C.01338 - Haakonsvern - Energisentral - Kjøp av energi

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
11.11.2019 11.37 (GMT+01:00)
16.08.2019 12.00 (GMT+02:00)
05.08.2019 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Elizabeth Calder Elizabeth Calder
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi søknad om prekvalifisering på følgende oppdrag: Etablering og drift av energisentral på Haakonsvern for salg av varmeenergi i form av sirkulerende varmtvann.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00