NPO vykdomi pirkimai

Kas yra NPO vykdomi pirkimai?

NPO vykdomi pirkimai - tai projekto vykdytojo (partnerio) pirkimai, atliekami naudojant bendrai iš ES lėšų įgyvendinamiems projektams ir būtini tokiuose projektuose nustatytai veiklai įgyvendinti ir uždaviniams pasiekti. Jeigu NPO, gavusi ES paramą tampa PO, ji pirkimus privalo vykdyti vadovaudamasi viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Pagrindiniai principai, kuriuos atlikdamos pirkimų procedūras, nustatydamos laimėtoją ir vykdydamos pirkimo sutarties reikalavimus turi užtikrinti NPO yra šie:

  • lygiateisiškumo;
  • nediskriminavimo;
  • abipusio pripažinimo;
  • proporcingumo;

NPO vykdomų pirkimų būdai:

  1. Konkursas – pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi teisę pirkimo skelbimą papildomai publikuoti kituose leidiniuose, kitose interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus.
  2. Derybos pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir NPO su vienu ar keliais tiekėjas derasi dėl pirkimo sąlygų.
  3. Pirkimas iš vieno tiekėjo – tai pirkimo būdas, kai NPO pateikia kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui esant PAFT 461 p. nustatytiems atvejams.

DOMINA VIEŠIEJI PIRKIMAI?

Išnaudokite visas galimybes ir nepraleiskite jums svarbių konkursų su Mercell

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva