Hanke aruanne: Siselinna kalmistu kontorihoone ja kolumbaariumi projekteerimine 2; Hanke võitja: CORSON OÜ (10006729); 41800 EUR

Hange

Hanke aruanne
02.12.2016 14:19 (GMT+02:00)

Hankija

Tallinna Kalmistud Tallinna Kalmistud
Urve Oja Urve Oja
Pärnamäe tee 36
11914 Tallinn
Eesti
75027896

Assignment text


https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1545518
Riigihanke aruanne
Hanke viitenumber 178662
Hanke nimetus Siselinna kalmistu kontorihoone ja kolumbaariumi projekteerimine 2
 
0 OSA: Üldandmed
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Ei
Riigihanke hankemenetluse lõppemise aluseks on:
  hankelepingu või raamlepingu sõlmimine
 
I OSA: Hankija
I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
  Tallinna Kalmistud, 75027896, Pärnamäe tee 36, Tallinn, 11914 Eesti (EE) Kontaktisik: Urve Oja Tel.: +372 6404720 E-post: Urve.Oja@tallinnlv.ee URL: http://www.kalmistud.ee
  Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee
I.2) HANKIJA LIIK
  Kohaliku omavalitsuse asutus
I.3) HANKIJA PÕHITEGEVUS
  Üldised avalikud teenused
I.4) HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
  Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
 
II OSA: Hankelepingu objekt
II.1) KIRJELDUS
II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
  Siselinna kalmistu kontorihoone ja kolumbaariumi projekteerimine 2
II.1.2) Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
  12 - Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused
  Teenuse osutamise koht: Eesti
  NUTS kood: EE
II.1.3) Riigihange korraldatakse
  Hankelepingu sõlmimiseks
II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
  1. Eesmärk on koostada planeeritud alale kolumbaarium koos kontorihoonega ja –tehnovõrkudega ehitusprojekt, mille aluseks on siselinna kalmistu kolumbaariumi rajamise ja reservmaa ümberkujundamise põhimõtteline eskiisprojekt (vaata HD lisa 1.1).
2. lahendada haljastus (sh puud, põõsad), jalgteed, parkimisala. 
3. Projekteerija ülesandeks on ka tehniliste tingimuste- ja kooskõlastuste hankimine ning ehitusloa saamine.
II.1.5) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 71240000-2
II.1.6) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei
II.2) HANKELEPINGU(TE) LÕPLIK KOGUMAKSUMUS
II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
  Maksumus: 41800
  Rahaühik: Euro
 
IV OSA: Hankemenetlus
IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK
IV.1.1) Hankemenetluse liik
  Avatud hankemenetlus
IV.2) HINDAMISKRITEERIUMID
IV.2.1) Hindamiskriteeriumid
  Madalaim hind
IV.2.2) Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei
IV.3) HALDUSALANE TEAVE
IV.3.2) Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Jah
  Hanketeade
  Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 178662 29.09.2016
 
V OSA: Hankelepingu sõlmimine
LEPING 1
Nimetus Leping nr 5
V.1) HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
V.1.1) Hankelepingu sõlmimise kuupäev 29.11.2016
V.1.2) Esitatud pakkumuste arv 3
V.1.3) Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
  Osaühing Corson, 10006729, Ööviiuli, Kabila küla, Kernu vald, Harjumaa, 76311 Eesti (EE) Tel.: +372 5653373
V.1.4) Andmed hankelepingu maksumuse kohta
  Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 41800
  Rahaühik: Euro
V.1.5) Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
  Rahaühik: Euro
  Teadmata: Ei
V.1.6) Hankelepingu täitmise tähtpäev 18.06.2017
V.2) VÕRGUSTIKUGA SEOTUD SEKTORI TÄIENDAVAD ANDMED, MIS EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS
V.2.9) Soodushangete eest makstud hind
  Rahaühik: Euro
 
VI OSA: Lisateave
VI.1) TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
  Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
VI.3) VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS
VI.3.1) Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.3.3) Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei
VI.6) KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

Soovid näha kõiki oma valdkonna hankeid ühest kohast?

Kasutajatunnus puudub?

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti