Konkurransefase for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930

Hange

30.05.2024 17:08 (GMT+03:00)
03.06.2024 13:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Marit Helene Bryhn Marit Helene Bryhn
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å rehabilitere og utvide kjøkkenet i messebygget i Linderud leir. Forsvarsbygg ønsker å gjennomføre prosjektet etter modell samspill til totalentreprise, hvor valgt leverandør, i tett samarbeid med oppdragsgiver, skal utarbeide et forprosjekt basert på kontraktens rammebetingelser. Dette forprosjektet vil danne grunnlaget for evt. videre detaljprosjektering og bygging.

Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget. 

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prekvalifisering for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti