Anskaffelse av kloakkspylemaskin

Hange

102 - Voluntary contract notice to Doffin
08.07.2019 11:46 (GMT+03:00)
20.05.2019 13:00 (GMT+03:00)

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Tender is cancelled

Hanke lühikirjeldus

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på kloakkspyler, levert Ørland flystasjon.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti