Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner

Hange

02 - Contract notice
Võistlev dialoog
09.07.2022 12:51 (GMT+03:00)
31.08.2022 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kate-Mari Hagen Svein Juterud
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norra
916879067

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Konkurransen kompetansepartner Sky skal sikre sykehuspartner tilgang til kompetanse knyttet til profesjonell oppstart, drift og forvaltning av tilgjengeliggjorte skyplattformtjenester

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti