P 06-21 Prekvalifisering: Mann om bord - samskaping i overgangen fra ung til voksen - Trondheim kommune

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
23.08.2021 11.01 (GMT+02:00)
29.09.2021 09.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Per Erik Skogan Per Erik Skogan
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norge
991825827

Kort beskrivelse

I sentrum for dette prosjektet står de unge mennene i sårbare livsfaser samt tjenesteapparatet og aktørene rundt som må organisere seg og samarbeide om å møte deres behov. Denne utfordring kan ikke løses av noen tjeneste alene, så dette vil være et tverrsektorielt prosjekt hvor Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon er samarbeidspartnere.

Informasjon/tips til leverandører
StimuLab-midlene skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandører på StimuLab-prosjekter – les mer om tips, informasjon og tidligere stilte spørsmål her: https://www.digdir.no/innovasjon/leverandorer/1885


Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09:00 innleveringsdagen.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: P 06-21 Oppdrag: Mann om bord - samskaping i overgangen fra ung til voksen - Trondheim kommune

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00