Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
11.07.2018 13:06 (GMT+03:00)
18.09.2018 13:00 (GMT+03:00)
11.09.2018 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norra
971527412

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

På bakgrunn av de senere års endringer i Norsk kulturråds tilskuddsordninger for litteratur er det behov for kunnskap om hvordan ordningene i dag fungerer, hvordan de virker innenfor ulike deler av det litterære kretsløpet og hvordan de bidrar til å realisere de litteraturpolitiske målene. Det lyses ut midler til en forskningsbasert gjennomgang som skal legge et solid grunnlag for utviklingen av det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet.

Utredningsarbeidet har en økonomisk ramme på 2 millioner kroner inkl. mva., 1,6 millioner kroner eks. mva.

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Konkurransegrunnlag.pdf 900 KB
Kravspesifikasjon.pdf 822 KB
FOU kontraktsmal.docx 34 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti