 13.00
1180801 Nasjonalbiblioteket Automatlager 3 og Lydlaboratoriet K901 Totalentreprise Automatisk lagringsløsning fase 2 30.06.2023 09.00
1105601 UiO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr K921.02 Autoklaver UiO 18.08.2023 12.00
Invitasjon til leverandørmøte: NTNU Campussamling
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K601a Heis amfi 30.06.2023 12.00
1144207 Hybler - Brann- og redningsskolen på Fjelldal i Tjeldsund
RFI - 1004501 UiO Livsvitenskap K921.02 Autoklaver - Invitasjon til markedsdialog
1122001 Griegakademiet K201 Totalentreprise med løsningsforslag
1146605 Nationaltheatret Nødsikringstiltak K640 Scenemaskineri 05.06.2023 11.00
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K601b Heis scene
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K601b Heis scene 01.03.2023 12.00
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K110
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K110 05.04.2023 12.00
1180801 Nasjonalbiblioteket Automatlager 3 og Lydlaboratoriet K901 Totalentreprise Automatisk lagringsløsning fase 1 03.05.2023 12.00
Prosjekt 1207001 Magnormoen politistasjon. Felles norsk og svensk politistasjon K201 Totalentreprise
1017008 Utvidelse Ullersmo K201 Totalentreprise
1237401 Svinesund kontrollstasjon ombygging og utomhus Totalentreprise K201 20.04.2023 14.00
13861 Telemark Vestfold Ungdomshjem, Miljøheimen Branntiltak K 201Totalentreprise 21.04.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H002 Prosjektutvikling RIELAUK
1184702 Den Norske Opera & Ballett - Utskifting av Scenemaskineri H003 Sceneteknisk rådgiver og Detaljprosjektering 17.03.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H022 Prosjektutvikling Scenearkitekt/sceneteknikk 11.04.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H025 Prosjektutvikling Audio Visuell-teknikk – Lyd og bilde 11.04.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H026 Prosjektutvikling Scenebelysning 11.04.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H002 Prosjektutvikling RIELAUK 11.04.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H022 Prosjektutvikling ARK Teaterbygg
1140103 Samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Norges Samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino K204 Lyd- og bildeutstyr teater 31.03.2023 12.00
1183701 BUF Ungdomshjem Bodø Totalentreprise K201 22.03.2023 13.00
1144604 Nationaltheatret H022 Prosjektutvikling ARK Teaterbygg 27.03.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H012 Prosjektutvikling RiBr 27.03.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H013 Prosjektutvikling RIV og RIE 27.03.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H011 Prosjektutvikling RIG og RIB 27.03.2023 12.00
1144604 Nationaltheatret H023 Prosjektutvikling RIAKU 27.03.2023 12.00
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K903 Taljer på bakscene 22.03.2023 12.00
1140103 Samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Norges Samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino Varer K206 Løst inventar 15.03.2023 12.00
1209102 Bjørgvin Fengsel Bygg D K101 Generalentreprise 24.02.2023 12.00
1140103 Samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Norges Samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino Varer K205 Scenelys 06.03.2023 12.00
1140103 Samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Norges Samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino Varer K208 Spesialromsutstyr 03.03.2023 12.00
RFI – Drift og modernisering av Statsbyggs Unix plattform
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K602 13.02.2023 11.00
1181801 Arkitekturmuseet, rehabilitering K 201 Bygningsmessige arbeider 03.02.2023 16.00
1004914 Eksternt kontrollsenter for post og varer Entreprise K 210 – Totalentreprise (BVA). 02.02.2023 12.00
Rammeavtale med en leverandør om Landskapsarkitektfaglig rådgivning for Statsbyggs Avdeling for bærekraft og spesialfag, seksjon for arkitektur (FA) 23.01.2023 12.00
Rammeavtale med en leverandør for maler og beleggarbeider Sør i Trøndelag 20.01.2023 12.00
1146605 Nationaltheatret, Nødsikringstiltak Totalentreprise K601 Heis 16.01.2023 12.00
Prosjekt 1004501 Livsvitenskapsbygget - G84.11 Systemløsning logistikk 16.01.2023 12.00
Prosjekt 1207001 Magnormoen politistasjon. Felles norsk og svensk politistasjon K201 Totalentreprise 19.01.2023 12.00
1191701 Nord Universitet, Levanger - Tilleggsbygg H003 Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H003
1122001 Griegakademiet K201 Totalentreprise med løsningsforslag fase 2 06.12.2022 12.00
1017008 Utvidelse Ullersmo K201 Totalentreprise 20.12.2022 10.00
1206301 HVL Fossbygget – Utskifting glasstak- og fasade K201 Totalentreprise 11.11.2022 13.00
1189301 Universitetet i Sørøst-Norge campus Vestfold Rehabilitering av glassgater K201 Totalentreprise 18.11.2022 12.00
Invitasjon til leverandørmøte: NTNU Campussamling
1004501 Livsvitenskapbygget - Markedsdialog for K990 Fellestjeneste for logistikk
1229501 Universitetet i Agder Laboratorium for nevrovitenskap K201 Modulbygg 24.10.2022 13.00
1224901 Stjørdal ungdomsenhet - riving K201 Totalentreprise 24.10.2022 12.00
1004501 Livsvitenskap Konsulentoppdrag: H033 Dokumentkontroller 07.11.2022 12.00
1218502 - Høgskulen i Volda - Rivning av svømmehall K201 Totalentreprise 21.10.2022 14.00
Prosjekt 1004501 Livsvitenskapbygget. K990 Felles logistikktjeneste
Prosjekt 1004501 Livsvitenskapbygget. K990 Felles logistikktjeneste 03.06.2022 10.00
1004501 Livsvitenskap H031 Organisasjonsutvikling
2022/2100 Prosjekt 1203602 Høgskolen i Molde bygg A, rehabilitering fasade og bytte av ventilasjon
1191701 Nord Universitet, Levanger - Tilleggsbygg H003 Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H003 30.09.2022 12.00
1227901 Namsos Trafikkstasjon Generalentreprise K201 Bygningsmessige arbeider 01.09.2022 12.00
1203701 Hustad fengsel, Oppgradering av automatikkanlegg og optimalisering / oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg 26.08.2022 09.00
1214001 Svinesund kontrollstasjon – utvidelse skanner hall Totalentreprise K201 15.09.2022 14.00
RFI vedrørende Best Value (BVA/BVP) metodikk
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak K303 Rør. Sprinkle Kurantgården 01.09.2022 13.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak K403 Elektro. Sprinkle Kurantgården 01.09.2022 13.00
1216301 NTNU Gunnerusgt, renovering Sverresgt 14 K201 Generalentreprise 19.08.2022 12.00
Renovering tak USN Campus Porsgrunn - totalentreprise 22.08.2022 12.00
2022/1215 - Prosjekt 1004501 UiO, Livsvitenskapsbygget - Konsulentbistand - Miljørådgiver
1214701 Kriminalasylet, fasade, tak, vinduer K 201 Murentreprise 29.07.2022 12.00
02854 Skien fengsel Nytt fordelingsanlegg K 401 Totalentreprise 05.07.2022 13.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak. K303 Rør Sprinkle Kurantgården
1213401 Sem fengsel, avdeling A Toaletter og ventilasjon K201 Generalentreprise 16.06.2022 12.30
Prosjekt 1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K403 Elektro. Sprinkle Kurantgården 19.05.2022 15.00
1216401 Bufdir avd Toppen Totalentreprise K02 – Ombygging Hovedbygget 01.07.2022 13.00
1144205 Ombygging av administrasjonsbygget på Brann- og redningsskolen K202 Totalentreprise 19.08.2022 16.00
13728 Kartverket Hønefoss Rehab ventilasjonsanlegg K 301 Totalentreprise 30.06.2022 12.00
13728 Ringerike fengsel Utskifting av vinduer i administrasjonsbygg 2 etg K 201 Totalentreprise 30.06.2022 13.00
RFI Automatisk mottak av FDVU-dokumentasjon
Norske ambassaden i Warszawa - K201 Generalentreprise - Fase 2 30.06.2022 16.00
1216401 Bufdir avd Toppen K01 – Garasje og Utomhus 09.06.2022 13.00
Prosjekt 1140103 Samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Norges Samisk nasjonalteater Beaivvas i Kautokeino Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001
1191701 Nord Universitet, Levanger - Tilleggsbygg K101 Generalentreprise 09.05.2022 12.00
1204601 Hagbart Line – Lunsjhagen K201 Totalentreprise 06.05.2022 12.00
2021/2149 Rammeavtale om utomhus skjøtsel Notodden og Bø og Miljøheimen i Vinje
Prosjekt 1180801 Automatlager 3 og lydlaboratoriet Konsulentoppdrag H007 ITB-ansvarlig 02.05.2022 12.00
2021/4484 - Prosjekt 1148703 NTNU Campussamling - Digital samhandlingsleder
1122001 Griegakademiet K201 Totalentreprise med løsningsforslag 19.05.2022 12.00
1202901 HVO Hans Strøm ombygging H004 ITB-ansvarlig 19.04.2022 12.00
Anskaffelse av Offline byggeplass verktøy 19.04.2022 12.00
IKT rådgivning - Prosessledelse og rådgivning med å lage en data og analysestrategi 28.03.2022 12.00
00654 USN Campus Notodden Utskiftning av 2 stk heiser 01.04.2022 12.00
1196101 HVL Sogndal - Utskifting varme- og luftbehandlingsanlegg Utførelsesentreprise K201
1196101 HVL Sogndal - Utskifting varme- og luftbehandlingsanlegg Utførelsesentreprise K201 08.02.2022 12.00
1198901 Vestbanen, innvendig ombygging K201 Totalentreprise 04.04.2022 12.00
Prosjekt 1105901 Gamlehaugen – Restaurering av vinduer og fasader - Totalentreprise K 202 – Stillas for takarbeider 24.03.2022 12.00
2022/303 - Prosjekt 1107304 Ocean Space Centre - Konsulentstøtte til Statsbyggs byggherreorganisasjon 28.02.2022 10.00
1206201 Sametinget leiligheter Karasjok K 203 Grunnarbeider og infrastruktur 14.03.2022 12.00
1206201 Sametinget leiligheter Karasjok K202 Miljøsanering og riving 10.03.2022 12.00
1202901 HVO Hans Strøm-Huset, ombygging K101 Totalentreprise 18.03.2022 12.00
1206201 Sametinget leiligheter Karasjok Totalentreprise K201 Modulbygg 14.03.2022 12.00
1117705 Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet H001 Rådgiver Programmering og prosjektering 28.02.2022 12.00
1004501 Livsvitenskap H031 Organisasjonsutvikling 10.03.2022 10.00
1023401 PBB Blått bygg H001 Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 28.02.2022 14.00
13728 Ringerike fengsel Ombygging av sluseport Totalentreprise K 201 18.02.2022 12.00
1148703 NTNU Campussamling K001 Brønnboring for responstest 25.01.2022 12.00
Norske ambassaden i Warszawa - K201 Generalentreprise 22.12.2021 16.00
1107304/-05 Ocean Space Centre K662-01 bølgemaskiner til forkortet slepetank 28.01.2022 14.00
1209001 Bastøy fengsel Breidablikk forlegningsbygg Rehabilitering fasader K201 Generalentreprise 10.12.2021 12.00
1026601 UiS ny energisentral Totalentreprise K201 14.01.2022 12.00
1144203 Fagskole for brann- og redningspersonell Totalentreprise K301 Gassanlegg for brannøving 15.12.2021 15.00
1198601 Svalbard kirke – Sanering av eksisterende tak K 201 Totalentreprise 03.12.2021 12.00
1206201 Sametinget leiligheter Karasjok Prosjektering H 002 01.11.2021 12.00
1187201 Naturmuseum og botanisk hage ved UiA, oppgradering K201 Generalentreprise 21.10.2021 12.00
1011307 UiO Vikingtidsmuseet Prosjektering H009 Rådgiver vei
1193501 NHH Servicebygget K201 Fasadeutbedring 20.08.2021 14.00
Kartverket i Hønefoss Anskaffelse Totalentreprise - Heiser 10.08.2021 12.00
1197801 JA-Tak – Solceller til 5 Eiendommer K411Totalentreprise 23.08.2021 08.00
1197801 JA-Tak – Solceller til 5 Eiendommer Totalentreprise K411
1197801 JA-Tak – Solceller til 5 Eiendommer Totalentreprise K411 18.06.2021 18.00
1159301 Vadsø fengsel Totalentreprise K201 Ventilasjon nordre del 31.08.2021 16.00
1193401 UIS, mindre ombygginger AR og KKH Totalentreprise K 30.06.2021 16.00
1183101Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K 402 21.06.2021 10.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K 302 21.06.2021 10.00
1156603 Ny tinghusløsning i Bergen Prosjekteringsleder (PRL) og SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) H001 30.06.2021 12.00
2021/493 Rammeavtale for solskjermingsarbeider i Ålesund-regionen
1193701 Oslo Politihus bytte kjølemaskin Totalentreprise K301 03.06.2021 12.00
1011307 UiO Vikingtidsmuseet Prosjektering H009 Rådgiver vei 14.06.2021 12.00
1192501 Østfold ungdoms og familiesenter Kurland K 201 Generalentreprise 21.06.2021 12.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K 204 07.06.2021 13.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K 402 07.06.2021 13.00
1183101 Rørosmuseet uu- og brannsikringstiltak Entreprise K 302 07.06.2021 13.00
1172901 Østfold fengsel, avd. Trøgstad, nytt varmeanlegg K301 – Nytt varmeanlegg 11.06.2021 12.00
2020/4178 Rammeavtaler for energimerking og energikartlegging i område Oslo, - øst, - sør, - vest, - midt og nord
1177801 POLITIHØGSKOLEN I OSLO, REHABILITERING TAK BYGG 1) 04.06.2021 12.00
1025903 Ila fengsel, rehabilitering tekniske anlegg - K201 Totalentreprise
2020/3758 Rammeavtale for møteromsutstyr
1156603 Ny tinghusløsning i Bergen K201 Totalentreprise med samspill 26.05.2021 12.00
Ny konkurranse 2021/1348 Stavanger Fengsel – nytt ventilasjonsanlegg – K301 Generalentreprise 03.05.2021 12.00
2021/1348 Stavanger Fengsel – nytt ventilasjonsanlegg – K301 Generalentreprise
2021/1348 Stavanger Fengsel – nytt ventilasjonsanlegg – K301 Generalentreprise 26.04.2021 12.00
Prosjekt 1180801 NB Automatlager 3 + Sukkerbiten Totalentreprise K201 Bygg
1011306 UiO Vikingtidsmuséet - Nybygg - K201 Totalentreprise med samspill
1189601 Høgskolen i Innlandet Rena Mesanin Totalentreprise K 201 27.04.2021 12.00
1170302 USN Porsgrunn – nytt inngangsparti og 1170303 USN Porsgrunn – glasstak Totalentreprise K201 05.05.2021 14.00
1148703 NTNU Campussamling Entreprise H004 16.04.2021 12.00
1194601 BUF Karienborg ungdomshjem leilighet Totalentreprise K101 27.04.2021 12.00
1196001 HVL Sogndal – brannsikring inngangsparti K201 Brannsikring inngangsparti 20.04.2021 12.00
Prosjekt nytt regjeringskvartal Konkurranse om innovasjonspartnerskap Staut – kjøretøysperre til å stole på Fase 2 02.08.2021 13.00
Prosjekt nytt regjeringskvartal Konkurranse om innovasjonspartnerskap: Staut – kjøretøysperre til å stole på 23.04.2021 13.00
1144203 Fagskole for brann- og redningspersonell K701 Øvingsfelt og infrastruktur 03.05.2021 15.00
1144203 Fagskole for brann- og redningspersonell K201 Totalentreprise 03.05.2021 15.00
1149001 Kongsvold Fjeldstue K-201 UU tiltak Hovedbygningen og Kroa K-201 Totalentreprise 30.04.2021 12.00
Smarte vegger - Tilbudsfase 06.08.2021 13.00
Smarte vegger 03.05.2021 13.00
1021601 UiS Ny energisentral H001Byggherreombud /og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 19.04.2021 12.00
1025903 – Midlertidige lokaler Ullersmo Totalentreprise K101
1194102 Oslo Politihus – Kontor og lager Totalentreprise K201 07.04.2021 12.00
1165001 Justervesenet Kjeller - Fasaderehabilitering Entreprise K101 16.03.2021 12.00
1144203 Fagskole for brann- og redningspersonell Byggeledelse H008 07.04.2021 11.00
1197201: Agder fengsel - Solceller - Grønt fond K101 - Totalentreprise solceller 24.03.2021 10.00
1179602 Ila fengsel og forvaringsanstalt, Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) Totalentreprise K201 24.03.2021 10.00
1161503 MET nybygg og rehab. A821 Utredning hovedbygget 10.03.2021 16.00
Prosjekt 1011301 UiO VTM KHM Vikingetidsamlingen - Entreprise K202 Sikring og flytting av store gjenstander - Tilbudsfase 15.03.2021 12.00
1150701 BUF Ungdomshjem Larvik H003 BHO/KU Byggherreombud og SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfasen (KU)
1025903 Ila fengsel og forvaringsanstalt, rehabilitering av teknisk anlegg H004 Teknisk byggherreombud (TBHO) og ITB-Ansvarlig 17.03.2021 12.00
1025904 Ila fengsel og forvaringsanstalt, Utvendig VA anlegg K301 utførelsesentreprise 15.03.2021 12.00
1152201 Statens hus Vadsø, bygg B K 201 Totalentreprise
2020/2918 Rammeavtale for mva-rettslig bistand
2020/3355 Rammeavtale for utvendige solskjermingsarbeider i Oslo
1009203 Beijing Ambassadeanlegg Prosjektering H006 03.03.2021 10.00
1144203 Ny fagskole for brann- og redningspersonell
1152201 Statens hus Vadsø bygg B Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H003 Byggherreombud
Prosjekt 1138601 Byggherreombud /og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001 Byggherreombud 03.02.2021 12.00
1025903 Ila fengsel, rehabilitering tekniske anlegg - K201 Totalentreprise 25.01.2021 10.00
1140103 Samlokalisering Beaivvas og Samisk vgs og reindriftsskole K202 Totalentreprise med løsningsforslag 12.01.2021 12.00
1025903 – Midlertidige lokaler Ullersmo Totalentreprise K101 11.01.2021 10.00
2020/2586 Rammeavtale for levering av låsesmedarbeider og dørmiljø i Oslo
1140103 Samlokalisering Beaivvas og Samisk vgs og reindriftsskole K202 Totalentreprise med løsningsforslag Trinn 2 07.05.2021 12.00
1172301 Nord universitet campus Steinkjer ombygging til laboratorier K100 - Generalentreprise 03.11.2020 12.00
1168702 UiA påbygg bygg I / 1168802 UiA påbygg bygg H Totalentreprise K401 UiA Solcelleanlegg bygg H og I 21.09.2020 12.00
11135304 - Warszawa rehabilitering av ambassadekompleks H002 - Design team 20.10.2020 16.00
1152201 Statens hus Vadsø bygg B Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H003 Byggherreombud 12.10.2020 09.00
1183101 Rørosmuseet UU og brannsikringstiltak K 203 Enkle tiltak 02.10.2020 10.00
679 Kartverket Hønefoss K201 Totalentreprise, Garderober 30.09.2020 13.00
1150801 BUF Ungdomshjem Kongsberg Byggherreombud og SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfasen (KU) H003 BHO/KU 02.10.2020 12.00
1183101 Rørosmuseet UU og brannsikringstiltak K 401 Elektro Mannskapsbrakka 18.09.2020 13.00
1183101 Rørosmuseet UU og brannsikringstiltak K 301 VVS Mannskapsbrakka 18.09.2020 13.00
1183101 Rørosmuseet UU og brannsikringstiltak K 202 Bygg Mannskapsbrakka 18.09.2020 13.00
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia H004 Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU)
1024505 Drammen tinghus Totalentreprise med løsningsforslag K 201 - trinn 2 22.10.2020 13.00
1022601-NTNU og SiT-Elgeseter gate 10 H 001 Byggherreombud
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K901 TE Miniload anlegg
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K903 TE Vertikale heisautomater
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia Entreprise K702
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia Entreprise K701
1175901 – Bankplassen 4 Prosjektering H001
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K903 TE Vertikale heisautomater 17.02.2020 12.00
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K903 TE Vertikale heisautomater 12.08.2019 12.00
1179702 Bjørgvin fengsel, avrusningsenhet Totalentreprise K201. Avrusningsenhet 26.08.2020 13.00
1183501 Oslo tinghus, ombygging kontorlokaler K201 Generalentreprise 21.08.2020 15.00
1011001 Håkonshallen uu-tiltak H001 Prosjekteringsgruppe (PG) 20.08.2020 12.00
1149001 Kongsvold Fjeldstue Totalentreprise K-304 Tømrerarbeider 14.08.2020 12.00
1011306 UiO VTM - Veiledende kunngjøring K201 Totalentreprise med samspill
2020/458 Avtale om registrering av biologisk mangfold 2020
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K901 TE Miniload anlegg 19.06.2020 12.00
1013101 - Nairobi Ambassadeanlegg Kvalitetssikring av arkitektprosjektering mv. H101 26.06.2020 10.00
1152201 Statens hus Vadsø, bygg B K 201 Totalentreprise 15.06.2020 12.00
1024505 Drammen tinghus Totalentreprise med løsningsforslag K201 15.06.2020 13.00
1023401 PBB Prosjekt Blått Bygg, Nord Universitet K201 Totalentreprise med løsningsforslag 15.10.2020 12.00
1023401 PBB Prosjekt Blått Bygg, Nord Universitet K201 Totalentreprise med løsningsforslag 08.06.2020 12.00
1006101 NIH Rehabilitering Totalentreprise K211 Miljøstasjon 14.05.2020 14.00
1179901 Ullersmo fengsel avd. Zulu, branntekniske tiltak Totalentreprise K 201 15.05.2020 13.00
2019/1035 Parallelle rammeavtaler for levering av automatikk og feltutstyr
