Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus (2)
Avoin menettely
11.7.2018 13.06 (GMT+03:00)
18.9.2018 13.00 (GMT+03:00)
11.9.2018 13.00 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norja
971527412

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

På bakgrunn av de senere års endringer i Norsk kulturråds tilskuddsordninger for litteratur er det behov for kunnskap om hvordan ordningene i dag fungerer, hvordan de virker innenfor ulike deler av det litterære kretsløpet og hvordan de bidrar til å realisere de litteraturpolitiske målene. Det lyses ut midler til en forskningsbasert gjennomgang som skal legge et solid grunnlag for utviklingen av det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet.

Utredningsarbeidet har en økonomisk ramme på 2 millioner kroner inkl. mva., 1,6 millioner kroner eks. mva.

Hankinta-asiakirjat

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600