R00568 REØS, nytt SD-anlegg

Hankinnan yleistiedot

52 - Contract notice
Avoin menettely
29.6.2018 10.00 (GMT+03:00)
13.8.2018 13.00 (GMT+03:00)
8.8.2018 13.00 (GMT+03:00)
1.8.2018 13.00 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
975950662

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Forsvarsbygg har ved en av sine bygg et foreldet og utrangert SD-anlegg automasjon av type Siemens Desigo Insight.
Anlegget er å betrakte som utrangert da undersentraler, feltkomponenter osv har gått ut av produksjon, Anlegget er således problematisk å vedlikeholde / drifte som følge av et stadig større og økende omfang av feil og funksjonssvikt.
Automasjonsanlegget skal derfor i sin helhet skiftes ut og oppgraderes til dagens teknologi, basert på kommunikasjonsplattform av type sertifisert BACNet.

Forsvarsbygg ber om tilbud på en komplett leveranse som omfatter prosjektering, levering, montering og idriftssettelse av et komplett nytt automasjonsanlegg inkl nødvendige elektroarbeider for hhv kabling og endringer i el-fordelinger.

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600