EFU-10331 Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 2

Information

4/21/2021 9:31 AM (GMT+02:00)
5/4/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
4/19/2021 11:59 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Elisabeth Skeie Ivan J. Lied
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet organiseres etter modellen «Samspill- til totalentreprise». Det vil ikke bli benyttet incitament avtale. Etter endt samspillsfase signeres avtale for fase 2 - totalentreprise, basert på en omforent kontraktspris.

Det skal anskaffes en samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe som sammen med byggherre skal utvikle prosjektet i samspill fra grunnen av. Etter fullført prekvalifisering, blir gruppen blir valgt ut basert på en rekke skjønnsmessige kriterier, inkl. pris. Nøkkelpersonellets kompetanse, erfaring, egnethet for prosjektet og forståelse av oppgaven vil bli avgjørende for vurderingen.

I bystyremøtet den 22. april 2020 ble det vedtatt at Midtbygda sjukeheim skal rives og erstattes med nybygg. Dagens beboere skal overføres til det nye Åsane sykehjem før rivningsarbeidene kan starte.

Se oppdragsbeskrivelse for mer informasjon.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: EFU-10331 Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 1

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
EFU-10331 Oppdragsbeskrivelse samspill.docx 1.82 MB
Vedlegg II.01.1 Referat - overgang fra fase 1 til fase 2 samspill.docx 48 KB
Vedlegg II.02 Funksjonsbeskrivelse Midtbygda.pdf 904 KB
Vedlegg II.03 Romprogram Midtbygda.pdf 745 KB
Vedlegg II.04 Rom og funksjonskrav for teknisk driftspersonell .pdf 116 KB
Vedlegg II.05 Administrative bestemmelser.pdf 184 KB
Vedlegg II.06 Hovedfremdriftsplan.pdf 642 KB
Vedlegg II.07 SHA-plan med vedlegg.zip 1.73 MB
Vedlegg II.09 Tekniske tilleggskrav.docx 51 KB
Vedlegg II.10 Situasjonskart.pdf 263 KB
Vedlegg II.11 Organisasjonskart.pdf 12 KB
Vedlegg II.12 Retningslinjer og krav – Bygning og tekniske anlegg, rev. 3.pdf 906 KB
Vedlegg II.13 Retningslinjer og krav – FDV-dokumentasjon, rev. 1.pdf 343 KB
Vedlegg II.14 Retningslinjer og krav – DAK-manual rev. 3.0.pdf 2.57 MB
Vedlegg II.15 Retningslinjer og krav - Automatisering og SD-anlegg, rev. 2.pdf 521 KB
Vedlegg II.16 Retningslinjer og krav - Merkemanual, rev. 1.2.pdf 1.22 MB
Vedlegg II.17 Retningslinjer og krav - Drifts- og renholdstekniske krav, rev. 2.pdf 1.01 MB
Vedlegg II.18 Retningslinjer IKT-infrastruktur i bygg, rev. 04.pdf 1.32 MB
Vedlegg II.19 Sykesignal - Beskrivelse - Tele-com Bergen.pdf 635 KB
Vedlegg II.20 Referat forhåndskonferanse 14.10.2020.pdf 741 KB
Vedlegg II.21 Plan for systematisk ferdigstillelse rev.1.0.pdf 1.11 MB
Vedlegg II.22 Veileder - Plan for systematisk ferdigstillelse.pdf 1.14 MB
Vedlegg II.23 Retningslinjer og krav til prøvedrift rev.1.0.pdf 1.13 MB
Vedlegg II.24 Forhold vedr. VA-rammeplan og overvannsløsning for Åsane sykehjem.pdf 346 KB
Vedlegg II.25 Tegninger gangforbindelse mellom Åsane og Midtbygda sjukeheim.zip 2.23 MB
Vedlegg II.26 Tegninger av eksisterende bygg 1, 2 og 3.zip 256.33 MB
Vedlegg II.27 RIB Notater -eksisterende bygg 1, 2 og 3.zip 1.44 MB
Vedlegg II.28 Tilstandsrapport 2013 av eksisterende bygningsmasse med vedlegg.zip 21.47 MB
Vedlegg II.29 Kabelkart fra BKK.zip 6.52 MB
Vedlegg II.08 Miljøprogram WSP Norge - Midtbygda sjukeheim v1.1.pdf 2.08 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00