Terskelverdier: Her har du en rask innføring

Terskelverdier blir beregnet når verdier på anskaffelser når visse grenser.
Terskelverdier: Her har du en rask innføring

 

Skrevet av Thorstein Olsen, rådgiver offentlige anskaffelser i Mercell. 

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

I en annen artikkel på bloggen kan du lese at innkjøperen må finne ut hvilke regler som gjelder for akkurat hans anskaffelse. Og de reglene bestemmes bl.a. av hvor stor kontrakten er i kroner og øre. Når verdien passerer visse grenser, så gjelder spesifikke regler. Det er disse grensene som kalles terskelverdier.

 

Så blir kanskje spørsmålet: hvordan blir terskelverdier beregnet? Og her kommer en forklaring.

Terskelverdier handler altså om kontraktens verdi i kroner og øre, og dette beregnes uten MVA.

For en løpende tjenesteavtale, for eksempel en avtale om drift av et IT-system eller serviceavtale på en maskinpark, vil man kanskje ikke ha en avtalt sluttdato på avtalen. Det vil si at avtalen fornyes årlig frem til noen sier den opp. I slike tilfeller skal innkjøperen beregne hva denne avtalen vil koste med en varighet på 4 år.

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

Hvis det er snakk om en tjenesteavtale med en avtalt utløpsdato, skal man beregne hele avtalens varighet. Hvis det for eksempel er snakk om en 5-årig leasingavtale av en maskin, så skal alle 5 årene tas med i beregningen.

Ved varekjøp skal anslått pris på det man skal kjøpe legges til grunn for beregning av terskelverdien. Hvis en kommune planlegger å kjøpe en heftig traktor og har budsjettert med 1 MNOK, så er det denne verdien som bestemmer terskelverdien. Kjøp under 1,3 MNOK medfører altså at oppdragsgiveren ikke trenger å legge konkurransen ut på Doffin, men kan invitere minimum 3 leverandører til å levere tilbud.

Men hvis kommunen i tillegg ønsker opsjon på å kjøpe lasteapparat, snøfreser og strøkasse til denne traktoren, så skal prisen på opsjonene også tas med i beregningen, og da kommer man straks over 1,3 MNOK, og konkurransen må legges ut på Doffin eller TED.

Og så skal kommunen kanskje ha en årlig serviceavtale som vil vare i hele traktorens levetid? Ja, da skal prisen på serviceavtalens 4 første år også beregnes inn i kontraktssummen.

 

Rammeavtaler  

En annen vanlig avtaletype er rammeavtaler, enten på varer eller tjenester. Rammeavtaler er, etter Forskrift om offentlige anskaffelser begrenset til å vare i maks 4 år. Og et ganske vanlig vilkår er at avtalen varer i 2 år med opsjon på å forlenges i 1 + 1 år. Også her skal opsjonene tas med i regnestykket, slik at alle 4 årene skal legges til grunn for terskelverdiberegningen.

En rammeavtale medfører som kjent ingen kjøpsplikt for oppdragsgiveren. Når oppdragsgiveren da skal beregne verdien skal han legge erfaringstall for kjøp av de samme varene/tjenestene til grunn for beregningen.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Les mer om hva Mercell tilbyr her:

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00