Anskaffelsesforum for innkjøpere og leverandører

Mercell holder i samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Besche gratis seminarer for Mercell sine kunder rundt temaet anskaffelser.

Vi trekker fulle hus

Anskaffelsesforum er et svært populært arrangement som trekker fulle hus. Her tar vi opp aktuelle temaer og ulike problemstillinger rundt anskaffelser og tilbud, og er et arrangement både leverandører og innkjøpere nyter godt av.

>> Du kan lese mer om vårt samarbeid med Arntzen de Besche her

«Gleder meg til hvert eneste seminar. Gir alltid noe nytt og nyttig»

Referanse fra seminardeltaker

Planlagte anskaffelsesforumer i 2018

  • 9. februar - Anskaffelsesforum: Rammeavtaler - avrop og lojalitet
  • 20. april - Anskaffelsesforum: Dialog og forhandling i anskaffelser 
  • 1. juni - Halvdags-seminar: Aktuelle anskaffelsesrettslige tema 
  • 7. september - Anskaffelsesforum: Kvalifikasjon, herunder leverandørsamarbeid og bruk av underleverandører 
  • 16. november - Anskaffelsesforum: Parksis 2018

Foredragsholdere vil i hovedsak være advokater i Arntzen de Besche Advokatfirma med anskaffelser som spesialfelt, men vi tar også med oss eksterne foredragsholdere med særskilt kompetanse i ulike deler av anskaffelsesregelverket.

Mer informasjon kommer snart.

Vi arrangerer anskaffelsesforum i samarbeid med:

Vi arrangerer anskaffelsesforum i samarbeid med:

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge