Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse

Informasjon

21.10.2020 07.46 (GMT+02:00)
08.01.2021 16.00 (GMT+01:00)
27.11.2020 16.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Knut T. Evanger Knut T. Evanger
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) gjennomføre en nasjonal anskaffelse av bekledning for ambulansepersonell.

Formålet med anskaffelsen er å sikre at ambulansetjenesten har en funksjonell bekledning som ivaretar personellets behov for arbeidstøy i alle arbeidssituasjoner, herunder både administrative oppgaver og oppdrag i felt. Bekledningen skal holde personellet tørre og varme under alle værforhold. Den skal skape identitet og være et personlig vernetøy for den enkelte arbeidstaker. Alle plaggene skal fungere i ambulansetjenestens daglige operative tjeneste gjennom hele året.

Anskaffelsen er delt inn i følgende delområder:

  • Delområde 1: Konsept jakke og bukse
  • Delområde 2: Konsept vest
  • Delområde 3: Øvrig bekledning
  • Delområde 4: Sko
  • Delområde 5: Diverse utstyr

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Konsept jakke og bukse Publisert
Konsept vest Publisert
Øvrig bekledning Publisert
Sko Publisert
Diverse utstyr Publisert

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Prekvalifisering

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Konkurransegrunnlag.pdf 433 KB
Kort brukerveiledning på Teams.pdf 185 KB
Vedlegg Forpliktelseserklæring.docx 42 KB
Vedlegg Godkjente desinfeksjonsmetoder - NVK.pdf 103 KB
Vedlegg Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale.pdf 124 KB
Vedlegg Helse Nord - Leverandørinformasjon elektronisk samhandling.pdf 152 KB
Vedlegg Helse Nord - Samhandlingsavtale.pdf 3,41 MB
Vedlegg Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale.pdf 427 KB
Vedlegg Helse Vest - Samhandlingsavtale.pdf 563 KB
Vedlegg Hvit vest.pdf 668 KB
Vedlegg Krav til rengjøring og desinfeksjon av arbeidstøy.pdf 244 KB
Vedlegg Kravspesifikasjon.xlsx 153 KB
Vedlegg Kunder tiltredelse.pdf 165 KB
Vedlegg Merking av innsatspersonell fra helsetjenesten.pdf 125 KB
Vedlegg Nasjonalt Tjenestemerke.jpg 101 KB
Vedlegg Offentlig innsyn i tilbudene.pdf 247 KB
Vedlegg Prisskjema.xlsx 29 KB
Vedlegg Radio.pdf 441 KB
Vedlegg Rammeavtale.pdf 359 KB
Vedlegg Refleks.pdf 437 KB
Vedlegg Statistikk.pdf 384 KB
Vedlegg Svarskjema etisk handel.docx 71 KB
Vedlegg Tilbudsbrev.docx 46 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00