303388 - Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v - Bardufoss

Hange

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
14.05.2024 10:28 (GMT+03:00)
03.06.2024 14:00 (GMT+03:00)
27.05.2024 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tord Mathias Steinum Tord Mathias Steinum
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Leverandørene inviteres til konkurranse på Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v på Bardufoss

Grunnet alder må 400m Høyspentkabel byttes ut. Ligger i grøft. I nordenden av kabelen skal det også etableres en ny 400V TN Nettstasjon vedsiden av eksisterende 230V IT nettstasjon.

Det skal graves 400m kabelgrøft og eksisterende høyspentkabel byttes ut med ny.I nordenden av kabelen etableres det en ny TN 400V nettstasjon ved siden av eksisterende IT 230V nettstasjon.

Sentral informasjon vil fremkomme ved befaring. For å kunne levere et nøyaktig tilbud er det viktig at leverandøren stiller til befaring 20.05.2024 kl 09:00

Påmelding til befaring sendes igjennom kommunikasjonsfanen i Mercell innen 16.05.2024 kl 12:00

Sikkerhetskrav: Utførende personell må kunne autoriseres til B (Begrenset).

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti