303388 - Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v - Bardufoss

Информация о тендерe

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
14.05.2024 9:28 (GMT+02:00)
03.06.2024 13:00 (GMT+02:00)
27.05.2024 12:00 (GMT+02:00)
Нет

Информация о покупателе

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Tord Mathias Steinum Tord Mathias Steinum
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Норвегия
975950662

Closing date has passed.

Информация о тендере

Leverandørene inviteres til konkurranse på Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v på Bardufoss

Grunnet alder må 400m Høyspentkabel byttes ut. Ligger i grøft. I nordenden av kabelen skal det også etableres en ny 400V TN Nettstasjon vedsiden av eksisterende 230V IT nettstasjon.

Det skal graves 400m kabelgrøft og eksisterende høyspentkabel byttes ut med ny.I nordenden av kabelen etableres det en ny TN 400V nettstasjon ved siden av eksisterende IT 230V nettstasjon.

Sentral informasjon vil fremkomme ved befaring. For å kunne levere et nøyaktig tilbud er det viktig at leverandøren stiller til befaring 20.05.2024 kl 09:00

Påmelding til befaring sendes igjennom kommunikasjonsfanen i Mercell innen 16.05.2024 kl 12:00

Sikkerhetskrav: Utførende personell må kunne autoriseres til B (Begrenset).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00