Hvilke anbudskonkurranser bør du styre unna?

Hvilke anbudskonkurranser bør du styre unna?

 

Ønsker du som jobber med anbud å motta nyttig informasjon om anskaffelser og innkjøp? 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

De fleste av oss har en travel hverdag, og anbudsbesvarelser til det offentlige står ofte ikke øverst på prioriteringslisten. Men samtidig er det jo slik at en kontrakt med en offentlig kunde har sine fordeler. De er trygge betalere og kan være en god referanse å ha til senere. Les videre for å finne ut av hvilke anbudskonkurranser du bør styre unna for å kunne vinne flere anbud.

Skrevet av Thorstein Olsen, rådgiver offentlige anskaffelser i Mercell. 

 

I en travel hverdag er det viktig å prioritere riktig, og særlig gjelder dette for anbudsbesvarelser. I en uhøytidelig undersøkelse ble en knippe firmaer spurt om de svarte på a) alle anbud de kom over, b) svarte på anbud de hadde tid til, eller c) gjorde en grundig vurdering og svarte grundig på de mest attraktive anbudene.

Overraskende nok var det mange som svarte alternativ a) alle anbud de kom over. Det betyr i praksis at de brukte tid på å besvare anbud som de kanskje ikke hadde mulighet til å vinne eller anbud som det egentlig ikke ønsket å vinne.

Ett viktig verktøy når det gjelder å sile ut de mest attraktive anbudene, er å se på tildelingskriteriene. Kort oppsummert er tildelingskriteriene de momentene oppdragsgiveren vil bruke for å velge leverandør i en anbudskonkurranse. Det kan dreie seg om en del forskjellige momenter i tillegg til pris.

Det du skal se nøye på er vektingen av kriteriene. Vektingen oppgis % og sier deg noe om hvor viktig de forskjellige momentene er for oppdragsgiver. Hva er oppdragsgiveren villig til å betale litt ekstra for.

Høy vekt på pris betyr at de andre kriteriene vil få mindre betydning, og jo høyere priskriteriet er vektet, desto større prispress blir det i konkurransen.

Dersom det er 3 tildelingskriterier i anbudskonkurransen og pris vektet med 60 eller kanskje så mye som 70 %, betyr det at du må få topp score på begge de to andre kriteriene for å vinne i anbudet dersom du ikke er billigste tilbyder i anbudskonkurransen. Dette kommer selvsagt an på hvor stor prisforskjellen er, men erfaringsmessig skal det ganske mye til for å kunne ta igjen en relativ liten prisforskjell med en såpass høy vekt på pris.

Hvis priskriteriet er vektet lavt, betyr dette at anbudskonkurransen i større grad vil dreie seg om kvalitet og ytelse. Tar vi samme eksempel som tidligere; 3 kriterier men denne gangen med 30 eller 40 % på pris, blir bildet fort helt annerledes. Dersom ditt firma scorer høyt på kvalitetskriteriene har du fortsatt muligheten til å vinne anbud selv med en høyere pris.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Kjenn dine styrker

Har ditt firma et høyt fokus på kvalitet og satser på kunder som er villig til å betale litt ekstra, bør dere derfor styre unna konkurranser med høy vekt på pris. Da bør dere i stedet vente på en konkurranse hvor pris er vektet lavt, og sette inn skikkelige ressurser på å skrive et gjennomarbeidet og godt tilbud. Sett dere skikkelig inn i oppdragsbeskrivelsen og tildelingskriteriene, og gjør en grundig jobb med besvarelsen av anbudet.

Har dere i stedet et sterkt fokus på lavest mulig pris, så bør dere se etter anbud med høy vekt på pris. Men det er ikke dermed sagt at dere kan slurve med besvarelsen. Pass på at alle forhold som oppdragsgiveren vektlegger under tildelingskriteriene må være besvart, ellers risikerer dere at tilbudet faktisk blir avvist.

Har du noen spørsmål om anbudskonkurranser eller hvordan du kan bli mer synlig i anbudsmarkedet?
Da er du velkommen til å kontakte oss her

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00