Rammeavtale for legionellakontroll ved Statsbyggs eiendommer i område Oslo og område Øst
1144201 Fagskole for brann- og redningspersonell H004 Prosjekteringsgruppe (PG)
Konsulentbistand til SmartDrift konseptet
1146602 Nationaltheatret, rehabilitering - K201 Totalentreprise med samspill
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia Entreprise K702 22.04.2020 12.00
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia H004 Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 04.05.2020 15.00
14697 – Gimlevegen 68, Tromsø Totalentreprise K201 – Rehabilitering av tak 24.04.2020 12.00
1150801 BUF Ungdomshjem Kongsberg. Frogs vei 21-27, 3611 Kongsberg Totalentreprise K101 04.05.2020 12.00
1150701 BUF Ungdomshjem Larvik H003 BHO/KU Byggherreombud og SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfasen (KU) 15.04.2020 12.00
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia Entreprise K701 30.04.2020 12.00
1012302 Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter H001 Byggherreombud og SHA-koordinator
1022601-NTNU og SiT-Elgeseter gate 10 H 001 Byggherreombud 23.03.2020 12.00
1000501 Campus Ås SLP K503 Antenner og sammenkobling av spredenett 21.02.2020 12.00
1170301 USN Porsgrunn K201 Totalentreprise 06.03.2020 14.00
1003701 PNN BUT K910.2 Opphengssystemer foto
1159401 Trondheim fengsel Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H004
1168702 UiA påbygg bygg I 1168802 UiA påbygg bygg H Totalentreprise K101 27.02.2020 12.00
Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team
1012302 Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter Totalentreprise C21
1175901 – Bankplassen 4 Prosjektering H001 27.01.2020 14.00
1003701 PNN-BUT K917 – Garnityr til våtrom og førstehjelpsutstyr
1144201 Fagskole for brann- og redningspersonell H004 Prosjekteringsgruppe (PG) 17.01.2020 15.00
1168702/1168802 UiA påbygg bygg I og H Byggherreombud og SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfasen (KU) H002 BHO/KP/KU 04.02.2020 12.00
1159401 Trondheim fengsel Totalentreprise K 201 Rehab. bygg A
1003701 PNN- BUT K903 Utemøbler til det nye Nasjonalmuseet 20.01.2020 12.00
1165201 Abuja ambassadeanlegg Prosjektering H001 06.01.2020 10.00
1003701 PNN-BUT K905 Lager, garderober og arkiv
1146602 Nationaltheatret, rehabilitering - K201 Totalentreprise med samspill 06.01.2020 15.00
1150701 BUF Ungdomshjem Larvik Kløvertunet, 3268 Larvik Totalentreprise K101 11.12.2019 12.00
1159401 Trondheim fengsel Totalentreprise K 201 Rehab. bygg A 16.10.2019 12.00
1003701 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum PNN-BUT K913.1 Kjøp og montering av trucker og løfteutstyr
1012302 Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter H001 Byggherreombud og SHA-koordinator 29.10.2019 14.00
1146603 Nationaltheatret brukerutstyr Prosjektering H102 Interiørarkitekt
1146603 Nationaltheatret, brukerutstyr Prosjektering H101 Rådgivergruppe teaterteknikk (NY KONKURRANSE)
1146602 Nationaltheatret rehabilitering Prosjektering H002 Rådgivende ingeniør akustikk
1146603 Nationaltheatret brukerutstyr Prosjektering H103 Rådgivende ingeniør elektroakustikk
1146602 Nationaltheatret rehabilitering H001 Prosjekteringsgruppe (PG)
1012302 Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter Totalentreprise C21 04.10.2019 12.00
Parallelle rammeavtaler for antikvarisk maler - og beleggarbeider i Oslo
1159401 Trondheim fengsel Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H004 18.10.2019 12.00
Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team 23.09.2019 16.00
Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team
Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team 27.06.2019 12.00
1003601 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K927 Kasse-, billett- og betalingsløsning
1130701 PMV Prosjekt MedieVolda H001 Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) 20.08.2019 12.00
Prosjekt 1003701 PNN-BUT - K922 Skap og benkeinndening i konserveringsatelier
1010303 Nasjonalbiblioteket fjellanlegget K901 TE Miniload anlegg 12.08.2019 12.00
1003701 PNN BUT K950.3 Produksjon av Aura designstol
1146603 Nationaltheatret, brukerutstyr Prosjektering H101 Rådgivergruppe teaterteknikk (NY KONKURRANSE) 04.07.2019 10.00
1146603 Nationaltheatret, brukerutstyr Prosjektering H101 Rådgiver teaterteknikk
1146603 Nationaltheatret, brukerutstyr Prosjektering H101 Rådgiver teaterteknikk 29.04.2019 12.00
Del 19 - Diffusjonsspeil 28.06.2019 12.00
Del 18 - Multispectralt kamerasystem 28.06.2019 12.00
Del 17 - UV lampe 28.06.2019 12.00
Del 16 - Blitzaggregater etc. 28.06.2019 12.00
Del 15 - Digitalt mellomformat kamera, gjenstand 28.06.2019 12.00
Del 14 - Digitalt mellomformat kamera, objekt 28.06.2019 12.00
Del 13 - Mobile PC-bord 28.06.2019 12.00
Del 12 - Takfeste for kamera 28.06.2019 12.00
Del 11 - Foto-cove 28.06.2019 12.00
Del 10 - Opptaksrigg, m.m. 28.06.2019 12.00
Del 9 - Stativ etc. 28.06.2019 12.00
Del 8 - Skanner, m.m. 28.06.2019 12.00
Del 7 - Magnettavle, bord, m.m. 28.06.2019 12.00
Del 6 - Teknisk kamera 28.06.2019 12.00
Del 5 - Videobelysning m.m. 28.06.2019 12.00
Del 4 - Diverse fototilbehør 28.06.2019 12.00
Del 3 - Reprobord m.m. 28.06.2019 12.00
Del 2 - Teppeoppheng, m.m. 28.06.2019 12.00
Del 1 - Søylestativ, m.m. 28.06.2019 12.00
1003701 PNN BUT K919.1 Fotoutstyr 28.06.2019 12.00
1173301 Bjørgvin Fengsel, rivning av Bygg J K 201 Generalentreprise 11.06.2019 12.00
1166001 Kirkenes politihus - ombygging Totalentreprise K 201 11.06.2019 14.00
1003601 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K927 Kasse-, billett- og betalingsløsning 01.04.2019 12.00
Rammeavtale med én leverandør anskaffelse av himlingsplater på Politihøyskolen 01.11.2018 12.00
1017701 UiO IFI2 - Fasadeutbedring Entreprise K205 23.05.2019 13.00
1127001 NHH Rehabilitering av hovedbygget Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001
1142801 NTNU Ålesund oppgradering ventilasjon hovedbygg Totalentreprise K101
1146603 Nationaltheatret brukerutstyr Prosjektering H103 Rådgivende ingeniør elektroakustikk 29.04.2019 12.00
1146603 Nationaltheatret brukerutstyr Prosjektering H102 Interiørarkitekt 29.04.2019 12.00
1146602 Nationaltheatret rehabilitering Prosjektering H002 Rådgivende ingeniør akustikk 29.04.2019 12.00
1155301 Bergen fengsel, Håhaugen - K702 Vindmøller
1155301 Bergen fengsel, Håhaugen - Vindmøller K 701 Grunn, fundamenter, veg og gjerder
1155301 Bergen fengsel, Håhaugen - Vindmøller K 701 Grunn, fundamenter, veg og gjerder 05.09.2018 14.00
1003701 PNN BUT K910.2 Opphengssystemer foto 23.04.2019 10.00
1129201 Villa Grande, HL-senteret Tilbygg og bergvarmeanlegg Totalentreprise K201 04.04.2019 14.00
Prosjekt 1141501 UiT Narvik oppgradering og utvikling. Totalentreprise K 101
1003601 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum Varer K911 Skilt og orientering 07.03.2019 12.00
1146602 Nationaltheatret rehabilitering H001 Prosjekteringsgruppe (PG) 22.03.2019 10.00
1150401 Justismuseet, rehabilitering og ombygging Totalentreprise K201
1150401 Justismuseet, rehabilitering og ombygging Totalentreprise K201 11.02.2019 10.00
1003701 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum PNN-BUT K913.1 Kjøp og montering av trucker og løfteutstyr 27.03.2019 12.00
1003701 PNN-BUT K919.2 Motorisert staffeli 22.03.2019 12.00
2) Levering og montering av førstehjelpsutstyr 22.03.2019 12.00
1) Levering og montering av garnityr til våtrom 22.03.2019 12.00
1003701 PNN-BUT K917 – Garnityr til våtrom og førstehjelpsutstyr 22.03.2019 12.00
1152003 NTNU Retorten - Ombygging K 202 Utvendige arbeider 18.03.2019 12.00
1152003 NTNU Retorten - ombygging Generalentreprise K201 18.03.2019 12.00
1003701 PNN BUT K950.3 Produksjon av Aura designstol 18.03.2019 12.00
1141501 UiT Narvik Byggherreombud og SHA-koordinator H 002
1152301 Mosjøen Fengsel, aktivitetsbygg Totalentreprise K 201
1152301 Mosjøen Fengsel, aktivitetsbygg Totalentreprise K 201 15.06.2018 14.00
1003701 PNN-BUT K915 Kjøp og montering av tekjøkken med hvitevarer 28.02.2019 12.00
1004910 Nytt regjeringskvartal H118 BREEAM-revisor
1003701 Nytt Nasjonalmuseum - BUT - K928 SW for håndtering av avtaler og eiendeler 29.01.2019 12.00
1003701 PNN-BUT K-904 – Tilpasset innredning 28.01.2019 12.00
- Avtaleområde 2 Grønnskjøtsel Oslo 21.01.2019 12.00
- Avtaleområde 1 Grønnskjøtsel Oslo 21.01.2019 12.00
1003701 PNN-BUT K912 AV-utstyr 21.01.2019 12.00
1003701 PNN-BUT K922 Kjøkkeninnredninger og hvitevarer 22.10.2018 12.00
1164701/1164702 UiA campusutviklingsplan Konsulentoppdrag 11.01.2019 12.00
K902 – Miljø-, sitte- og konferansemøbler til det nye Nasjonalmuseet. 03.12.2018 10.00
K901 – Kontorstoler til de nye Nasjonalmuseet 03.12.2018 10.00
K900 – Kontor- og platemøbler til det nye Nasjonalmuseet 03.12.2018 10.00
1003701 PNN-BUT Tre delkontrakter – møbler til det nye Nasjonalmuseet Rammeavtale med én leverandør per delkontrakt 03.12.2018 10.00
Trondheim Tinghus – utbedring av rømningsveier K201- bygningsmessige arbeider 01.10.2018 10.00
1163001 Politihuset i Kirkenes, lokaler for pass og ID Totalentreprise K (201) 05.12.2018 14.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K502 Automasjon/ SD Totalentreprise med samspill 14.11.2018 12.00
1127001 NHH Rehabilitering av hovedbygget Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001 29.11.2018 14.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K202 Innredning bygg Totalentreprise med samspill 13.11.2018 12.00
Parallelle rammeavtaler for arkitekttjenester - Statsbygg Region Sør
1141501 UiT Narvik Byggherreombud og SHA-koordinator H 002 12.11.2018 12.00
1003701 PNN-BUT K906 Verkstedinnredning 15.10.2018 12.00
1161201 Akersgata 64, ombygging K202 Bygningsmessige arbeider 02.11.2018 12.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K401 Elkraft Totalentreprise med samspill 06.11.2018 12.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K302 Ventilasjon Totalentreprise med samspill 06.11.2018 12.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K501 IKT og Svakstrøm Totalentreprise med samspill 06.11.2018 12.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K301 Rørarbeider Totalentreprise med samspill 06.11.2018 12.00
1018501 UiT ILP Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001
1161701 Sandeid fengsel, ombygging boenhet 3 K 201 Generalentreprise 22.10.2018 12.00
1003701 PNN-BUT K905 Lager, garderober og arkiv 29.10.2018 12.00
Undergruppe 7 - Enkel håndholdt enhet, inkl. briller og koffert 28.09.2018 14.00
Undergruppe 6 - Studentmaskin 28.09.2018 14.00
Undergruppe 5 - Diagnostisk maskin, med veterinær rektalprobe 28.09.2018 14.00
Undergruppe 4 - Diagnostisk maskin, mobil enhet 28.09.2018 14.00
Undergruppe 3 - High-end Kardiologimaskin 28.09.2018 14.00
Undergruppe 2 - High-end Musculskeletalmaskin 28.09.2018 14.00
Undergruppe 1- High-end Diagnostisk maskin 28.09.2018 14.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K901.05 Ultralyd 28.09.2018 14.00
1161302 SVV Steinkjer Utomhus Entreprise K (201) 14.09.2018 10.00
1010303 NB Fjellanlegget H011 Konsulentoppdrag Ingeniørgeolog 01.10.2018 12.00
1010303 NB FJELLANLEGGET H012 ITB-koordinator 01.10.2018 12.00
1006101 NIH Rehabilitering Totalentreprise K209 Sykkelpaviljong 18.09.2018 15.00
UiT Campus Narvik Gjenvinnere i ventilasjonsanlegg ENØK 17.09.2018 12.00
Transendoskopisk diodelaser 11.09.2018 12.00
Laser, kirurgisk 11.09.2018 12.00
Laser, urologi, lithotripsi (Holmium-Yag) 11.09.2018 12.00
Sug, operasjon m/kolbe 11.09.2018 12.00
Diatermi 11.09.2018 12.00
Endoskopirack, produksjonsdyr 11.09.2018 12.00
Endoskopi, "bærbar" kompaktenhet, hest 11.09.2018 12.00
Laparoskop rack (komplett), hest 11.09.2018 12.00
Endoskopirack, hest 11.09.2018 12.00
Laparoskop rack (komplett), smådyr 11.09.2018 12.00
Endoskopirack, smådyr 11.09.2018 12.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K911.11 Operasjonsutstyr 11.09.2018 12.00
2017/4940 – Rehabilitering tak Smedgata 4 Entreprise K 201 29.08.2018 12.00
1004501 Livsvitenskapsbygget K201 Totalentreprise med samspill 14.09.2018 12.00
1004910 – Nytt regjeringskvartal Konsulentoppdrag H113 - Tilstandsregistrering 22.08.2018 14.00
Den Norske ambassaden i Paris, rehabilitering og utvikling H001 Lokal Prosjektleder
Den Norske ambassaden i Paris, rehabilitering og utvikling H001 Lokal Prosjektleder 18.04.2018 12.00
1124501 Tromsø politihus – utvidelse OPS, 110 sentral 30.08.2018 14.00
1018201 Tromsø museum - Universitetsmuséet H001 Prosjekteringsgruppe
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia H003 Prosjektering
1001101 UiS, Rundkjøring Vest Entreprise K701 06.09.2018 12.00
1154201 Vestbanen, fasaderehabilitering Entreprise K 101 31.08.2018 10.00
Førde trafikkstasjon – oppgradering av utomhusanlegg Entreprise K701 08.08.2018 12.00
125932 Falstad senteret – fasaderehabilitering K201 - Utførelsesentreprise 06.08.2018 12.00
1161001 Havforskningsinstituttet Austevoll, ombygging filtertanker K201 Hovedentreprenør 17.08.2018 12.00
Overvåkning 24.08.2018 14.00
Infusjon 24.08.2018 14.00
Anestesiapparat, smådyr samlet unit 24.08.2018 14.00
Anestesiapparat enkel mekanisk mobilt 24.08.2018 14.00
Anestesiapparat, MR kompatibelt 24.08.2018 14.00
Anestesi, Anestesiapparat større dyr, samlet unit 24.08.2018 14.00
1000605 Ås Brukerutstyr K911.06. Anestesi, infusjon og overvåkning 24.08.2018 14.00
1160401 Trondheim Tinghus Fasader K301 Murarbeider
1160401 Trondheim Tinghus Fasader K301 Murarbeider 27.06.2018 12.00
1135202 Tromsø fengsel, lokaler helsetjenesten Totalentreprise K 201 22.08.2018 13.00
Mini C-bue 31.08.2018 12.00
Ordinær kirurgisk C-bue 31.08.2018 12.00
1000605 Ås Brukerutstyr K901.08 C-bue 31.08.2018 12.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K933.01 Nettverksutstyr 24.08.2018 14.00
1004910 Nytt regjeringskvartal H118 BREEAM-revisor 17.08.2018 12.00
149001 Kongsvold Fjeldstue Totalentreprise K-304 Tømrerarbeider
149001 Kongsvold Fjeldstue Totalentreprise K-304 Tømrerarbeider 05.07.2018 12.00
Trondheim Tinghus – utbedring av rømningsveier Utførelsesentreprise K201- bygningsmessige arbeider 03.07.2018 14.00
05 Annet fryse, kjøle og varmeutstyr 29.06.2018 12.00
04 Ultrafrysere 29.06.2018 12.00
03 Varmeskap / Inkubatorer 29.06.2018 12.00
02 Frysetanker (flytende nitrogen) 29.06.2018 12.00
01 Fryse- og kjøleutstyr 29.06.2018 12.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr K923.01 Fryse, kjøle- og varmeutstyr 29.06.2018 12.00
Prosjekt Nytt nasjonalmuseum- brukerutstyr - designkonkurranse om stol 25.06.2018 12.00
1137801 PHS / 1137901 NMH Entreprise K 501 Nytt SD-anlegg 15.06.2018 12.00
1153301 Agder Ungdomshjem avd. Lunde, ombygging K202 Generalentreprise 29.06.2018 13.00
1140702 Oslo Tinghus, ombygging 8. etg. Generalentreprise K201 05.06.2018 10.00
1138001 Operaen K502 SD-anlegg og automatikk 29.06.2018 12.00
1142801 NTNU Ålesund oppgradering ventilasjon hovedbygg Totalentreprise K101 04.06.2018 12.00
1004910 Nytt regjeringskvartal Entreprise K901 - Rivning 07.06.2018 12.00
1000501 SLP Totalentreprise K260 Fellesbygget 01.06.2018 12.00
1157701 - Grensen 32 Vadsø K 201- renovering etter brann 28.05.2018 13.00
1146301-401-501 UiA Påbygg tak Bygg F, G og J K101 Totalentreprise 07.05.2018 12.00
1144201 Norges brannskole K101 Totalentreprise med samspill i tidligfase 03.05.2018 12.00
1152002 NTNU Gunnerusgate 1, nordre del - ombygging Generalentreprise K201 27.04.2018 14.00
1141601 UiS Arne Rettedals hus, utbedringer Teknisk totalentreprise K101 25.05.2018 12.00
1006101 NIH Rehabilitering Totalentreprise K208 Utomhus 20.04.2018 12.00
Rehabilitering energisentral ved Høgskolen i Sørøst-Norge campus Porsgrunn Totalentreprise K 101 04.05.2018 11.00
1003701 PNN-BUT Tjenester – K932 Multimediaproduksjon til samlingsutstillingen 11.05.2018 12.00
1000605 Campus Ås brukerutstyr K945.01 H2O2 generator til rom- og utstyrsdekontaminering 11.05.2018 12.00
1151201 Vaskeri Trøgstad og Bibliotek Eidsberg Totalentreprise K201 15.05.2018 11.00
1143901 Breiviklia kontorbygg Fasaderehabilitering Utførelsesentreprise K 201 26.04.2018 12.00
Gruppe 01b 02.05.2018 12.00
Gruppe 01a 02.05.2018 12.00
1000605 Campus Ås Brukerutstyr Varer K929.11.01 IVC rack og tilbehør 02.05.2018 12.00
1156801 Universitetet i Stavanger, Hulda Garborgs hus, nytt ventilasjonsanlegg K 301 Generalentreprise 25.04.2018 12.00
1150401 Justismuseet, rehabilitering og ombygging K101 Totalentreprise med samspill i tidligfase 11.04.2018 14.00
1150302 Oslo fengsel avd. B Perimetersikring Totalentreprise K 100 20.04.2018 12.00
1152901 Victoria Terrasse, drenering nordkvartalet Entreprise K701 17.04.2018 12.00
Vegadministrasjon Vadsø K201 Skifte vinduer 16.04.2018 13.00
1010303 NB Fjellanlegget H003 Kontrollingeniør for sprengings- og sikringsarbeider 23.04.2018 12.00
1149001 Kongsvold Fjeldstue Entreprise K-301 Sprinkling 03.05.2018 12.00
1018501 UiT ILP Byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H001 04.05.2018 13.00
1146301-401-501 UiA Extension roof buildings F, G and J K101 Turnkey contract 07.05.2018 12.00
1157301 Vik Fengsel, Ny kontormodul K201 Totalentreprise 20.04.2018 12.00
1143401 Samisk Videregående Skole rehabilitering Totalentreprise K 201 12.04.2018 12.00
1108301 HVL Gymnasbygget Totalentreprise K701Utomhus 27.04.2018 12.00
1130701 HVO Mediefag Nybygg for Mediefag ved Høgskolen i Volda K201 Totalentreprise med løsningsforslag 06.04.2018 12.00
1155601 STAMI, Utskifting av automatikk Generalentreprise K501 11.04.2018 12.00
Operaen i Oslo – Utskifting av utvendige elastiske fuger K201 03.04.2018 13.00
1155601 STAMI, Utskifting av automatikk Generalentreprise K501
1155601 STAMI, Utskifting av automatikk Generalentreprise K501 11.04.2018 12.00
1000605 Campus Ås User Equipment, K929.11.03 Rodent bedding handling system 03.04.2018 08.00
1018201 Tromsø museum - Universitetsmuséet H001 Prosjekteringsgruppe 19.04.2018 12.00
1153901 System for Customer Relationship Management 03.04.2018 08.00
1000605 Campus Ås brukerutstyr K929.11.03 Strøhåndteringsanlegg 03.04.2018 08.00
1153901 System for kundehåndtering 03.04.2018 08.00
1135701 Review of a new KLDRA 15.03.2018 12.00
1148901 RKV R5 Vareheis - rehabilitering K601 Heis 13.03.2018 12.00
1155501 Cost reduction in construction projects, consultancy assignment H001 — Project Manager 03.04.2018 12.00
1135701 Utredning av nytt KLDRA 15.03.2018 12.00
1155501 Kostnadsreduksjon i byggeprosjekter Konsulentoppdrag H001 - Prosjektleder 03.04.2018 12.00
1131501 SVV Nordkjosbotn K101 Turnkey contract 12.03.2018 12.00
1131501 SVV Nordkjosbotn K101 Totalentreprise 12.03.2018 12.00
1031801 Byggearbeider R6 og 1031802 Byggearbeider RRA H002 Prosjektering Arkitekttjenester 19.02.2018 10.30
1141301 Politihøgskolen i Oslo K101 Generalentreprise 28.02.2018 10.00
1150001 HI Matre ombygging av vannrenseanlegg Totalentreprise K301 04.04.2018 12.00
1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia H003 Prosjektering 26.02.2018 12.00
1138901 FHI, upgrading and maintenance H002 Builder’s Representative. 23.02.2018 12.00
1138901 FHI, tiltak oppgradering og vedlikehold H002 Byggherreombud 23.02.2018 12.00
1003701 PNN-BUT Goods — K940 Object and Art Lighting 23.02.2018 12.00
1003701 PNN-BUT Varer – K940 Objekt- og kunstbelysning 23.02.2018 12.00
Nordnorsk Kunstmuseum K201 sikring is på tak 06.03.2018 13.00
1017005 Oslo prison Ward A. Renovation of roofs, H001 the contracting authority's representative 19.02.2018 12.00
1017005 Oslo fengsel avd A Takrehabilitering H001 Byggherreombud 19.02.2018 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00