Hantverkstjänster - BYGG

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
17.12.2021 17:08 (GMT+02:00)
22.01.2022 0:59 (GMT+02:00)

Hankija

Klippans kommun Klippans kommun
Sofia Wallin
Klippans Kommun
26480 Klippan
Rootsi
212000-0928

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller byggtjänster som omfattar underhålls- och reparationsarbeten samt ny-, om- och tillbyggnation. Upphandlingen avser Bjuvs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun samt ev. kommunala bolag. Upphandlande myndighet avser teckna ramavtal för en period om maximalt 48 månader.

Hankele lisatud dokumendid

Faili nimi Faili suurus
1-AllDocuments.pdf 786 KB
Samtliga+bifogade+dokument.zip 592 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti