Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse

Informasjon

21.10.2020 07.46 (GMT+02:00)
08.01.2021 16.00 (GMT+01:00)
27.11.2020 16.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Knut T. Evanger Knut T. Evanger
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) gjennomføre en nasjonal anskaffelse av bekledning for ambulansepersonell.

Formålet med anskaffelsen er å sikre at ambulansetjenesten har en funksjonell bekledning som ivaretar personellets behov for arbeidstøy i alle arbeidssituasjoner, herunder både administrative oppgaver og oppdrag i felt. Bekledningen skal holde personellet tørre og varme under alle værforhold. Den skal skape identitet og være et personlig vernetøy for den enkelte arbeidstaker. Alle plaggene skal fungere i ambulansetjenestens daglige operative tjeneste gjennom hele året.

Anskaffelsen er delt inn i følgende delområder:

  • Delområde 1: Konsept jakke og bukse
  • Delområde 2: Konsept vest
  • Delområde 3: Øvrig bekledning
  • Delområde 4: Sko
  • Delområde 5: Diverse utstyr

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Konsept jakke og bukse Tildelt
Konsept vest Publisert
Øvrig bekledning Publisert
Sko Publisert
Diverse utstyr Publisert

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Prekvalifisering

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00