TY-23-09 Organisasjonsutvikling

Informasjon

eForm N16CN Kunngjøring av konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse
16.05.2024 09.07 (GMT+02:00)
07.06.2024 12.00 (GMT+02:00)
31.05.2024 12.00 (GMT+02:00)
31.05.2024 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

ABAKUS AS ABAKUS AS
Jan-Inge Andrå Jan-Inge Andrå
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norge
983335543

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Tynset kommune har til hensikt å inngå en kontrakt for kjøp av konsulentbistand for organisasjonsutvikling med en opsjon på ledelsesutviklingsprogram.
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for kompetent og erfaren konsulentbistand til gjennomføringen av organisasjonsutvikling, i henhold til vedlagte oppdragsbeskrivelse.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00