Thor Lund

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
Ordinært asylmottak med tilrettelagt avdeling i region vest og region midt 25.03.2024 12.00
Ordinært asylmottak med tilrettelagt avdeling i region indre østland i nærhet til universitetssykehus 25.03.2024 12.00
Ordinært asylmottak med tilrettelagt avdeling i region vest i nærhet til universitetssykehus 25.03.2024 12.00
Ordinært asylmottak med avdeling for enslige mindreårige asylsøkere i region vest og region midt 25.03.2024 12.00
Mottak for enslige mindreårige asylsøkere i region vest og region midt 25.03.2024 12.00
Anskaffelse av innkvarteringskapasitet for asylsøkere før registrering hos politiet - Vest 12.06.2023 12.00
Anskaffelse av innkvarteringskapasitet for asylsøkere før registrering hos politiet - Trøndelag 12.06.2023 12.00
Anskaffelse av innkvarteringskapasitet for asylsøkere før registrering hos politiet - Sør Vest 12.06.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKN)
Ordinære mottak - våren 2023 V2 (RKN) 22.05.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKN) 22.05.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKV) 22.05.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKIØ) 22.05.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKM) 22.05.2023 12.00
Ordinære mottak - våren 2023 (RKS) 22.05.2023 12.00
Veiledende kunngjøring, - kommende konkurranser for mottaksdrift
Parallelle rammeavtaler for mottaksdrift, Nivå 2 - Region Sør 20.12.2021 12.00
Management of special residential and welfare reception centres for asylum seekers
Drift av særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere
Konkurranse for drift av ordinære mottak for enslige mindreårige asylsøkere 04.05.2016 12.00
Drift av mottak og avdelinger for asylsøkere, -ordinær/enslige mindreårige/Forsterket

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00