Kunngjøringstjeneste for forenklet innkjøp

Forenkle publiseringen av konkurranser ved å la oss publisere den i henhold til kunngjøringsplikten.

Fordeler ved å bruke vår kunngjøringstjeneste:

Konkurransen kunngjøres i henhold til kunngjøringsplikten i regelverket.

Vi CPV-koder konkurransen slik at den når relevante leverandører.

Leverandørene gir deg elektroniske tilbud med fri support fra Mercell.

Når tilbudsfristen har utløpt, ligger tilbudene tilgjengelig for evaluering.

Melding om tildeling foretas elektronisk til alle som har deltatt i konkurransen.

Etterprøvbarhet og sporbarhet

Som innkjøper følges den elektroniske prosessen videre i Mercell. All kommunikasjon i prosessen vil foregå i Mercell-portalen og blir automatisk loggført. Dette er for å sikre etterprøvbarhet og sporbarhet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00