NRK 2023/1324 Intensjonskunngjøring - Rammeavtale for masteremner i undersøkende journalistikk

Informasjon

15 - Intensjonskunngjøring
Inngåelse av kontrakt uten kunngjøring av konkurranse
07.10.2023 07.22 (GMT+02:00)

Innkjøper

Norsk rikskringkasting AS Norsk rikskringkasting AS
Marianne Aas Marianne Aas
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Post: RC12, Boks 8500 Majorstuen, N-0340 Oslo, Norway

0340 OSLO
Norge
976390512

Kort beskrivelse

Norsk rikskringkasting AS har til hensikt å inngå rammeavtale med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen, org.nr. 874 789 542, for leveranse av studieplasser på modul- og erfaringsbasert etter- og videreutdanning på mastergradsnivå innen undersøkende journalistikk.

Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Estimert verdi på rammeavtalen er kroner 600 000 per år, totalt kroner 2 400 000.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Intensjonskunngjøring.docx 91 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00