R00568 REØS, nytt SD-anlegg

Information

52 - Contract notice
Offentligt udbud
29-06-2018 09:00 (GMT+02:00)
13-08-2018 12:00 (GMT+02:00)
08-08-2018 12:00 (GMT+02:00)
01-08-2018 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg har ved en av sine bygg et foreldet og utrangert SD-anlegg automasjon av type Siemens Desigo Insight.
Anlegget er å betrakte som utrangert da undersentraler, feltkomponenter osv har gått ut av produksjon, Anlegget er således problematisk å vedlikeholde / drifte som følge av et stadig større og økende omfang av feil og funksjonssvikt.
Automasjonsanlegget skal derfor i sin helhet skiftes ut og oppgraderes til dagens teknologi, basert på kommunikasjonsplattform av type sertifisert BACNet.

Forsvarsbygg ber om tilbud på en komplett leveranse som omfatter prosjektering, levering, montering og idriftssettelse av et komplett nytt automasjonsanlegg inkl nødvendige elektroarbeider for hhv kabling og endringer i el-fordelinger.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark