NOR 038-2021 Anskaffelse IKT-system for administrasjon av fagopplæring

Information

52 - Contract notice
Open national
6/3/2022 8:15 AM (GMT+02:00)
8/31/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/19/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Tender is cancelled

Short description

Bergen kommune skal anskaffe en IKT-løsning for administrasjon og oppfølging av fagopplæringen i Bergen kommune. Løsningen skal benyttes av kommunens administrasjon, instruktører og lærlingene.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte løsninger som i dag dekker deler av funksjonsbehovet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00