Svend Johnstad

Innkjøpsrådgiver

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
ST-20-11 Totalentreprise ny barnehage 20.01.2021 12.00
EL-20-09 Veghøvel 15.01.2021 12.00
TR-20-16 Renovering Sønstehagen garderobeanlegg 30.11.2020 12.00
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK - Konkurransefase 21.09.2020 12.00
ST-20-08 FORBEREDENDE ARBEIDER TIL ASFALTERING OG ASFALTERING 22.09.2020 12.00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Ny konkurranse 05.10.2020 12.00
SO-20-06 Nettportal 07.09.2020 12.00
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - KONKURRANSEFASE 21.09.2020 12.00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal 04.05.2020 12.00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Konkurransefase 31.08.2020 12.00
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak 03.08.2020 12.00
ST-20-07 Vintervedlikehold av veier og plasser 04.09.2020 12.00
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK 10.08.2020 12.00
RO-20-04 Istandsetting av vinduer på Røros rådhus 17.08.2020 12.00
EN-20-02 SNØBRØYTING OG LØYPEKJØRING 17.08.2020 12.00
IFK-20-01 Veiledende kunngjøring for høring av planlagte områder for utbygging av bredbåndsinfrastruktur med statsstøtte.
EL-20-06 Ydalir boligutvikling 06.07.2020 12.00
DIO-20-01: Rammeavtale til driftsstøtte VA 28.08.2020 12.00
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum 04.05.2020 12.00
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - PREKVALIFISERING 30.06.2020 12.00
EL-20-06 Ydalir boligutvikling - konkurransefase 18.09.2020 12.00
HF-19-01-KO Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Kongsvinger
RO-20-05 Gardiner til Øverhagaen bo helse og velferdssenter 03.06.2020 12.00
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - konkurransefase 29.05.2020 12.00
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg 31.01.2020 12.00
OS-20-03 Intensjonskunngjøring avløp til Gjeltenegga Nord
RO-20-03 Møblement Øverhagan 22.04.2020 12.00
EL-20-05 Totalentreprise VA-pumpestasjoner 05.05.2020 12.00
TR-20-06 Rehabilitering av VA-anlegg 24.04.2020 12.00
TR-20-05 Prosjektering av ombygging av renseanlegg 24.04.2020 12.00
EL-20-02 UNDERGANG FOR TURVEG I HERADSBYGD PÅ SOLØRBANEN 30.03.2020 12.00
HF-19-01-EN Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Engerdal 04.05.2020 12.00
Avlysning: HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur
HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 31.10.2019 12.00
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - Prekvalifisering 01.04.2020 12.00
EL-20-04 Asfaltering 26.03.2020 12.00
RO-20-01 RO-20-01 Pasientsenger og bord 13.03.2020 12.00
EL-20-01 VA-anlegg 28.02.2020 12.00
Konkurranse ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 13.03.2020 12.00
ST-20-01 Intensjonskunngjøring av tilskudd til oppgradering av eksisterende bredbåndsinfrastrukur
GR-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Grue 09.03.2020 12.00
Prekvalifisering ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 10.01.2020 12.00
Konkurransefase ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 11.11.2019 12.00
Prekvalifisering ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 03.10.2019 12.00
KO-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur AVLYST
KO19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 15.08.2019 12.00
TR-19-13 Rammeavtale verkstedtjenester til kommunal bilpark 28.10.2019 12.00
LØ-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 16.09.2019 12.00
STA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 31.10.2019 12.00
OS-19-02 utbygging av bredbåndsinfrastruktur for høy hastighet 30.09.2019 12.00
FR-19-02 Rammeavtale VA-rådgivere og byggeledelse 06.09.2019 12.00
TR-19-07 Rammeavtale dekkavtale og verkstedtjenester 26.08.2019 12.00
TY-19-05 Rehabilitering av svømmehall 16.08.2019 12.00
ST-19-20 Totalentreprise infrastruktur i Båsrøsta 27.06.2019 12.00
SOD-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 15.08.2019 12.00
OF-19-01 Veiledende kunngjøring - Høring for områder for bredbåndsutbygging med offentlige tilskuddsmidler
ME-19-01 Byggeledelse 17.06.2019 12.00
HF-19-01 Veiledende kunngjøring - Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Hedmark fylke ifm. statsstøtte til utbygging.
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER 03.05.2019 12.00
EI-19-02 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 24.05.2019 12.00
ST-19-03 Prekvalifisering for totalentreprise omsorgsboliger 13.05.2019 12.00
RI-19-01 Skisse- og forprosjekt for ombygging/oppgradering av helsetun 03.05.2019 12.00
EN-19-09 Generalentreprise VA-Østfjell 03.05.2019 12.00
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell 01.03.2019 12.00
TR-18-10 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 22.03.2019 12.00
EI-19-01 Bygging og drift av mobilmaster 01.02.2019 12.00
EN-18-13 Totalentreprise utleieboliger 01.02.2019 12.00
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning 20.12.2018 12.00
TY-18-09: Varmeanlegg kirke 07.11.2018 12.00
TY-18-08: TILSTANDSVURDERING OG FORPROSJEKT SVØMMEHALL 22.10.2018 12.00
OS-18-02: Totalentreprise omsorgsboliger 26.10.2018 12.00
RO-18-10: Byggeledelse totalentreprise Øverhagaen 01.10.2018 12.00
TR-18-07: Totalentreprise bru over Grøna. 07.09.2018 12.00
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 24.08.2018 12.00
AL-18-03: Kjøp av ny traktor
AL-18-03: Kjøp av ny traktor 20.03.2018 12.00
FR-18-01: Prequalification — Design contest; Frøya health centre and sheltered accommodation flats 17.08.2018 12.00
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 17.08.2018 12.00
FR-18-01: Arkitektkonkurranse Frøya helsehus - prekvalifisering 07.08.2018 12.00
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage 12.06.2018 12.00
RO-18-07: TOTALENTREPRISE ØVERHAGAEN BO, HELSE OG VELFERDSSENTER 09.07.2018 12.00
TKS-18-01: Kjøp av nye skogsmaskiner 25.05.2018 12.00
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem 27.02.2018 12.00
RO-18-05: Midlertidig barnehagebygg 16.05.2018 12.00
TO-18-01: Rådgivergruppe og byggeledelse for fornyelse av sentrumsskole i Tolga 23.04.2018 12.00
ME-18-01: Detaljprosjektering av nytt helsetun 23.04.2018 12.00
SO-18-01: Rammeavtale Velferdsteknologiske enheter 23.04.2018 12.00
TR-18-01: Sentrumsplan for Trysil sentrum 23.03.2018 12.00
ME-18-02: Totalentreprise kulturscene i idrettsbygget 13.04.2018 12.00
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader
TR-17-07: Kjøp av hjullaster
TR-17-07: Kjøp av hjullaster 11.12.2017 12.00
GR-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 23.03.2018 12.00
ET-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 23.03.2018 12.00
RO-18-03: Kjøp av nye fremskutte eneheter 16.03.2018 12.00
ST-18-01: Kjøp av traktor 23.02.2018 12.00
SO-17-13: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 23.03.2018 12.00
NO-17-04: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 23.03.2018 12.00
AL-18-01: Møblering av skole 16.02.2018 12.00
TY-17-12: Tjenestekonsesjon BPA 26.01.2018 12.00
SO-17-12: Intensjonskunngjøring CarAdmin
EN-17-15: Engerdal Torg 16.02.2018 12.00
RE-17-02: Kjøp av nye varebiler til hjemmesykepleien 31.01.2018 12.00
ST-17-02: ARK og RIBr til omsorgsboligprosjekt. 12.01.2018 12.00
HO-17-11: Dialogkonferanse for utbygging av bredbånd
TY-17-11: Totalentreprise Brannstasjon 18.12.2017 12.00
ST-17-01: Kjøp av ny traktor 11.09.2017 12.00
ST-17-03: Leieavtale for sentrumslokaler til folkebibliotek 08.12.2017 12.00
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader. 11.12.2017 12.00
TOK-17-02: Nyutlysning av takarbeider på Tolga kirke 12.10.2017 12.00
TOK-17-01: Restaurering av tak på Tolga kirke. 21.06.2017 12.00
ME-17-01: Forprosjekt Helsetun 04.09.2017 12.00
EN-17-11: Byggeledelse for VA-saneringsprosjekt. 07.08.2017 12.00
EN-17-09: Sanering av VA-anlegg 07.08.2017 12.00
OS kommune - Dialogkonferanse utbygging av tomt i Os sentrum
TY-17-06: Taktekking Tynset barneskole 16.06.2017 12.00
AL-17-02: Utskifting av vinduer i kommunehuset 16.06.2017 12.00
EN-17-08: Asfaltering 01.06.2017 12.00
EN-17-05: Pumpestasjon Fredheim 08.06.2017 12.00
EN-17-07: Entreprise utskifting avgatelys 05.06.2017 12.00
EN-17-03: Snøbrøyting 02.05.2017 12.00
ÅM-17-01: Anskaffelse av ny brannbil 23.05.2017 12.00
Rennebu-16-01: Detailed engineering design; Rennebu Health Centre.
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter
OS-17-01: Møblering til barnehage 03.04.2017 12.00
TR-17-02: Utbygging av bredbånd 07.04.2017 12.00
TY-17-04: Rehabilitering av 9. etg Tynset rådhus 03.04.2017 12.00
EN-17-02: Totalentreprise Utstillingshall Blokkodden 23.03.2017 12.00
EN-17-01: Avløpsanlegg Femundsenden 24.03.2017 12.00
ÅM-16-13:The procurement of a new fire-fighting vehicle.
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil 11.11.2016 12.00
NO-16-08: Rammeavtaler IKT-utstyr 17.02.2017 12.00
NO-16-09: Rammeavtale kopi- og multifunksjonsmaskiner 10.02.2017 12.00
TR-17-03: Totalentreprise 2-mannsbolig 27.02.2017 12.00
REK-17-01: Rehabilitering av kirketak 22.02.2017 12.00
TY-17-02: Varmepumpe Fåset skole 27.01.2017 12.00
TY-17-01: EOS-System 27.01.2017 12.00
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter 19.12.2016 12.00
EN-16-05: Nødstrømanlegg i rådhuset Enger 20.12.2016 12.00
TY-16-10: Anskaffelse av toppsystem DS-EOS 19.08.2016 12.00
ST-16-03: Prosjektledelse 26.10.2016 12.00
TY-16-18: Ombygging av Furumoen Pensjonærhjem 24.10.2016 12.00
TY-16-16: Takarbeider Kvikne Kirke 26.09.2016 12.00
ÅM-16-11: Snøbrøyting 11.10.2016 12.00
SO-16-02: Rammeavtale maskinentreprenør 07.10.2016 12.00
TY-16-15: Rehabilitering av tak på svømmehall 06.09.2016 12.00
RE-16-05: Totalentreprise ambulansestasjon 08.08.2016 12.00
TY-16-09: LED-belysning i kommunale bygg i Tynset 19.08.2016 12.00
ÅM-16-07: Opparbeidelse av bussoppstillingsplass 12.07.2016 12.00
NO-16-05: Rammeavtale arkitekt- og konsulenttjenester 15.08.2016 12.00
ST-16-02: Vedlikehold av kommunale veier 15.08.2016 12.00
TY-16-08: Totalentreprise kommunale boliger 12.08.2016 12.00
AL-16-06: Omsorgsboliger 08.08.2016 12.00
SO-16-09: Arkitekt og konsulenttjenster 04.07.2016 12.00
AL-16-04: Generalentreprise Skole 15.08.2016 12.00
EN-16-01: Ny trafikkløsning Engerdal sentrum 07.07.2016 12.00
RE-16-04: Oppgradering av mottaksboliger 27.05.2016 12.00
TR-16-07: Kjøp av sette-og opptaksmaskin for brøytestikker og strøkasse 03.06.2016 12.00
ST-16-01: Leie av midlertidige bygningsmoduler til voksenopplæringslokaler 31.05.2016 12.00
AL-16-01: Sentrumsprosjekt Alvdal 25.05.2016 12.00
TO-16-01: Modernisering av heis 06.05.2016 12.00
TR-16-09: Ombygging/påbygging/ominnredning av skolebyggene i Innbygda 23.05.2016 12.00
OS-16-02: Entreprise Håmmålfjellveien 18.05.2016 12.00
TR-16-02: Bemanningstjenester for kommunal helsesektor 04.05.2016 12.00
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark
AL-16-05: Leie av bygningsmoduler til midlertidig barnehage 26.04.2016 12.00
TY-16-01: Møbler til Tronstua barnehage 04.03.2016 12.00
TR-16-06: Kjøp av aggregat til beredskap 03.03.2016 12.00
RE-15-07: Totalentreprise ombygging av Klokkergården 22.01.2016 12.00
RE-15-08: Totalentreprise flyktningboliger 15.02.2016 12.00
REK-15-01: Vedlikeholdsarbeider kirketak 11.11.2015 12.00
TR-15-09: Kjøp av ny veghøvel 15.01.2016 12.00
TO-14-03: Rehabilitering av kommunal bolig 23.11.2015 12.00
ELKS-15-01: Rammeavtale skogsdriftstjenester 08.01.2016 12.00
AL-15-04: Totalentreprise renseanlegg, Strømmen i Alvdal 18.09.2015 12.00
OS-15-04: Totalentreprise Barnehage 29.10.2015 12.00
EN-15-02: Trykkøkningsstasjon og vannreservoar 15.10.2015 12.00
RE-15-05: Rehabilitering VA-ledninger 09.10.2015 12.00
TKS-15-01: Rammeavtale skogsdrift 28.10.2015 12.00
DO-15-03: Entreprise Tur- og sykkelveg over Dovrefjell Parsell 4 25.08.2015 12.00
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark 21.08.2015 12.00
TO-15-01:Etablering av boliger til boligsosialt formål, etter Hamarøymodellen 14.08.2015 12.00
STK-15-02: Totalentreprise utvendig restaurering av Stor-Elvdal hovedkrike 13.08.2015 12.00
RE-15-03: Entreprise ombygging av Rendalen kommunehus 29.06.2015 12.00
DIO-15-02:Rammeavtale for drift av DIO 03.08.2015 12.00
DIO-15-01: Rammeavtale for drift av DIO 12.06.2015 12.00
SK-15-01: Rehabilitering friidrettsbane med kunststoffdekke 05.06.2015 12.00
TY-15-01: Entreprise Barnehage 19.05.2015 12.00
SK-15-03: Prosjektering av skole 05.06.2015 12.00
LO-15-04: Totalentreprise flyktningeboliger 28.05.2015 12.00
SK-15-02: Totalentreprise firemannsbolig 13.05.2015 12.00
STK-15-01: Totalentreprise Vanntåkeanlegg 27.04.2015 12.00
LO-15-02: Rehabilitering av Garmo og Leirmo renseanlegg byggentreprise 30.04.2015 12.00
LO-15-03: Totalentrepriser tekniske anlegg til Garmo og Leirmo renseanlegg 30.04.2015 12.00
ÅM-15-04: Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 15.04.2015 12.00
ÅM-15-01: Totalentreprise rivning av gymbygget ved Rena skole 24.04.2015 12.00
NO-14-04: Rammeavtale IKT-Utstyr 04.03.2015 12.00
DO-15-01: Entrepriser skole
LS-14-02: Mannskapsbil 23.02.2015 12.00
TO-14-04: Totalentreprise omsorgsboliger Norø sykehjem 21.01.2015 12.00
LO-15-01: Ventilasjon renseanlegg 04.02.2015 12.00
LE-14-04: Totalentreprise ventilasjonsanlegg 02.09.2014 12.00
LO-14-07: VA-anlegg Lykkja i Lom sentrum 05.12.2014 12.00
EN-14-03: Entrepriser tilbygg til kjøkken Drevsjø sykehjem 23.10.2014 12.00
LO-14-06: Totalentreprise gangbru over Bøvra 18.08.2014 12.00
LO-14-04: Totalentreprise - avløpspumpestasjon og utstyr til trykkøkningsstasjon for drikkevann 03.07.2014 12.00
LO-14-03: Tiltak kommunaltekniske anlegg 03.07.2014 12.00
EN-14-01: Grunnarbeider og asfaltering for kommunale veier og gangveier 01.07.2014 12.00
NG-14-01: Rammeavtale kjøp og leasing av biler 27.06.2014 12.00
OS-13-02: Totalentreprise Litjmyrmoen 26.06.2014 12.00
LO-14-05: Enøktiltak for Pensjonatet ved Helseheimen. 23.06.2014 12.00
VÅ-14-06: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 16.06.2014 12.00
HO-14-01 Heiskontroll og service 10.06.2014 12.00
TY-14-04: Entreprise avlastningsboliger 20.05.2014 12.00
ÅM-14-02: Rammeavtale for bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste 07.05.2014 12.00
VÅ-14-05: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 02.06.2014 12.00
ÅM-14-01: Rammeavtale leasingbiler 25.04.2014 12.00
SK-14-03: Totalentreprise tomannsbolig 11.04.2014 12.00
LO-14-01: Detaljprosjektering rehabilitering av svømmehall 31.03.2014 12.00
RE-14-04: Oppgradering av uteområde ved Rendalen rådhus 04.04.2014 12.00
SK-14-02: Septikrenovasjon 07.03.2014 12.00
Prosjekt- og byggeledelse ombygging helsestasjon 21.02.2014 12.00
Prosjekt- og byggeledelse rehabilitering svømmehall 21.02.2014 12.00
LO-14-02: Prosjekt- og byggeledelse 21.02.2014 12.00
LO-13-08: Detaljprosjektering helsesenter 14.02.2014 12.00
VÅ-14-01: Kjøp av HC-buss 17.02.2014 12.00
SO-13-01: Rammeavtale kjøp av biler 03.02.2014 12.00
ES-14-01: Bemanningstjenester til kommunal helse- og omsorgstjeneste 07.02.2014 12.00
LL-13-01: Rammeavtale for bemmaningstjenester til kommunal helsetjeneste 15.08.2013 12.00
DO-13-02: Totalentreprise VA Dombås vest/Domaasjordet 12.06.2013 12.00
VÅ-13-01: VA-Anlegg 27.05.2013 12.00
LO-12-06 Totalentrepriser flyktningeboliger 15.02.2013 12.00
RE-12-08: Entreprise boligfelt Holmegga 21.01.2013 12.00
Oppmåling 14.01.2013 12.00
Utarbeidelse av reguleringsplaner 14.01.2013 12.00
Byggeledelse 14.01.2013 12.00
Hydrogeologi(rasfare/skredsikring) 14.01.2013 12.00
Prosjektering av elektro 14.01.2013 12.00
Prosjektering av vei 14.01.2013 12.00
Prosjektering av VA 14.01.2013 12.00
Prosjektering av VVS 14.01.2013 12.00
Prosjektering av bygg 14.01.2013 12.00
Landskapsarkitekttjenester 14.01.2013 12.00
Arkitekttjenester 14.01.2013 12.00
HO-12-09: Arkitekt- og konsulenttjenester 14.01.2013 12.00
SO-12-04: Medisinsk forbruksmateriell/inkontinensprodukter 17.12.2012 12.00
HO-12-06: Skjenkekontroll 30.11.2012 12.00
NG-12-10: WAN-kommunikasjon og internettaksess 01.11.2012 12.00
ÅM-12-06: Leasing av minibuss med plass for 2 rullestoler 29.10.2012 12.00
RE-12-07: Nytt takbelegg på Rendalen kommunehus 26.09.2012 12.00
LO-12-04: Prosjektering av rehabilitering av svømmehall 03.09.2012 12.00
HM-12-02: Organisering av avtalespesialister 10.08.2012 12.00
VÅ-12-05: Entreprise Helsesenter 23.07.2012 12.00
FO-12-02: Veiarbeider i sentrum 20.06.2012 12.00
AL-12-03: Advkokattjenester til ekspropriasjonssak 29.06.2012 12.00
EN-12-01: Tolketjenester 13.06.2012 12.00
SK-12-01: Renseanlegg 21.06.2012 12.00
RO-12-03: Asfaltering 25.05.2012 12.00
HO-12-01: Rammeavtale for skoleboker til grunnskolen med digitale tillegg 10.05.2012 12.00
TY-12-05: Kjøp av traktor 15.05.2012 12.00
VÅ-12-03: Oppgradering av skolekjøkken 30.04.2012 12.00
VÅ-12-02: Brannbil - Fremskutt enhet 16.04.2012 12.00
ÅM-12-03: Leasing av traktorer 30.04.2012 12.00
AL-12-01: Entreprise pumpehus - Bygg, elektro og rør. 26.03.2012 12.00
HO-11-03: Kontroll av sprinkleranlegg 27.03.2012 12.00
TO-12-01: Traktor 09.03.2012 12.00
TR-11-08: Bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste i trysil 01.03.2012 12.00
EN-11-05: Forsikringer 22.12.2011 12.00
TR-11-10: Forsikringer 19.12.2011 12.00
SE-11-06: Forsikringer 19.12.2011 12.00
VÅ-11-03: Forsikringer 19.12.2011 12.00
FO-11-02: Forsikringer 19.12.2011 12.00
ÅM-11-08: Forsikringer 19.12.2011 12.00
ST-11-02: Forsikringer 19.12.2011 12.00
TY-11-07: Forsikringer 19.12.2011 12.00
SO-11-04: Maskinentreprenør rammeavtale 23.12.2011 12.00
SK-11-04: Skatepark 30.11.2011 12.00
LO-11-06: Vann og Avløp 25.10.2011 12.00
VÅ-11-01: Totalentreprise tomannsbolig 17.10.2011 12.00
DO-11-02: Vedlikehold av kommunal vei 04.10.2011 12.00
ÅM-11-05: Bemanningstjenester for kommunal helsetjeneste 14.07.2011 12.00
AL-11-05: Entreprise kryssing av Glomma 18.07.2011 12.00
TR-11-04: Rammeavtale for dekk- og verkstedtjenester 01.07.2011 12.00
SE-11-05: Asfalt 07.07.2011 12.00
TR-11-05: Rammeavtale for kjøp av vegsalt 15.07.2011 12.00
LE-11-02: Bemanningstjenester for helsetjenesten 29.03.2011 12.00
TR-11-02: Verkstedtjenester og dekkavtale 25.03.2011 12.00
NG-11-03: Rammeavtale for kjøp av skolebøker 11.04.2011 12.00
TO-11-01: Forsikringer 07.03.2011 12.00
FI-10-01: Forsikring 28.02.2011 12.00
DS-11-01: Kjøp og leasing av biler 14.03.2011 12.00
LE-11-01: Rammeavtale for leasing av biler 16.03.2011 12.00
ST-11-01: Totalentreprise utleieboliger 18.03.2011 12.00
LO-10-05: Leasing av biler 21.02.2011 12.00
NO-10-03: IKT-utstyr 21.12.2010 12.00
OS-10-09: Grusbane og omlegging VA 03.11.2010 12.00
TR-10-10: Revidering av kommuneplanens arealdel for Trysil kommune 15.11.2010 12.00
SK-10-06: Kjøp av biler 01.11.2010 12.00
OS-10-07: Snøbrøyting av kommunale veier og plasser. 21.09.2010 12.00
NO-10-02: Leasing og kjøp av biler 08.10.2010 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00