NRK 2023/1324 Intensjonskunngjøring - Rammeavtale for masteremner i undersøkende journalistikk

Hange

15 - Voluntary ex ante transparency notice
Award of a contract without prior publication of a call for competition
07.10.2023 8:22 (GMT+03:00)

Hankija

Norsk rikskringkasting AS Norsk rikskringkasting AS
Marianne Aas Marianne Aas
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Post: RC12, Boks 8500 Majorstuen, N-0340 Oslo, Norway

0340 OSLO
Norra
976390512

Hanke lühikirjeldus

Norsk rikskringkasting AS har til hensikt å inngå rammeavtale med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen, org.nr. 874 789 542, for leveranse av studieplasser på modul- og erfaringsbasert etter- og videreutdanning på mastergradsnivå innen undersøkende journalistikk.

Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Estimert verdi på rammeavtalen er kroner 600 000 per år, totalt kroner 2 400 000.

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Intensjonskunngjøring.docx 91 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti