Modul for innmelding av behov for innkjøp

Vår løsning med behovsmelding lar avdelingsledere og tilsvarende melde inn sine behov til innkjøpsansvarlige, som så foretar selve innkjøpet.

Det er mange grunner til at dette kan være en god løsning for din virksomhet:

Det er svært enkelt og brukervennlig

Behovsmeldere kan følge med, og se status på sine saker

Oversikt over de ulike avdelingenes innkjøpsbehov

Sikrer benyttelse av riktige avtaler

Hvordan fungerer det?

Behovsmelder beskriver sitt behov i form av beskrivelse, vedlegg og eventuelle datoer. Feltene behovsmelder skal fylle ut kan tilpasses hver enkelt virksomhet. Når innkjøper eventuelt oppretter ny konkurranse, vil den baseres på behovsmeldingen, og behovsmelder kan følge med på status.

Hvis det allerede eksisterer en avtale, for eksempel en rammeavtale, som kan oppfylle innkjøpsbehovet, så foretar man kjøpet sitt direkte på avtalen.

På denne måten kan behovsmeldere selv holde seg oppdatert på status i forhold til sitt behov, og man sikrer at inngåtte avtaler blir benyttet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00