Læsning, transport og afsætning af farligt affald for Haderslev Affald A/S

Hange

03 - Contract award notice
Avatud menetlus
20.05.2021 15:15 (GMT+03:00)

Hankija

SamAqua A/S SamAqua A/S
Bjarne Petersen Bjarne Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Taani
34216169

Hanke lühikirjeldus

Læsning, transport og afsætning af farligt affald for Haderslev Affald A/S

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti