NOR 038-2021 Anskaffelse IKT-system for administrasjon av fagopplæring

Hange

52 - Contract notice
Open national
03.06.2022 9:15 (GMT+03:00)
31.08.2021 13:00 (GMT+03:00)
19.08.2021 13:00 (GMT+03:00)

Hankija

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norra
964338531

Tender is cancelled

Hanke lühikirjeldus

Bergen kommune skal anskaffe en IKT-løsning for administrasjon og oppfølging av fagopplæringen i Bergen kommune. Løsningen skal benyttes av kommunens administrasjon, instruktører og lærlingene.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte løsninger som i dag dekker deler av funksjonsbehovet.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti