Hantverkstjänster - BYGG

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
17.12.2021 16:08 (GMT+01:00)
21.01.2022 23:59 (GMT+01:00)

Информация о покупателе

Klippans kommun Klippans kommun
Sofia Wallin
Klippans Kommun
26480 Klippan
Швеция
212000-0928

Closing date has passed.

Информация о тендере

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller byggtjänster som omfattar underhålls- och reparationsarbeten samt ny-, om- och tillbyggnation. Upphandlingen avser Bjuvs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun samt ev. kommunala bolag. Upphandlande myndighet avser teckna ramavtal för en period om maximalt 48 månader.

Закупочная документация

Название Объем
1-AllDocuments.pdf 786 KB
Samtliga+bifogade+dokument.zip 592 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00