Darbų koncesija

Kas yra darbų koncesija?

Darbų koncesija - tai koncesija, kurios funkcija yra leidimas vykdyti darbus ir eksploatuoti darbų rezultatus. Apibrėžiama kaip tos pačios rūšies sutartis, kaip ir viešojo darbų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už atliktus darbus yra tik teisė naudotis darbo rezultatais arba tokia teisė kartu su mokėjimu. Nors direktyvoje viešųjų darbų koncesija apibrėžiama per viešąją sutartį, tačiau iš formuluotės akivaizdu, kad tai yra dvi skirtingos sąvokos, atribojamos atlyginimo už suteiktas paslaugas forma. Direktyvoje 2004/18/EB yra nustatytos specifinės taisyklės viešųjų darbų koncesijai, ir jos yra paprastesnės nei taikomos viešųjų darbų sutartims. Direktyvoje numatyta, kad suteikiant koncesiją yra nustatytas vienintelis procedūrinis reikalavimas – perkančiajai organizacijai, norinčiai sudaryti viešųjų darbų koncesijos sutartį, savo ketinimą reikia paskelbti Komisijos patvirtintos formos skelbime, vadovaujantis direktyvoje nustatyta tvarka. Direktyvos III dalies II skyriuje taip pat numatyta, kad, jeigu koncesininkas yra perkančioji organizacija, ji privalo laikytis direktyvos nuostatų dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių.

DOMINA VIEŠIEJI PIRKIMAI?

Išnaudokite visas galimybes ir nepraleiskite jums svarbių konkursų su Mercell

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva